Skoči do osrednje vsebine

Mobilnost delovne sile v Slovenijo: potrebe, izzivi in prakse

Predstavnike medijev vljudno vabimo na mednarodno konferenco z naslovom Mobilnost delovne sile v Slovenijo, ki jo v torek, 5. marca, organizira Evropski organ za delo (ELA) v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje. Dogodek bo potekal med 9. in 15. uro v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Sogovorniki vam bodo na voljo za izjave.

Slovenija in Evropska unija se soočata s primanjkljajem kadrov in neskladji na trgu dela, ki zahtevajo oblikovanje ustreznih politik in izvedbo premišljenih ukrepov, da bomo lahko v prihajajočem desetletju izpolnjevali cilje in živeli vrednote, opredeljene v Lizbonski pogodbi in Listini EU o temeljnih pravicah.

Naloga je zahtevna, saj demografske, tehnološke, podnebne in druge spremembe vplivajo na trg dela ter ustvarjajo globalne in kompleksne izzive, ki zahtevajo nove rešitve. 

Zadnja raziskava Napovednik zaposlovanja, ki jo dvakrat na leto izvede Zavod RS za zaposlovanje, je pokazala, da se je v Sloveniji s pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev v preteklih šestih mesecih soočala več kot polovica delodajalcev. Po večletni gospodarski rasti, ob visokem povpraševanju delodajalcev po delavcih in rekordno nizki brezposelnosti, se delodajalci v iskanju delavcev obračajo preko meja Slovenije. V zadnjih letih se zato zvišuje delež delavcev iz drugih držav v delovno aktivnem prebivalstvu. Delovne migracije so stopile v ospredje javne razprave. 

Pri tem pa se zastavlja vprašanje: kaj mora Slovenija storiti, da bo v prihodnje ostala zaželena destinacija za življenje in delo?

Na mednarodni konferenci želimo spregovoriti o vseh navedenih vprašanjih in razkriti, katere so uspešne politike in dobre prakse zadnjega leta ter kaj se napoveduje za prihodnost.

Že omenjenih globalnih in kompleksnih izzivov ne morejo reševati posamezne institucije ali države same, temveč jih je mogoče uspešno nasloviti le s sodelovanjem, interdisciplinarnim pristopom in oblikovanjem partnerstev.

Zato bodo na prvi okrogli mizi na navedena vprašanja odgovarjali skupaj slovenski odločevalci in socialni partnerji ter tako predstavili svoje poglede na trenutno stanje in izzive politik mobilnosti delovne sile v Sloveniji.

Dejavniki, kot so nove tehnologije, prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo, staranje delovne sile ter pogoji dela in zaposlovanja, so pomembno prispevali k razvijajočemu se razmerju med povpraševanjem in ponudbo delovne sile v Evropi. Zato bodo predstavniki iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije ter Bosne in Hercegovine na drugi okrogli mizi spregovorili o potrebah, praksah in praktičnih izzivih zaposlovanja delavcev iz drugih držav.

V zaključnem delu pa se bomo osredotočili na orodja in politike, uvedene v Evropski uniji za reševanje izzivov pomanjkanja znanj in spretnosti, spodbujanje poštene mobilnosti delovne sile ter čezmejnega usklajevanja ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih v Evropi. Evropski organ za delo (ELA) bo še posebej izpostavil vlogo mreže EURES.

Za obravnavo teh vprašanj se bodo na konferenci zbrali predstavniki različnih evropskih držav in organizacij, ker samo s sodelovanjem lahko napredujemo v smeri močne, dinamične, konkurenčne in povezane Evrope.
 

Poglejte podrobnejši program!


8.30–9.00
Registracija udeležencev

9.00–9.30
Uvodni nagovori

 • Greta Metka Barbo Škerbinc, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje 
 • Cosmin Boiangiu, izvršni direktor Evropskega organa za delo

Moderatorka: Tanja Podobnik Zec, Zavod RS za zaposlovanje 

9.30–10.30    
Panelna razprava I: Ustvarjalci politik in socialni partnerji

 • Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Milan Brglez, poslanec Evropskega parlamenta
 • Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
 • Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta in predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

Moderator: Sandi Meke, Centralna pisarna za delodajalce, Zavod RS za zaposlovanje 

10.30–11.00
Odmor za kavo 

11.00–11.10
Igor Feketija, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

11.10–12.30
Panelna razprava II: Čezmejni izzivi zaposlovanja 

 • Samir Zuko, nacionalni strokovnjak, Agencija za delo in zaposlovanje Bosne in Hercegovine
 • Ante Lončar, generalni direktor, Hrvaški zavod za zaposlovanje
 • Anka Rode, vodja področja delovnih migracij, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 • Alexander Gärtner, svetovalec EURES, Javni zavod za zaposlovanje, Avstrija 
 • Martin Claus, vodja evropskih mrež za mobilnost EURES in Euroguidance, Nemška zvezna agencija za zaposlovanje

Moderator: Federico Pancaldi, vodja Sektorja za sodelovanje in nacionalne uradnike za zvezo, Evropski organ za delo

12.30–12.40
Luka Omladič, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost

12.40–13.40
Odmor za kosilo 

13.40–14.00
Irene Mandl, vodja Enote za informacije in EURES, Evropski organ za delo

14.00–14.20
Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

14.20–14.40
Nicole Clobes, svetovalka, Svetovno združenje javnih zavodov za zaposlovanje (WAPES) 

14.40–15.00
Zaključni del

 • Zavod RS za zaposlovanje 
 • Evropski organ za delo

15.00–15.30
Odmor za prigrizek

Na konferenci bo zagotovljeno tolmačenje v slovenščino, angleščino in srbohrvaščino.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE