Skoči do osrednje vsebine

Posebno varstvo pred odpovedjo

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) od 112. do 117. člena ureja posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi za predstavnike delavcev, delavce pred upokojitvijo, starše, invalide in odsotne zaradi bolezni. Tistim, ki sodite v katero od omenjenih petih skupin, za katere velja posebno varstvo, mora biti pogodba o zaposlitvi odpovedana v skladu z navedenimi določbami Zakona o delovnih razmerjih.

Pomembno!

Kadar vam je pogodba o zaposlitvi odpovedana v nasprotju z navedenimi določbami Zakona o delovnih razmerjih, ki urejajo posebno varstvo, morate za ugotovitev nezakonitosti v 30 dneh od vročitve odpovedi:

 • vložiti tožbo pri pristojnem delovnem sodišču ali 
 • se z delodajalcem dogovoriti za reševanje spora z mediacijo.

Če mediacija ni uspešno zaključena najkasneje v 90 dneh od sklenitve dogovora o mediaciji, morate v nadaljnjih 30 dneh od neuspešno zaključene mediacije uveljavljati sodno varstvo pri pristojnem delovnem sodišču.

 

Kdo ima pravico do posebnega varstva pred odpovedjo?


1. Predstavniki delavcev

Člani sveta delavcev, delavski zaupniki, člani nadzornega sveta, ki predstavljajo delavce, predstavniki delavcev v svetu zavoda ter imenovani ali voljeni sindikalni zaupniki, ki jim delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi brez soglasja sveta delavcev ali delavcev, ki so ga izvolili, ali sindikata, razen če:

 • pri poslovnem razlogu delavec odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev pri delodajalcu ali
 • gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopku prenehanja delodajalca.

Varstvo pred odpovedjo traja ves čas opravljanja njihove funkcije in še 1 leto po njenem prenehanju.
 

2. Delavci pred upokojitvijo

Delodajalec jim brez njihovega pisnega soglasja ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Navedeno velja za:

 • delavce, ki so dopolnili starost 58 let, ali
 • delavce, ki jim do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do 5 let pokojninske dobe, dokler delavci ne izpolnijo pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Varstvo za delavca pred upokojitvijo ne velja: 

 • če je delavcem zagotovljena pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
 • če je delavcem ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu,
 • če delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
 • pri uvedbi postopka prenehanja delodajalca.
   

3. Starši

Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:

 • delavkam v času nosečnosti,
 • delavkam, ki dojijo otroka do prvega leta starosti, in
 • staršem v času izrabe starševskega dopusta v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta.


4. Invalidi

Delodajalec jim lahko odpove pogodbo o zaposlitvi:

 • zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in
 • iz poslovnega razloga v primerih in pod pogoji, določenimi s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.
   

5. Odsotni z dela zaradi bolezni

Kadar jim delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in so ob izteku odpovednega roka odsotni z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, jim preneha delovno razmerje z dnem, ko se vrnejo na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom 6 mesecev po izteku odpovednega roka.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE