Skoči do osrednje vsebine

Politika zasebnosti

Poglejte politiko zasebnosti Zavoda RS za zaposlovanje.

1. Informacije o upravljavcu spletišča

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Naslov: Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 479 09 00

ePošta: gpzrsz@ess.gov.si


Prenos podatkov na portal EURES

Upravljavec podatkov profila iskalcev zaposlitve, ki se prenašajo na portal EURES, je Evropski urad za usklajevanje (organ, ki upravlja portal EURES).

ePošta: empl-eures@ec.europa.eu

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

ePošta: dpo@ess.gov.si

2. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Zavod vas bo kontaktiral v naslednjih primerih:

 • če se naročite na eObvestila,
 • če boste svoje vprašanje ali prošnjo za posredovanje informacij naslovili na Zavod za namen kontaktiranja,
 • če boste svoje kontaktne podatke posredovali na podlagi osebne privolitve v okviru uporabe eStoritev (npr. portala PoiščiDelo.si, portala za delodajalce) za namen kontaktiranja, 
 • če boste oddali elektronske vloge in pogodbe za uveljavitev pravice iz Zakona, ki ureja trg dela, 
 • za namen identifikacije uporabnika.
   

Zavod vaše osebne podatke posreduje tretjim osebam (npr. delodajalcem na portalu PoiščiDelo.si, storitev Profil) samo v primeru vaše privolitve za prenos podatkov tretjim osebam.

S portala PoiščiDelo.si na portal EURES se prenašajo samo podatki profila iskalca zaposlitve, za katere je iskalec zaposlitve dal privolitev, da se lahko prenesejo na portal EURES, podatki pa bodo uporabljeni v sklopu iskalnika in aplikacije za povezovanje ponudbe in povpraševanja na portalu EURES in se lahko prikažejo kot rezultat uspešnega povezovanja in iskanja.

Posameznik lahko na portalu PoiščiDelo.si označi, da naj vsi ali zgolj izbrani osebni podatki ostanejo skriti in se ne prikažejo uporabnikom portala EURES tako, da se določeni podatki profila iskalca zaposlitve nikoli ne bodo uporabili za namen iskanja in povezovanja, tudi, če so bili preneseni na portal EURES (npr. podatki o državljanstvu, invalidnosti, datumu rojstva, starosti, spolu, imenih in kontaktih prejšnjih ali sedanjih delodajalcih). 

Podatki, preneseni na portal EURES, se hranijo v podatkovni zbirki, ki je v podatkovnem centru Evropske komisije. 

Delodajalci, ki so registrirani na portalu EURES, lahko vpogledajo v podatke o profilih iskalcev zaposlitve, za katere je posameznik (iskalec zaposlitve) privolil, da se lahko obdelujejo za namene iskanja in povezovanja z delodajalci na podlagi prostih delovnih mest v okviru mreže EURES.
 

Zavod vam bo na vašo zahtevo v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen.

Prav tako vam bo na vašo zahtevo v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabite naslednji elektronski naslov, kamor naslovite svojo zahtevo: gpzrsz@ess.gov.si.
 

Varnost osebnih podatkov poteka v skladu z določili internih aktov Zavoda, ki določajo varnostno politiko Zavoda.
 

Če je verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov, bo Zavod takoj, najkasneje pa v roku 72 ur po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvestil pristojni nadzorni organ (Informacijskega pooblaščenca), v skladu z GDPR.

Uradno obvestilo o kršitvi varnosti osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka poda Zavod na obrazcu za obveščanje o kršitvi, ki je objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Kadar je verjetno, da bi kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznike, bo Zavod obvestil tudi njih, razen v izjemnih primerih, ki jih določa GDPR.

Kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikom, mora Zavod v skladu z določbo Splošne uredbe o varstvu podatkov brez nepotrebnega odlašanja obvestiti tudi posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.
 

Zavod RS za zaposlovanje, z namenom varovanja ljudi in premoženja, ohranjanja reda v svojih poslovnih prostorih ter nadzora vstopa in izstopa v službene prostore in parkirišča, izvaja ob upoštevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja, videonadzor na naslednjih lokacijah:

 • Centralna služba ZRSZ na naslovu Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana – glavni vhod v službene prostore, stranski vhod/dovoz na dvorišče skozi železna vrata, zadnji stranski vhod z dvorišča/parkirišča v službene prostore, leva stran sprednjega parkirišča, desna stran sprednjega parkirišča, stranski vhod/parkirišče za dvižno zapornico, požarni izhod na sprednji strani objekta.

Pravna podlaga: 1/6 (e) člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, v povezavi z 76. in 77. členom ZVOP-2.

Kategorije uporabnikov: Zaposleni, ki so zaposleni pri izvajalcu varovanja in opravljajo storitev varovanja prostorov, imajo vpogled na zaslonsko sliko (brez zvoka), ki jo zajame kamera, in sicer za potrebe varovanja prostorov Zavoda RS za zaposlovanje, ter dogajanje spremljajo v živo. Posnetke v evidenci videonadzora lahko pregledujejo samo za to pooblaščene osebe. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države.

Za več informacij glede videonadzora ali uveljavljanja pravic s področja varstva osebnih podatkov se posameznik lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@ess.gov.si.
 

Zavod se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta in da na spletnih mestih ter portalih uporablja varno povezavo. Zavod bo zbrane podatke uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti Zavoda.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja posameznika - uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Zavod bo storil vse, da vaše osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.
 

Upravljavec lahko splošne pogoje občasno spremeni ali dopolni zaradi sprememb v vsebini ali načinu delovanja eStoritev, kadar to zahtevajo:

 1. novi ali spremenjeni predpisi,
 2. spremembe tehničnih specifikacij ali 
 3. ugotovljene potrebe po izboljšanju storitev ali načina delovanja sistema eStoritev Zavoda.

Če posodobitev vpliva na pravice in obveznosti uporabnika eStoritev Zavoda, upravljavec o tem predhodno obvesti uporabnike 15 dni pred datumom začetka veljavnosti posodobitve tako, da pošlje ePoštna sporočila na ePoštne naslove, povezane z uporabniškimi računi eStoritev.

Če se posamezni uporabnik ne strinja s sporočenimi posodobitvami, lahko uporabniški račun zbriše. Z uporabo storitev oz. dostopom do storitve uporabniškega računa po uveljavitvi posodobitev uporabnik izrazi strinjanje z novimi splošnimi pogoji in s spremenjenim pogodbenim razmerjem z upravljavcem, vezanim na uporabo uporabniškega računa eStoritev.

Če posodobitev vpliva le na funkcionalnost storitev, se uporabnike obvesti z objavo obvestila na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si, po elektronskem naslovu iz uporabniškega računa v eStoritvah oziroma v eStoritvah. 
 

Zadnjič posodobljena politika zasebnosti: februarja 2023.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE