Skoči do osrednje vsebine

Stvarno premoženje

Poglejte si aktualne javne objave o ravnanju s premičninami, nepremičninami in prostori, ki so del stvarnega premoženja Zavoda RS za zaposlovanje.

V objavi je: 

 1. Informativno ne zavezujoče javno zbiranje ponudb za Najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Zavoda RS za zaposlovanje – Centralna služba, Služba za pravne zadeve, področje izdaje delovnih dovoljenj. 

Informativno javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov

Informativno javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Zavoda RS za zaposlovanje, Centralna služba, Služba za pravne zadeve, področje izdaje delovnih dovoljenj

Datum objave:

31. 1. 2024

Naročnik

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za informativno nezavezujoče javno zbiranje ponudb za Najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Zavoda RS za zaposlovanje.
 

Predmet vabila k predložitvi ponudbe

Najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Zavoda RS za zaposlovanje, za nedoločen čas z enoletnim odpovednim rokom.

 • Poslovni prostori morajo biti locirani v centru Ljubljane in morajo biti obvezno dosegljivi s progami javnega potniškega prometa in v neposredni bližini glavne avtobusne in železniške postaje (do 1 km). Zaželena je recepcija ob vhodu v prostor / objekt. Okvirno skupno število zaposlenih je 7.
   
 • Skupna potrebna površina poslovnih prostorov (oz. skupna potrebna uporabna površina) z upoštevanimi minimalnimi zahtevami po površini pisarn oz. delovnih prostorov in z vključenimi površinami spremljajočih in pomožnih prostorov (kamor so vključeni tudi prostori notranjih komunikacij), ki so v izključni uporabi najemnika, je ocenjena na okvirno 132,00 m2
   
 • Poslovni prostori (pisarne, spremljajoči, tehnični prostori in pripadajoče komunikacije, ki so v izključni uporabi najemnika) morajo tvoriti funkcionalno zaključeno celoto. Vse prilagoditve oziroma finalizacija prostorov mora biti zajeta v ceni najema.
   
 • Upravljanje objekta mora zagotoviti lastnik objekta oz. najemodajalec.
   
 • Ponudba naj vključuje tudi informacijo, ali obstaja morebitna kasnejša možnost razširitve najema (več m2).
   
 • Ponudnik mora v svojo ponudbo obvezno vključiti površine pisarniških in ostalih delovnih prostorov z vključenimi internimi komunikacijami, spremljajočimi in pomožnimi prostori.
   
 • Ponudnik naj v ponudbi navede tudi, koliko parkirnih mest bi lahko ponudil in oddaljenost od poslovnih prostorov. Opiše naj stanje parkirišč oziroma možnosti parkiranja za stranke v neposredni bližini objekta.
   

Rok selitve v najete prostore

Po dogovoru.
 

Čas trajanja najema

Najem za nedoločen čas. Odpovedni rok je eno leto.
 

Ponudbena cena

Ponudnik mora obvezno izpolniti priloženi obrazec Ponudba, ki je sestavni del uradnega dokumenta za informativno javno zbiranje ponudb.
 

Oddaja ponudb

Ponudniki predložijo ponudbeno dokumentacijo priporočeno po pošti ali osebno v vložišče najkasneje do 20. 2. 2024 v tiskani obliki v zaprti ovojnici na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: 

PONUDBA ZA NAJEM OPREMLJENIH POSLOVNIH PROSTOROV  ZA POTREBE  ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE – Centralna služba, Služba za pravne zadeve, področje izdaje delovnih dovoljenj.

Številka: 3520-19/2024 Oznaka: NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB!

Na zadnji strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov ponudnika.
 

Dodatne informacije in vprašanja

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana

Joži Mlakar

e-naslov: jozefa.mlakar@ess.gov.si

telefon: 01 4790 273

Dokumentacija

Poglejte celoten uradni dokument, ki vsebuje tudi obrazec Ponudba.

Informativno zbiranje ponudb

Izpostavljeno O ZRSZ

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE