Skoči do osrednje vsebine

Prenehanje delovnega razmerja

Eden od pogojev za uveljavljanje denarnega nadomestila je, da vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši volji ali krivdi. Kaj to pomeni?

 

1. Pravice do denarnega nadomestila ne morete uveljaviti, če vam je prenehala pogodba o zaposlitvi: 

 • na podlagi pisnega sporazuma; 

 • zaradi redne odpovedi, ki jo podate kot zaposleni (razen, kadar zakon o delovnih razmerjih določa, da imate kot zaposleni kljub redni odpovedi enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov); 

 • zaradi delodajalčeve redne odpovedi, podane iz krivdnega razloga zaposlenega; 

 • zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, kadar vam je delodajalec ponudil sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo in za nedoločen čas, vi kot zaposleni pa ste to ponudbo odklonili; 

 • zaradi delodajalčeve izredne odpovedi, 

 • zaradi izredne odpovedi delodajalca prenosnika, ker ste kot zaposleni odklonili prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku; 

 • zaradi delodajalčeve redne odpovedi v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih, ki določajo posebno varstvo delavca pred odpovedjo, vi kot zaposleni pa za zavarovanje svojih pravic niste zahtevali arbitražne odločitve ali sodnega varstva; Kaj to pomeni?

 • če starejšemu zaposlenemu, kot ga opredeljuje zakon o delovnih razmerjih, ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz zavarovanja za brezposelnost do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno upokojitev, pa je dal pisno soglasje k odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga; 

 • če kot zaposleni v času odpovednega roka neupravičeno odklonite novo ustrezno zaposlitev za nedoločen čas, ki vam jo ponudi delodajalec ali Zavod pri drugem delodajalcu; 

 • zaradi prenehanja funkcije ali imenovanja nosilca javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, pa kot zaposleni niste uveljavljali pravice do vrnitve na delo v skladu s predpisi, ki to omogočajo. 

 

2. Pravico do denarnega nadomestila lahko kljub temu uveljavite: 

 • če redno odpoveste pogodbo o zaposlitvi ali se sporazumete o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi preselitve in zaposlitve vašega zakonca ali osebe, s katero najmanj eno leto živite v zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju, ki je od vašega kraja prebivanja oddaljen več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom; 

 • če redno odpoveste pogodbo o zaposlitvi, ker so se vam pri spremembi delodajalca po zakonu o delovnih razmerjih iz objektivnih razlogov poslabšale pravice iz pogodbe o zaposlitvi; 

 • če ste eden od staršev, ki redno odpove ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, ter ste uveljavili pravico do plačila prispevkov za socialna zavarovanja po predpisih o starševskem varstvu, ko ta pravica preneha. 

 

3. Samozaposlitev

Če niste bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja, ne morete uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, kadar odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov. 

Med objektivne razloge za odjavo iz zavarovanja se štejejo zlasti:

 • dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, 

 • insolventnost, stečaj,

 • elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca,

 • izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje, in 

 • drugi primerljivi objektivni razlogi. 

 

4. Upokojitev

Pravice do denarnega nadomestila ne morete uveljaviti, če izpolnjujete:

 • pogoje za pridobitev starostne pokojnine (60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa) ali
 • pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE