Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Kot ena velika družina

Invalidsko podjetje NARAJAN, proizvodnja in veletrgovina d.o.o. iz Krškega nudi pomoč težje zaposljivim osebam vse od ustanovitve (v Sloveniji) od leta 2014. Ne glede na delazmožnost, v svojo sredino, ki trenutno šteje 25 zaposlenih, v program Učne delavnice sprejmejo vsakogar iz ranljive ciljne skupine.

Tako so se v šestmesečno praktično usposabljanje (na delovnem mestu delavec za enostavna dela v proizvodnji in skladišču) najprej vključili štirje udeleženci, od katerih ima eden status invalida, drugi je brez izobrazbe, ostala dva pa sta pred tem zaključila program socialne aktivacije. V program Učne delavnice so se vključili v začetku februarja, končali pa ga bodo po šestih mesecih, v začetku avgusta 2019. A ne Marija. Ta udeleženka se je prav posebej izkazala, zato so jo z mesecem junijem 2019 že zaposlili

»Če ne bi šla na usposabljanje preko učnih delavnic, ne bi izvedela toliko novih stvari o načinih pakiranja in o samih bio izdelkih. Delo mi je všeč, ker ni monotono, je razgibano, ves čas se nekaj dogaja. Tukaj se počutim super, zelo lepo sem bila sprejeta s strani mentorjev in s strani vseh ostalih delavcev,« pravi Marija. 

Potreba po dodatnem kadru

Podjetje je hitro prepoznalo dodano vrednost programa in v začetku aprila 2019 na usposabljanje sprejelo nove štiri udeležence: še dva za enostavna dela v proizvodnji, ter po enega za delo v skladišču in delo v administraciji. Podjetje se namreč hitro razvija, hitro raste, zato potrebuje dodaten kader.

Vodja, g. Brumat pravi: »Ideja o invalidskem podjetju se je rodila iz pomoči mojemu prijatelju, ki tudi po petih letih zaradi zdravstvenih težav ni našel in obdržal zaposlitve. Zaposlili smo ga v podjetju Narajan kot delavca za enostavna dela v proizvodnji in z nami je še danes.« 

Spodbujanje k večji aktivnosti

Skozi praktično usposabljanje na konkretnem delovnem mestu Učne delavnice omogočajo podjetju, da si usposobi kader po meri, da ga v šestih mesecih dodobra spozna, preizkusi delazmožnost, prilagodi delovni tempo, omogoča individualni pristop in celostno obravnavo za prav vsakega od njih. Interni mentorji jih usposabljajo za konkretna dela povezana s pakiranjem, etiketiranjem, zlaganjem, vzdrževanjem visokih higienskih standardov, skladiščenjem njihovih izdelkov, spoznavanjem strojev v proizvodnji ipd. Ob pomoči zunanje mentorice ga. Polonce Petan, strokovnjakinje z bogatimi izkušnjami s področja zaposlitvene rehabilitacije, psihosocialne pomoči in socialne vključenosti, pa krepijo tudi splošne kompetence. Pridobivajo na samozavesti, natančnosti, vestnosti, točnosti, krepijo komunikacijske, organizacijske sposobnosti, skrbijo zase, premagujejo boleče izkušnje iz preteklosti in drugo. »Pri individualnem delu z njimi si včasih pomagam tako«, pravi ga. Polona Petan, »da določena vprašanja napišem na listke. Udeleženci jih naključno izberejo in tako bolj sproščeno spregovorijo o svojih problemih. Spodbujam jih, da so čim bolj aktivni, da se vključujejo v družbo, se gibajo, skrbijo zase, za dom, odvisno od področja, kjer zaznam primanjkljaje. Želim si, da sprevidijo, da imajo ne glede na boleče izkušnje v preteklosti, še vedno možnost sprejemati nove odločitve in na svoje življenje dejavno vplivati.«

Pomembni so dobri odnosi in motivacija

Vodstvo podjetja se  zaveda, da je za dobro opravljeno delo in dolgoročno sodelovanje potrebno udeleženca delovno usposobiti, ga za delo motivirati in vzpostaviti dobre medosebne odnose. Če ni možnosti zaposlitve pri njih, rešitev za nadaljnji razvoj prav vsakega udeleženca poiščejo v lokalnem okolju. Nihče od udeležencev po končanem usposabljanju ne ostane prepuščen samemu sebi. 

Da se udeleženci programa Učne delavnice v podjetju počutijo kot člani velike družine, pa zagotovo najbolj pripomore ga. Estera Grivc Puh, odgovorna oseba za izvedbo programa. Tako kot udeleženci, na delo prihaja že ob 6-ih zjutraj in diha z njimi vseh osem ur. Pokliče, če koga zjutraj ni in ga motivira, da vseeno pride. Se z udeleženci pogovarja, ko so vidno potrti in slabe volje. Pomaga premagovati strahove in stiske v glavah udeležencev in skrbi za prilagajanje delovnega tempa njihovim zdravstvenim težavam. Skrbi tudi za usposabljanje s področja mehkih veščin in redne sestanke z internimi mentorji. »Moja vloga v podjetju je skrb za celotno vodenje proizvodnje, toda kot socialna delavka daleč v ospredje postavljam tudi vrednote kot so strpnost, sočutje, sprejetost, pohvale in nasploh dobre odnose v podjetju. Le zadovoljen delavec je dober delavec,« pravi ga. Estera Grivc Puh, ki z optimizmom zaključuje: »Verjamem, da bo v prihodnosti vse več delodajalcev, ki bodo poleg dobrobiti podjetja na najvišja mesta postavljali tudi skrb za delavca.«

Ni torej presenečenje, da udeleženci izražajo zadovoljstvo z vključitvijo v program, pohvalijo zaposlene v podjetju, se počutijo sprejeti, slišani in se želijo prav v tem podjetju po končanem usposabljanju tudi zaposliti. 

Skip Navigation LinksDomovZa medijeUspešne zgodbeKot ena velika družina

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube