Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Starševsko varstvo

Osebe, ki ste v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, ste tudi zavarovanci za starševsko varstvo. Obrnite se na Center za socialno delo.

Pravice, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo:  

 • Porodniški dopust – materinsko nadomestilo  

  Skupaj lahko traja 105 dni. Porodnica ga nastopi 28 dni pred predvidenim porodom. Če mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega dopusta, nastopi porodniški dopust z dnem rojstva otroka. Na podlagi mnenja zdravnika ali soglasja matere ima pravico do porodniškega dopusta tudi oče ali stari starši, če dejansko varujejo in negujejo otroka. V času porodniškega dopusta je mati ali druga oseba, ki koristi to pravico, upravičena prejemati porodniško nadomestilo. Višina nadomestila se določi na podlagi povprečnih plač, prejetih v zadnjih 12 mesecih.
   
 • Očetovski dopust – očetovsko nadomestilo

  Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 dni. Pravica je neprenosljiva. Oče mora izrabiti očetovski dopust v času porodniškega dopusta matere najmanj v trajanju 15 dni. V kolikor oče v tem času svojega dela očetovskega dopusta ne izkoristi, po izteku porodniškega dopusta matere tega ne more več izrabiti. Oče nima te pravice, če koristi porodniški dopust, ki primarno pripada materi otroka. Višina očetovskega dopusta za 15 dni, ki jih oče koristi ob rojstvu otroka, znaša 100% nadomestila povprečne plače očeta. V času 75 dni oče ne prejema nobenega nadomestila, vendar so v času koriščenja očetovskega dopusta plačani prispevki za socialno varnost v višini minimalne plače.
   
 • Dopust za nego in varstvo otroka – nadomestilo za nego in varstvo otroka

  Eden od staršev ima pravico do dopusta za nego in varstvo otroka v trajanju 260 dni neposredno po preteku porodniškega dopusta. To pravico lahko uveljavlja eden od staršev, pod določenimi pogoji pa tudi stari starši otroka oziroma druga oseba. Če pravico do dopusta za nego in varstvo otroka za istega otroka uveljavljata oba starša, morata skleniti pisni dogovor, v katerem določita obdobje in način izrabe dopusta. Dopust se v določenih primerih lahko podaljša, npr. ob rojstvu dvojčkov.
   

Poglejte več informacij pravicah iz starševskega varstva.

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube