Skoči do osrednje vsebine

Javna dela

Namenjena so dolgotrajno brezposelnim, ki ste prijavljeni v naši evidenci najmanj eno leto. Omogočajo vam enoletno zaposlitev na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora in na sorodnih področjih.

Programe izvajajo neprofitni delodajalci.

Kdo se lahko vključi?

A. V javna dela se lahko za največ 1 leto vključite dolgotrajno brezposelni. Pri tem imate prednost tisti, ki ste neprekinjeno več kot 2 leti prijavljeni v evidenci brezposelnih in v tem času niste bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

B. V javna dela se lahko ponovno vključite, vendar pri istem izvajalcu še za največ 1 leto, če ste brezposelni:

 • invalid,
 • Rom,
 • starejši od 58 let.
 • starejši od 50 let s I. ali II. ravnjo strokovne izobrazbe,
 • z več hkratnimi omejitvami za vključitev na trg dela.

Tisti, ki ustrezate kateri od zgoraj navedenih skupin brezposelnih, se lahko ponovno vključite v javna dela:

 • če ste bili ob prvi vključitvi v letih 2022 ali 2023 v naši evidenci prijavljeni neprekinjeno več kot 1 leto in
 • če ste ustrezali navedenim kriterijem ciljne skupine (starost, invalidnost, več omejitev …) že ob prvi vključitvi v program javnih del.

Skupno trajanje vključitve pri istem izvajalcu javnih del ne sme presegati 4 let.

Kako se vključite?

O možnosti vključitve v javna dela se pogovorite z osebnim svetovalcem pri uradu za delo. Vključitev poteka po predpisanem postopku vključevanja v programe.

Izkaznica programa

Kdo se lahko vključi?

Dolgotrajno brezposelni, prijavljeni v naši evidenci. Prednost imate prijavljeni v evidenci brezposelnih neprekinjeno več kot 2 leti, če v tem času niste bili vključeni v noben drug program. 

Kaj pridobite?

Zaposlitev, redno mesečno plačo in višjo socialno varnost. Spodbudo in podporo mentorja. Nova znanja in delovne izkušnje, ki pripomorejo k boljšim zaposlitvenim možnostim. 

Kritje stroškov

Udeleženci javnih del prejmete redno mesečno plačo, povračilo stroškov prehrane med delom in potnih stroškov, regres za letni dopust. Izvajalcem javnih del sofinanciramo stroške zaposlitve udeležencev v programih. 

Odgovori na vprašanja o javnih delih

 • Zaposlitev in višjo socialno varnost.
 • Nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.
 • Vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže.
   

 • Plačo, povrnjene stroške prehrane med delom in potne stroške.
 • Letni dopust in regres za letni dopust.
 • Spodbudo in podporo mentorja, usposabljanje za opravljanje dela.
   

1. Na podlagi predloga za vključitev in naše presoje, da je vaša vključitev v javna dela smiselna, z osebnim svetovalcem pripravita in podpišeta zaposlitveni načrt. 

2. Seznanimo vas z delom, ki je predvideno v programu javnih del, z vašimi pravicami in obveznostmi.

3. Napotimo vas k izvajalcu javnega dela, ki izbere ustreznega kandidata in ga usmeri na predhodni zdravniški pregled. 

4. Z izbranim kandidatom, ki je opravil zdravniški pregled, podpišemo pogodbo o vključitvi v program.

5. Z izvajalcem javnega dela mora izbrani kandidat skleniti pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del. Z dnem sklenitve te pogodbe lahko začnete opravljati javna dela.

6. Programe javnih del izvajajo neprofitni delodajalci, ki smo jih izbrali na podlagi javnega povabila. Tem izvajalcem sofinanciramo stroške vaše zaposlitve v javnih delih.

7. Izvajalci javnih del morajo spoštovati predpise o delovnih razmerjih s posebnostmi, ki so določene za javna dela.

8. Višina plače udeležencev javnih del je določena z Zakonom o urejanju trga dela. Odvisna je od ravni izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga opravljate v javnem delu. 

9. Vaš delovni čas obsega najmanj 25-urno tedensko delovno obveznost, 5 dni v tednu (razen invalidov, ki ste vključeni v javna dela v skladu z odločbo o invalidnosti). Nadurnega ali izmenskega dela vam izvajalec ne sme naložiti.

10. V program javnega dela ste lahko vključeni največ 1 leto oziroma najdlje do 31. 12. 2024. Skupno trajanje vključitve pri istem izvajalcu javnih del ne sme presegati 4 let.
 

Dodatne informacije o programu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!

Preglejte več programov ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE