Skoči do osrednje vsebine

Organiziranost

Zavod za zaposlovanje deluje na treh ravneh: na sedežu Zavoda z vodstvom in Centralno službo ter v območnih službah z uradi za delo, ki so locirani v vseh upravnih enotah.

Status in delovanje

Zavod RS za zaposlovanje je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije.

Ustanovljen je bil na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Zavod deluje organizacijsko na treh ravneh:

 • na sedežu, kjer sta vodstvo in Centralna služba, ter
 • v območnih službah in uradih za delo po vsej Sloveniji. 

Sedež

Po Statutu ima Zavod sedež:
v Ljubljani, Rožna dolina, Cesta IX/6.

Lokacija in kontakti

Upravljanje

Organa upravljanja Zavoda sta po Statutu:

 • Svet Zavoda in
 • generalni direktor.

Aktualna sestava in seje Sveta Zavoda

> Vodstvo Zavoda

Svet Zavoda

Sestavlja ga 13 članov: 

 • 6 predstavnikov Vlade Republike Slovenije,
 • 3 predstavniki delodajalcev,
 • 3 predstavniki sindikatov, reprezentativnih za območje države,
 • predstavnik Sveta delavcev Zavoda.

Centralna služba

 • Razvija in zagotavlja enotno metodologijo za strokovno in operativno izvedbo postopkov s področja dejavnosti Zavoda.
   
 • Vsem organizacijskim področjem Zavoda zagotavlja podporo: informacijsko, analitsko, pravno, kadrovsko, finančno, računovodsko in razvojno-organizacijsko.

Lokacije, kontakti in uradne ure

Za iskalce zaposlitve

Za delodajalce

Za partnerje

Območne službe

 • Opravljajo strokovne in operativne naloge s področja dejavnosti Zavoda na svojem območju.
   
 • Spremljajo in proučujejo gibanje zaposlenosti in brezposelnosti.
   
 • Svetujejo in zagotavljajo strokovno in operativno pomoč uradom za delo na svojem območju.
   
 • Sodelujejo z delodajalci, izvajalci dejavnosti Zavoda ter regionalnimi in lokalnimi subjekti na trgu dela.

 

Uradi za delo

Z neposredno povezavo zagotavljajo strankam pravice s področja:

 • posredovanja zaposlitve in dela, zaposlitvenega svetovanja,
 • uveljavljanja pravic iz zavarovanja za brezposelnost,
 • izvajanja ukrepov zaposlovanja ter
 • poklicnega svetovanja mladini in odraslim.

12 območnih služb Zavoda po vsej Sloveniji

Izpostavljeno O ZRSZ

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE