Skoči do osrednje vsebine

Okrogla miza in zbornik ob zaključevanju projekta Učne delavnice

V sredo, 10. maja, smo v kongresno-restavracijskem centru Hotela A v Petrovčah organizirali okroglo mizo ob zaključevanju pilotnega projekta Učne delavnice. Zaradi dobrih rezultatov smo dogodek poimenovali Od spodbujanja socialnega vključevanja do uspešnega zaposlovanja. Udeležili so se ga predstavniki izvajalskih organizacij, zaposleni v projektu in drugi sodelavci Zavoda.

Kaj so Učne delavnice?

Prvi pilotni program aktivne politike zaposlovanja za spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja brezposelnih, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo.

Prvih šest mesecev je njihovo usposabljanje potekalo v okolju socialnega podjetništva. Potem pa so lahko tako izvajalci usposabljanja kot vsi drugi delodajalci zaposlili udeležence s pomočjo subvencije za šest mesecev, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev brez prekinitve.

Udeleženci so na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcih krepili tako poklicno-specifične kot splošne kompetence, saj so jim bili ob internih mentorjih na voljo tudi zunanji mentorji za individualno psihosocialno pomoč. Vseskozi so izvedbo na terenu spremljale projektne strokovne sodelavkenašega Zavoda.
 

Kakšni so rezultati?

Cilj projekta je bil socialno vključevanje najmanj 900 brezposelnih, z zaposlitvijo najmanj 25 % udeležencev po praktičnem usposabljanju. Cilj smo presegli, saj se je v Učne delavnice vključilo 911 udeležencev. Od teh jih je bilo 709 iz vzhodne in 202 iz zahodne Slovenije, kar je pričakovano, saj je socialno podjetništvo močneje razvito na vzhodu države.

Tudi predvidenih 226 subvencioniranih zaposlitev smo presegli, saj so se zaposlili kar 303 udeleženci. Na 30. dan po izteku subvencionirane zaposlitve je bilo v začetku leta 2023 še vedno zaposlenih 66,4 %, eno leto po izteku subvencionirane zaposlitve pa še vedno kar 56,3 % oseb (glede na to, da je bilo med njimi 75,5 % dolgotrajno brezposelnih, vsak tretji je bil brez izobrazbe in vsak tretji starejši od 50 let).

Izvajalske organizacije, katerih predstavniki so bili navzoči na okrogli mizi, so skupaj uspešno izvedle praktična usposabljanja za kar 214 udeležencev, med njimi so nato zaposlili skupaj 41 udeležencev.

Vsekakor je projekt Učne delavnice dosegel izjemno dobre rezultate, ki so, kot so poudarili izvajalci, zagotovo posledica tesnega sodelovanja vseh deležnikov, tako izvajalcev, njihovih internih mentorjev, kot zunanjih mentorjev in naših strokovnih sodelavcev.
 

Viri financiranja

Projekt v vrednosti 8,5 milijona EUR do konca leta 2023 v 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z namenom socialne, poklicne in delovne integracije brezposelnih iz ciljne skupine. Preostalih 20 % sredstev je zagotovljenih iz Proračuna Republike Slovenije. 
 

Kako je potekala okrogla miza?

V prijetnem razpoloženju, ki je še pripomoglo k temu, da so se udeleženci srečanja razšli bogatejši za nova znanja, izkušnje, uvide v svoje in naše skupno delo ter z zavezo o nadaljnjem dobrem sodelovanju tudi v prihodnje.
 

Na dogodku smo z aktivno razpravo naslovili naslednje teme:

 • ali smo dosegli namen in cilje Učnih delavnic,
 • kakšno je bilo naše medsebojno sodelovanje pri soustvarjanju odgovorne družbe,
 • kako je ali kako bi lahko potekalo mentoriranje udeležencem Učnih delavnic,
 • s kakšnimi izzivi in potenciali se srečujemo pri usposabljanju in zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin ter
 • kakšne so prihodnje smernice za pripravo programov, sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada.

V živahnem in konstruktivnem dialogu smo izmenjali izkušnje o izvajanju programa in spregovorili o predlogih za izboljšave.
 

Zbirka dobrih praks

Med okroglo mizo je bila predstavljena tudi vsebina Zbornika o Učnih delavnicah, ki je izšel letošnjega aprila. V njem lahko pobliže spoznate 21 dobrih praks praktičnega usposabljanja in subvencioniranega zaposlovanja oseb iz programa Učne delavnice. 

Pobrskajte po zborniku ...
 

Kako naprej?

Kot je izpostavila naša sodelavka Suzana Kerec, višja področna svetovalka za razvoj programov zaposlovanja v centralni službi Zavoda, so Učne delavnice ...

»... vsekakor primer dobre prakse, kako se lahko tudi zelo dolgotrajno brezposelne osebe s celovitim pristopom za zmanjševanje kompleksnih ovir ob delovnem vključevanju opolnomočijo za integracijo na trg dela. V letu 2023, ki se izteka kot zadnje izvedbeno leto v obstoječi evropski finančni perspektivi, smo tudi s projektom Učne delavnice naredili veliko. V novi finančni perspektivi so prav zaradi predstavljenih rezultatov predvidene tudi za nadaljnje izvajanje. Imenovale se bodo Učne delavnice plus.«

Predvidene ključne novosti Učnih delavnic plus bodo:

 • trenerji dela (job coachi) pod okriljem Zavoda, ki bodo nadomestili zunanje mentorje,
 • še tesnejše sodelovanje s centri za socialno delo in zdravstvenimi službami ter
 • skrajšanje programa usposabljanja ter podaljšanje in poenotenje obdobja za subvencionirano zaposlovanje.

 

Kdo se je udeležil okrogle mize?

Predstavniki izvajalskih organizacij

 • Alenka Berložnik iz socialnega podjetja Zavoda Slokva,
 • Dunja Ficko iz socialnega podjetja Zavoda Vitica,
 • Matej Kline iz socialnega podjetja Permakulturni inštitut Maribor,
 • Sanja Zelko iz invalidskega podjetja Pribinovina,
 • Tatjana Kompan iz invalidskega podjetja Narayan in
 • Vesna Goršek iz socialnega podjetja Društva Verjamem vate.

Sodelavci zavoda za zaposlovanje

 • Zaposleni v projektu Učne delavnice,
 • Suzana Kerec, višja področna svetovalka za razvoj programov zaposlovanja v centralni službi,
 • Stanka Perčič, direktorica Območne službe Murska Sobota,
 • Andrej Mihelin, koordinator programov zaposlovanja na Območni službi Sevnica, ter 
 • Cvetka Slavič in Petra Hašaj, strokovni sodelavki v pisarni za delodajalce na Območni službi Murska Sobota.

Okroglo mizo so organizirale in vodile:

 • Sabina Špehar Pajk, vodja projekta Učne delavnice, ter
 • mobilne projektne strokovne sodelavke: Jožica Puconja, Ana Flegar Prša, Jasna Škorjanec, Nika Mori in Nevenka Kastelic Rupar. 

Oglejte si nekaj fotoutrinkov z dogodka!

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE