Skoči do osrednje vsebine

Hitrejši vstop mladih na trg dela

Zaposlitev za nedoločen čas in krepitev veščin ob pomoči mentorja za mlajše od 30 let, ki ste prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delodajalci za vašo zaposlitev prejemajo mesečno subvencijo, ki se izplačuje 18 mesecev.

Program financira Evropska unija v okviru NextGenertionEU: Načrta za okrevanje in odpornost.

Kaj je dodana vrednost subvencionirane zaposlitve?

 • Mladi v okviru zaposlitve pridobivate nova znanja in kompetence. Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc.
 • Med zaposlitvijo vam je na voljo izkušen mentor.
 • Delodajalec vas lahko vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Pri tem za vašo zaposlitev prejme 70 EUR višjo mesečno subvencijo.

Kdo se lahko vključi?

V zaposlitev se lahko vključite brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki ste prijavljeni v naši evidenci (ne glede na trajanje brezposelnosti).

Prednost pri vključevanju imate tisti, ki:

 • v zadnjih 2 letih še niste bili vključeni v noben program,
 • ste dlje časa prijavljeni med brezposelnimi ali
 • imate socialne in zdravstvene ovire pri zaposlovanju.

Kako se vključite?

O možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem pri uradu za delo. Vključitev poteka po predpisanem postopku vključevanja v programe.

Izkaznica programa

Kdo se lahko vključi?

Brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, prijavljeni v naši evidenci.

Trajanje zaposlitve

Redna zaposlitev za nedoločen čas.

Kaj pridobite?

 • Trajnejšo obliko zaposlitve, skupaj z delovnimi izkušnjami in mentorstvom. 
 • Mesečno plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.
 • Možnost kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 • Usposabljanje in izobraževanje pri zunanjih izvajalcih, registriranih za to dejavnost.

Subvencija delodajalcu

Mesečna subvencija od 300 EUR do 490 EUR za polni delovni čas. Delodajalci jo lahko prejemajo največ 18 mesecev.

Odgovori na vprašanja o spodbudi za zaposlitev

 • Redno zaposlitev za nedoločen čas.
   
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj ob pomoči mentorja.
   
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
   
 • Možnost kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
   

V zaposlitev s pomočjo subvencije se ne morete vključiti, če:

 • ste imeli v zadnjih 12 mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razen pogodbe o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del,
   
 • bi se samozaposlili pri poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj ali ga osebno vodite ali imate v njem status prokurista.
   

1. Na podlagi javnega povabila, na katerega delodajalec odda ponudbo. V njej opiše prosto delovno mesto in pogoje za njegovo zasedbo. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do končnega roka za predložitev ponudb.

2. V skladu z našo napotitvijo se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto. 

3. Postopek vključitve v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.

4. Pri osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program. Pri tem je pomembno, da je delodajalec izbran na javnem povabilu in da z nami podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. 

5. Z delodajalcem sklenete delovno razmerje za nedoločen čas na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.

6. Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se zaposlite osebe, ki v skladu z ustrezno odločbo lahko opravljate delo le krajši delovni čas.

7. Delodajalec vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji. Lahko pa vas vključi tudi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

8. V času zaposlitve vam mora delodajalec zagotoviti izkušenega mentorja ter vsaj 30 ur izobraževanja ali usposabljanja pri zunanjem izvajalcu, ki je registriran za dejavnost izobraževanja.
 

Delodajalec za vašo zaposlitev prejme 18 mesečnih subvencij po:

 • 300 EUR na mesec, če ste stari do vključno 29 let,
   
 • 360 EUR na mesec, če ste stari do vključno 29 let, pri čemer ste bili prijavljeni v evidenci brezposelnih vsaj 12 mesecev brez prekinitve ali imate največ osnovnošolsko izobrazbo,
   
 • 420 EUR na mesec, če ste stari do vključno 29 let in ste bili prijavljeni v evidenci brezposelnih vsaj 12 mesecev brez prekinitve in imate največ osnovnošolsko izobrazbo,

Sorazmerno nižjo subvencijo izplačamo delodajalcu za zaposlitev osebe, ki v skladu z ustrezno odločbo lahko opravlja delo le krajši delovni čas.

Izplačevanje subvencije poteka največ 18 mesecev.

Zvišana subvencija za zaposlitev 

Mesečna subvencija se zviša za 70 EUR, če vas delodajalec s prvim dnem zaposlitve vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 

Preglejte več programov ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE