Skoči do osrednje vsebine

Omogočena prijava programov javnih del za pomoč prizadetim občinam po poplavah

Danes, 11. septembra, smo objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. V omenjenih programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč prizadetim občinam. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

Javno povabilo je objavljeno v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP, 33. in 34. člen, Uradni list RS, 95/2023). Odprto je do razdelitve sredstev, najdlje do 31.3.2024. 

Z objavo javnega povabila 11.9.2023 vam je na Portalu za delodajalce omogočeno izpolnjevanje ponudbe za program javnega dela. Pri tem vam je na voljo Priročnik za vnos ePonudbe. Izvajalci pa boste lahko oddali ponudbo šele po odprtju javnega povabila, to je od 18.9.2023 od 10:00, v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

Programi javnih del po ZIUOPZP se izvajajo v skladu s potrebami občin, prizadetih zaradi poplav in plazov, na naslednjih področjih, predvidenih z veljavnim Katalogom programov javnih del:

  • kmetijstvo (ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi),
  • okolje in prostor (varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje voda in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest),
  • socialno varstvo (pomoč starejšim in invalidom, socialno vključevanje posebej ranljivih skupin),
  • drugi programi javnih del (pomoč pri izvajanju programov za občane, pomoč pri elementarnih nesrečah).

Javna dela lahko izvajate neprofitni delodajalci, ki vam je naročnik programa javnega dela izkazal javni interes in ste na podlagi oddane ponudbe izbrani na javnem povabilu. Za kandidiranje morate izpolnjevati vse pogoje, ki so podrobneje opredeljeni v povabilu. Izvajate lahko izključno dela, ki predstavljajo pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in plazov. 

Izvajanje programov je po ZIUOPZP predvideno do 31.12.2024, za kar so zagotovljena sredstva iz Proračuna RS v skupni višini 5,6 milijona EUR za leti 2023 in 2024. Razdeljena so kvotno po naših območnih službah (Celje, Kranj, Ljubljana, Trbovlje in Velenje), katerih občine so bile v poplavah najbolj prizadete in katerih seznam je objavljen v javnem povabilu. Ravno tako je v javnem povabilu opredeljena okvirna višina kvote za posamezno območno službo.

Naj pri tem izpostavimo, da so naročniki programov lahko samo občine, ki so bile najbolj prizadete v poplavah in izhajajo s seznama občin, navedenega v javnem povabilu. S pomočjo opredeljenih meril v javnem povabilu želimo spodbuditi medsebojno povezovanje občin. 

Sredstva za izvedbo programa omogočajo vključitev približno 220 brezposelnih. Vključevali se bodo lahko vsi brezposelni, ki so prijavljeni v naši evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

Na Zavodu si bomo ves čas prizadevali za motiviranje in vključitev ustreznega števila brezposelnih, s posebnim poudarkom, da je vključitev v javna dela priložnost za aktiven prispevek vsakega udeleženca k čim hitrejšemu odpravljanju škode in normalizaciji stanja in življenja na prizadetih območjih, predvsem pa k reševanju stiske tistih, ki v tem trenutku najbolj potrebujejo našo pomoč. 

Stroške zaposlitve za udeležence programa bomo v pretežnem delu zagotovili na Zavodu. V skladu z določili 34. člena ZIUOPZP bomo izplačali sredstva za plače udeležencev v celoti, povračilo stroškov predhodnega zdravniškega pregleda, plačilo regresa za malico in povrnitev stroškov prevoza na delo oziroma z dela ter morebitne odpravnine ob upokojitvi. Preostala sredstva za udeležence programa v skladu z delovnopravno zakonodajo boste zagotovili izvajalci programov (neprofitni delodajalci). 

 

Izpolnite obrazec Ponudba!

Portal za delodajalce

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE