Skoči do osrednje vsebine

Prijava in odjava prebivališča

Odvisno od vrste dovoljenja, ki ste ga pridobili, ste dolžni prijaviti začasno prebivališče ali stalno prebivališče.

Začasno prebivališče

Naslov v Republiki Sloveniji, na katerem začasno prebivate zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov.

1. Če imate veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, morate prijaviti začasno prebivališče na upravni enoti, na območju katere začasno prebivate, v 8 dneh od dneva začasne naselitve na naslovu.

Povsem enako velja, če imate: potrdilo o prijavi prebivanja, vizum za dolgoročno bivanje ali vloženo prošnjo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja, ki vam po določbah zakona, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Sloveniji, dovoljuje prebivanje v Sloveniji.

Začasno prebivališče se prijavi za obdobje do dveh let oziroma za obdobje veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno bivanje, če je ta krajši od dveh let.

2. Začasno prebivališče morate ponovno prijaviti pred njegovim prenehanjem, če boste po poteku roka na naslovu še naprej začasno prebivali. V Sloveniji lahko imate prijavljeno le eno začasno prebivališče.

3. Če pridobite dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja ali vizum za dolgoročno bivanje šele po naselitvi na naslovu, prijavite začasno prebivališče v 8 dneh od dneva njegove vročitve. 

4. Če začasno prebivate na drugem naslovu, ki ni naslov vašega prijavljenega začasnega prebivališča, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju (npr. hotel, motel, hostel), in boste na tem naslovu prebivali več kot 90 dni, upravni enoti prijavite novo začasno prebivališče v 8 dneh od dneva začasne naselitve.

5. Kadar ste nastanjeni v objektih, kot so samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za ostarele, socialnovarstveni zavodi, zavodi za prestajanje kazni, dislocirani oddelki zavoda oziroma prevzgojni domovi in drugi objekti, prijavno-odjavno obveznost prebivališča izvrši stanodajalec, če pri njem začasno prebivate več kot 7 dni, in sicer v 8 dneh od dneva naselitve.
 

Stalno prebivališče

Naslov v Republiki Sloveniji, na katerem stalno prebivate, in je ta naslov središče vaših življenjskih interesov. Navedeno se presoja na podlagi vaših družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med vami in naslovom, kjer živite, obstajajo tesne in trajne povezave.

1. Kot tujec lahko prijavite stalno prebivališče samo, če vam je bilo izdano dovoljenje za stalno prebivanje oziroma potrdilo o prijavi stalnega prebivanja.

Stalno prebivališče morate prijaviti v 8 dneh od dneva naselitve na naslov, kjer stalno prebivate.

2. Če ste dovoljenje za stalno prebivanje pridobili šele po naselitvi na naslov, upravni enoti, na območju katere stalno prebivate, prijavite stalno prebivališče v 8 dneh od vročitve dovoljenja za stalno prebivanje.
 

Podrobnejše informacije

Prijava in odjava prebivališča ter možnosti elektronske prijave in odjave:

upravne enote ali 

spletni portal eUprava.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE