Skoči do osrednje vsebine

Nacionalno in mednarodno povezovanje za boljšo podporo mladim

Prvo nacionalno srečanje ključnih organizacij v okviru projekta Interreg@Work4NEETs na področju mladih od 15. do 29. leta, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

S kakšnimi izzivi se srečujejo mladi ob prehodu na trg dela ali vključitvi v nadaljnje izobraževanje? Kakšno vrsto podpore jim lahko različne organizacije nudimo v tem obdobju? Kako prepoznati in nasloviti neaktivne mlade? Kako izboljšati strukturne ukrepe, ki so namenjeni mladim, da še bolje naslovijo njihovo problematiko?

Na prvem nacionalnem srečanju deležnikov v okviru projekta Interreg@Work4NEETs, ki je v organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje potekalo 31. 8. 2023 v Ljubljani, smo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki so aktivne na področju NEET-ov, izmenjevali izkušnje ter odgovarjali na zgoraj navedena vprašanja.

Srečanja so se poleg predstavnikov Zavoda RS za zaposlovanje udeležili predstavniki:

 • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Urada RS za mladino,
 • Mladinske mreže MAMA,
 • Mladinskega sveta Slovenije,
 • Andragoškega centra Slovenije,
 • Zavoda Ypsilon,
 • Ljudske univerze Koper,
 • Ljudske univerze Radovljica,
 • Ljudske univerze Celje,
 • Zavoda Familija ter
 • Društva Center za pomoč mladim.

»V Sloveniji 8,5 % mladih med 15. in 29. letom starosti ni zaposlenih, se ne izobražuje ali usposablja. Pri tem imajo večje tveganje za izključenost ženske, posebej matere samohranilke, migranti ter nizko izobraženi mladi.«

Jana Rožac, vodja projekta Interreg@Work4NEETs

Vodja projekta Interreg@Work4NEETs Jana Rožac je srečanje otvorila s predstavitvijo položaja oseb NEET v Sloveniji v primerjavi z državami EU. Poleg tega je osvetlila cilje in potek mednarodnega projekta @Work4NEETs, ki poteka v okviru programa Interrreg Europe, in načine sodelovanja z nacionalnimi deležniki. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje ali na portalu Interreg Europe.

»Institucije razumejo težave mladih oseb NEET kot kombinacijo osebnostnih težav in težav, vezanih na mladostnikovo primarno družino. Osebe NEET pa razumejo svoje težave kot kombinacijo osebnostnih težav, vrstniškega vpliva, družinske situacije in organizacijskih omejitev.«

Janja Deutchmann, vodja projekta PreseNEETi.se na ZRSZ

Janja Deutchmann je na srečanju predstavila ključne cilje in izsledke projekta PreseNEETi.se, ki ga na ZRSZ izvajamo v sodelovanju z Ljudsko Univerzo Celje, Mladinskim Svetom Slovenije ter Univerzo v Mariboru s ciljem detekcije, opolnomočenja in socialne aktivacije oseb NEET. Več o projektu PreseNEETi.se.

Večji del srečanja pa je bil namenjen vodeni izmenjavi znanj, izkušenj in pristopov prisotnih organizacij na področju dela z mladimi.

Na delavnici smo z izvajalkama delavnice Natašo Hauzer in Špelo Gorjan iz društva center za pomoč mladim z različnih zornih kotov pogledali na težave mladih, kot so socialna izključenost, nizka samopodoba, odsotnost podpore staršev, vrstniško nasilje, neopaznost pa tudi prekarno delo ali delo na črno.

Naslovili smo tudi ključne varovalne dejavnike, ki mladim pomagajo pri uspešnem prehodu v odraslost, med njimi ključen pomen socialne mreže, podpore družinskih članov, kariernega svetovanja na različnih nivojih, obšolskih aktivnosti, osebne motivacije in prepoznavanja potencialov.

 

 

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg Europe 2021–2027.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE