Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Prijava in odjava prebivališča

Prijava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je prebivališče, kjer začasno prebivate zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov.

Če imate veljavno dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, morate sami prijaviti začasno prebivališče v 3 dneh od dneva naselitve, kadar se začasno nastanite v objektih, kot so počitniške hiše, stanovanja in drugi objekti, in nameravate v tem naselju prebivati več kot 60 dni.

Če ste nastanjeni v objektih, kot so samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za ostarele, socialnovarstveni zavodi, zavodi za prestajanje kazni, dislocirani oddelki zavoda oziroma prevzgojni domovi in drugi objekti, prijavno-odjavno obveznost prebivališča izvrši stanodajalec, in sicer v 3 dneh po vaši nastanitvi, ne glede na čas trajanje nastanitve.

Več informacij o prijavi in odjavi prebivališča in možnosti elektronske prijave in odjave dobite na upravnih enotah ali na spletnem portalu eUprava.
 

Prijava stalnega prebivališča

Stalno prebivališče je naselje, kjer se naselite z namenom, da v njem stalno prebivate.

Stalno prebivališče ali spremembo naslova stanovanja morate prijaviti v 8 dneh od vročitve dovoljenja za stalno prebivanje na katerikoli upravni enoti na območju Slovenije. Kot tujec lahko prijavite stalno prebivališče samo, če vam je bilo izdano dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.

Na naslov stalnega prebivališča je vezano gospodinjstvo. To je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb, na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok. Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb, zato je potrebno ob prijavi stalnega prebivališča navesti, kdo je nosilec gospodinjstva.

Več informacij o prijavi in odjavi prebivališča in možnosti elektronske prijave in odjave dobite na upravnih enotah ali spletnem portalu eUprava.

Skip Navigation LinksDomovTujciVstop in prebivanje v SlovenijiPrijava in odjava prebivališča

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube