Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Denarna socialna pomoč

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljenjvanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Pravico do javnih sredstev lahko uveljavite, če vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, hkrati pa izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico.

Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri centru za socialno delo (CSD). Pravice uveljavljate na predpisani enotni vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil. Vloga je dostopna na spletnih straneh ministrstva za delo, CSD-jev, na portalu eUprava in v knjigarnah. Vlogo vložite pri pristojnem centru za socialno delo (glede na vaše stalno prebivališče), in sicer osebno, po pošti ali elektronsko na uradni elektronski naslov pristojnega centra za socialno delo

Dodatne informacije lahko dobite na krajevno pristojnih CSD ali na spletni strani ministrstva za delo.

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube