Skoči do osrednje vsebine

Zaposlovanje tujcev po interventni zakonodaji zaradi poplav

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)   

Poklici in dejavnosti

ZIUOPZP omogoča prednostno zaposlovanje tujcev iz tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Sloveniji ne potrebujejo vizuma, v poklicih, ki jih na trgu dela primanjkuje, vendar so nujni za odpravo posledic poplav in plazov.

Omenjeni poklici so opredeljeni z odredbo o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo posledic poplav. Takšna dela se lahko opravljajo le z namenom odprave in preprečitve posledic poplav in plazov na ozemlju Slovenije.

Poglejte seznam poklicev!     Poglejte seznam držav!    

Ravno tako velja poudariti, da tuje delavce v omenjenih poklicih za namen odprave posledic poplav in plazov lahko zaposlite delodajalci iz dejavnosti A, B, C, D, E, F, G, H, Q in S, kot jih določa Standardna klasifikacija dejavnosti.

Poglejte seznam dejavnosti!   

 

Dovoljenja in soglasja

V poklicih in dejavnostih, ki so nujno potrebni za odpravo posledic poplav in plazov, bo omogočen hitrejši začetek dela tujih delavcev, državljanov tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Sloveniji ne potrebujejo vizuma.

Bistvena prednost na podlagi interventnega zakona (ZIUOPZP) je v tem, da bo omogočen začetek zaposlitve in dela takoj po naši izdaji soglasja ali dovoljenja, skupaj s potrdilom o vloženi vlogi za enotno dovoljenje. To pomeni, da ne bo potrebno čakanje na enotno dovoljenje, ki ga izda upravna enota. 

Na Zavodu RS za zaposlovanje bomo izdali dovoljenja po sporazumih z BiH in Srbijo ter soglasja na podlagi vloge za enotno dovoljenje, ki se predloži upravni enoti.
 

Dovoljenja po sporazumih z BiH in Srbijo: 

 • v postopku pridobitve dovoljenja je potrebno na obrazcu PDM-KTD, v rubriki Druga potrebna znanja, označiti POPLAVE 2023,
 • oznako POPLAVE 2023 je prav tako potrebno navesti na vlogi za izdajo dovoljenja: obrazec TUJ-BiH-1 ali obrazec TUJ-SRB-1,
 • po pridobitvi dovoljenja je potrebno pri upravni enoti vložiti vlogo za enotno dovoljenje.
   

Soglasja k enotnemu dovoljenju:

 • izdamo jih na Zavodu RS za zaposlovanje na podlagi vloge za enotno dovoljenje pri upravni enoti,
 • vlogo za enotno dovoljenje vložite pri upravni enoti z označbo POPLAVE 2023,
 • Upravna enota Celje, ki je pristojna za odločanje o vseh vlogah na podlagi interventnega zakona (ZIUOPZP), nam bo posredovala zahtevek za izdajo soglasja. 
   

Zaposlitev in prijava v socialna zavarovanja:

možna je na podlagi

 • predložene vloge za enotno dovoljenje in soglasja z informativnim listom oziroma 
 • izdanega dovoljenja in vložene vloge za enotno dovoljenje,

in sicer v roku 15 dni od prejema dovoljenja oziroma soglasja in informativnega lista.

Pravne podlage

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP, Uradni list RS, 95/2023)

Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci (Seznam poklicev, Uradni list RS, 98/2023)

Uredba o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti (Priloga I in Priloga II)

Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008, Priloga I)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE