Skoči do osrednje vsebine

Vključen svet: projekt za aktivno vključevanje invalidov na trg dela

Na današnjem posvetu v Državnem svetu Republike Slovenije so se srečali predstavniki invalidov, delodajalcev in države ter s tem skupaj podprli dolgoročni projekt Vključen svet. Njegov cilj je lažje vključevanje invalidov na trg dela. Tudi na Zavodu smo pomemben deležnik na področju pomoči invalidom.

Poglavitni namen posveta je bila vzpostavitev začetne točke sodelovanja s predstavitvijo različnih pogledov na trenutne razmere zaposlovanja invalidov ter predvsem zaveza k tesnejšemu sodelovanju med vsemi tremi deležniki. Mednje sodi tudi naš Zavod kot pomemben deležnik na področju zagotavljanja pomoči invalidom, predvsem z vidika zaposlitvene rehabilitacije in vključevanja invalidov na trg dela. 

Izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je del temeljne dejavnosti zavoda za zaposlovanje. Prav zato bomo z znanjem in izkušnjami naših strokovnih sodelavcev aktivno sodelovali tudi v projektu Vključen svet. 

Med prebivalci Evropske unije je po nekaterih ocenah več kot 15 % invalidov, v Sloveniji pa se ta delež giblje med 12 in 13 %, torej ne bistveno manj kot v celotni EU. Med vsemi zaposlenimi v Sloveniji je zaposlenih zgolj približno 4 % invalidov, kar je manj kot tri desetine. Prav zato na ravni EU že dolgo velja strateška usmeritev, da je potrebno ustvariti vključujoče okolje tudi za invalide, da lahko vstopijo na trg dela, to pa velja tudi za Slovenijo. 

Ob koncu leta 2019 je bilo registriranih 12.989 brezposelnih invalidov, do konca leta 2022 pa se je številka znižala na 8.751. Da bodo gibanja še naprej ugodna, se je potrebno zavzeti za ustvarjanje vključujočega in dostopnega gospodarstva, ki ceni prispevek in potencial vseh posameznikov, ne glede na njihove posebnosti.

Aktivno vključevanje na trg dela namreč prinaša pozitivne vidike za vse deležnike:

  • Za invalide je vključenost na trg dela ključnega pomena, saj med drugim delo predstavlja pomemben vidik osebne identitete in zagotavlja občutek pripadnosti ter finančno neodvisnost, s tem pa izboljšuje tudi splošno kakovost njihovega življenja.
     
  • Vključitev v delo ima pozitiven vpliv tudi na gospodarstvo, saj invalidi predstavljajo veliko in raznoliko skupino talentov, njihova vključitev pa pomaga zapolniti vrzeli v spretnostih in povečuje produktivnost. Prav tako pa prinašajo raznolikost perspektiv, izkušenj in veščin, ki lahko pomagajo pri spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti na delovnem mestu.
     
  • Tudi država ima pri tem izjemno pomembno vlogo, saj je odgovorna za spodbujanje socialne vključenosti in zmanjšanje diskriminacije. Tako prispeva k ustvarjanju pravične družbe, spodbuja socialno kohezijo in zmanjšuje socialno izključenost, ipd. 

Prav zato so bili v razpravo o idejah projekta vključeni predstavniki vseh treh ključnih stebrov. Sodelujoči so se strinjali, da je izboljšanje trenutnih razmer nujno, kar pa bo mogoče prav s povečevanjem ozaveščenosti javnosti ter aktivnim sodelovanjem med deležniki. 
 

Aktivnosti letošnje kampanje Vsi drugačni, vsi s potenciali, v kateri poleg zavoda za zaposlovanje kot partnerji sodelujejo še Zveza paraplegikov Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Državni svet RS, Lista raznolikosti Slovenije in o28 komunikacijska skupina, se bodo vrstile vse do konca maja, ko bodo javnosti predstavljeni tudi rezultati raziskave o zaposlovanju invalidov v Sloveniji. 

Izjave udeležencev posveta

Greta Metka Barbo Škerbinc, v. d. generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje:

»Naša ustanova je pomemben deležnik na področju pomoči invalidom predvsem z vidika zaposlitvene rehabilitacije in vključevanja invalidov na trg dela. Zaposlitev je visoko na lestvici vrednot posameznikov in družbe in to velja tudi za invalidne osebe. Na podlagi dolgoletnih izkušenj na tem področju smo prepričani, da ta skupina oseb zna, zmore in hoče aktivno sodelovati pri razvoju ustvarjalne, vključujoče in pravične družbe oziroma sveta, saj je sestavljena iz posameznikov, ki premorejo ogromno znanja, izkušenj, idej in razmišljanj, s katerimi lahko pomembno prispevajo k dobrobiti vseh državljanov.

Za uresničitev izjemno velikega potenciala te skupine zelo različnih posameznikov pa potrebujemo celoten spekter oziroma nabor rešitev in storitev ter predvsem stabilno podporno mrežo, ki omogoča kakovostno vključevanje invalidov na trg dela. Pomemben del te strokovne podpore so tudi rehabilitacijski svetovalci zavoda za zaposlovanje, ki zagotavljajo invalidom celovito podporo pri vključevanju na trg dela.« 


Danijel Kastelic, Zveza paraplegikov Slovenije:

»Vključevanje na trg dela in v delovne procese je za vse ljudi, tudi za invalide, pomembno na več ravneh. Z zaposlitvijo poskrbimo za finančno neodvisnost, kar pomeni, da nismo odvisni od družine in od državnih transferjev. Skupaj s finančno stabilnostjo pride tudi samostojnost pri odločanju o vseh aspektih življenja.

Služba daje človeku priložnost, da uporabi svoja znanja in veščine, se dokaže pri opravljanju delovnih obveznosti in pozitivno gradi občutek lastne vrednosti. Nobenih razlogov ni, da invalidne osebe v sodobni demokratični in tehnološko napredni družbi, kot je naša, ne bi aktivno in pravično prispevale k proizvodnim procesom in delovnim okoljem. Skrajni čas je, da vsi deležniki v procesu zaposlovanja invalidov stopimo skupaj in začnemo uresničevati našo skupno vizijo demokratične in vključujoče družbe.«


Nina Ličar, Gospodarska zbornica Slovenije:

»Delodajalci smo nedvomno zainteresirani za odpravo birokratskih ovir pri zaposlovanju invalidov in za vzpostavitev preglednega, transparentnega in celostnega pristopa na področju zaposlovanja invalidov.

Zato upamo, da bo projekt prinesel nadaljnje korake k ureditvi ustreznih in preglednih pravnih podlag, izobraževanja in sodelovanja ključnih akterjev na področju zaposlovanja invalidov z namenom krepitve zadovoljstva in sinergije med vsemi deležniki procesa in s ciljem čim večjega vključevanja usposobljenih invalidov v zdrava delovna okolja.«


Helena Porenta, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

»Posebno pozornost v družbeni razpravi o vključenosti moramo vedno nameniti bolj ranljivim v naši družbi. Zato na ministrstvu pozdravljamo ozaveščevalno in povezovalno vlogo projekta Vključen svet, ki krepi sistem vključevanja invalidov na trg dela.

Zaposlitev omogoča finančno neodvisnost, socialno integracijo in izpolnjevanje ambicij, vse to pa je izjemnega pomena za slehernika. Vsak mora imeti možnost biti vključen. Biti vključen pomeni izkoristiti osebni potencial, sodelovati v različnih segmentih družbe in nenazadnje osebno rast ter družbeno kohezijo.«


Alenka Vidic Praprotnik, o28 komunikacijska skupina:

»Ta, približno 15 % velika skupina ljudi predstavlja velik in pogosto spregledan nabor talentov. Z ustvarjanjem vključujočih delovnih mest lahko podjetja to dejstvo izkoristijo. Končno je vključevanje invalidov v delo tudi stvar družbene odgovornosti. Z zagotavljanjem enakih zaposlitvenih možnosti za invalide lahko podjetja prispevajo k spodbujanju socialne vključenosti in zmanjšanju diskriminacije. To pa pomaga ustvariti pravično družbo za vse. Kar nam je vsem cilj.«

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE