Skoči do osrednje vsebine

Zakonodaja

Pravne podlage za delo Zavoda opredeljujejo Zakon o urejanju trga dela ter številni drugi zakoni in predpisi.

Temeljne podlage za delo Zavoda

Statut in Poslovni načrt

Temeljna listina, ki ureja delovanje Zavoda:

Statut Zavoda (neuradno prečiščeno besedilo),
Uradni list RS, 34/2008, 58/2011, 50/2012

Naloge Zavoda opredeljuje poslovni načrt, ki ga sprejema Svet Zavoda.

Celovit pregled zakonodaje

Veljavna zakonodaja s področja trga dela vam je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za delo.

Drugi zakoni, pravilniki in predpisi

Naloge in pooblastila Zavoda za opravljanje dejavnosti na področju zaposlovanja, programov zaposlovanja, štipendiranja, izvajanja poklicne orientacije, zavarovanja za brezposelnost, posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, zaposlovanja in dela tujcev urejajo številni zakoni, pravilniki in drugi predpisi.

Sorodna strokovna področja

Poleg zakonov in predpisov, ki se neposredno nanašajo na področje zaposlovanja, pa na Zavodu opravljamo naloge na podlagi zakonov in predpisov, ki sicer urejajo druga sorodna področja družbenih dejavnosti.

To so zlasti:

  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
  • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
  • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev,
  • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,
  • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
  • šolska zakonodaja (poklicno usmerjanje in svetovanje ter izobraževanje),
  • predpisi o delovnih razmerjih (presežni delavci, pripravništvo, pogodbe o delu, inšpekcije itd.),
  • predpisi o socialnem varstvu (nadomestila porodnic, cenzusni izračuni, katastrski dohodki, valorizacije itd.),
  • zakonodaja EU.

Izpostavljeno O ZRSZ

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE