Skoči do osrednje vsebine

Zaposlovanje tujcev po interventni zakonodaji zaradi poplav

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)   


Nekateri glavni poudarki, ki jih ne smete prezreti ... 

Poklici in dejavnosti

ZIUOPZP omogoča prednostno zaposlovanje tujcev, državljanov tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Sloveniji ne potrebujejo vizuma, v poklicih, ki jih na trgu dela primanjkuje in so nujni za odpravo posledic poplav in plazov.

Omenjeni poklici so posebej določeni z Odredbo o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov. Takšna dela se lahko opravljajo le z namenom odprave in preprečitve posledic poplav in plazov na ozemlju Slovenije.

Poglejte seznam poklicev!     Poglejte seznam držav!    

Ravno tako velja poudariti, da tuje delavce v omenjenih poklicih za namen odprave posledic poplav in plazov lahko zaposlite delodajalci iz dejavnosti A, B, C, D, E, F, G, H, Q in S, kot jih določa Standardna klasifikacija dejavnosti.

Poglejte seznam dejavnosti!   

 

Dovoljenja in soglasja

V poklicih in dejavnostih, ki so nujno potrebni za odpravo posledic poplav in plazov, bo omogočen hitrejši začetek dela tujih delavcev, državljanov tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Sloveniji ne potrebujejo vizuma.

Bistvena prednost na podlagi interventnega zakona (ZIUOPZP) je v tem, da bo omogočen začetek zaposlitve in dela takoj po naši izdaji soglasja ali dovoljenja, skupaj s potrdilom o vloženi vlogi za enotno dovoljenje. To pomeni, da ne bo potrebno čakanje na enotno dovoljenje, ki ga izda upravna enota. 

Na Zavodu RS za zaposlovanje bomo izdali dovoljenja po sporazumih z BiH in Srbijo ter soglasja na podlagi vloge za enotno dovoljenje, ki se predloži upravni enoti.
 

Dovoljenja po sporazumih z BiH in Srbijo: 

 • v postopku pridobitve dovoljenja je potrebno na obrazcu PDM-KTD, v rubriki Druga potrebna znanja, označiti POPLAVE 2023,
 • oznako POPLAVE 2023 je prav tako potrebno navesti na vlogi za izdajo dovoljenja: obrazec TUJ-BiH-1 ali obrazec TUJ-SRB-1,
 • po pridobitvi dovoljenja je potrebno pri upravni enoti vložiti vlogo za enotno dovoljenje.
   

Soglasja k enotnemu dovoljenju:

 • izdamo jih na Zavodu RS za zaposlovanje na podlagi vloge za enotno dovoljenje pri upravni enoti,
 • vlogo za enotno dovoljenje vložite pri upravni enoti z označbo POPLAVE 2023,
 • Upravna enota Celje, ki je pristojna za odločanje o vseh vlogah na podlagi interventnega zakona (ZIUOPZP), nam bo posredovala zahtevek za izdajo soglasja. 
   

Zaposlitev in prijava v socialna zavarovanja:

možna je na podlagi

 • predložene vloge za enotno dovoljenje in soglasja z informativnim listom oziroma 
 • izdanega dovoljenja in vložene vloge za enotno dovoljenje,

in sicer v roku 15 dni od prejema dovoljenja oziroma soglasja in informativnega lista.

Pravne podlage

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP, Uradni list RS, 95/2023)

Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci (Seznam poklicev, Uradni list RS, 98/2023)

Uredba o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti (Priloga I in Priloga II)

Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008, Priloga I)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE