Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Učenje slovenskega jezika

Programi učenja slovenskega jezika

Programi brezplačnega učenja slovenskega jezika 

Brezplačni program učenja slovenskega jezika, v katerega so vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe se imenuje program Začetna integracija priseljencev. Izvaja se v obliki 180, 120 in 60 urnega tečaja – odvisno od tega, koliko časa tujci že prebivajo v RS in katere vrste dovoljenja za prebivanje imajo izdano. Pri upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v tem programu. 

Do brezplačne udeležbe v programu ste upravičeni državljani tretjih držav, ki:

  • v RS prebivate na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje in vaši družinski člani, če imajo v RS izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine,
  • imate izdano dovoljenje za začasno prebivanje neprekinjeno vsaj 24 mesecev in vaši družinski člani, če prebivajo z namenom združitve družine,
  • ste družinski člani slovenskega državljana ali državljana EGP in v RS prebivate na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana,
  • v RS prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta.

 

Preizkus znanja slovenskega jezika na osnovni ravni

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika ste upravičeni vsi, ki ste se udeležili programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ali 120 ur in ste bili v programu prisotni vsaj 80 % ur. Evidenco prisotnosti vodi izvajalec programa.

Do udeležbe v brezplačnih programih niste upravičeni državljani tretjih držav, ki ste končali šolanje na katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji, ste vključeni v redni izobraževalni program v Republiki Sloveniji ali ste že pridobili potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni.

Za udeležbo v programih se prijavite na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče. V kolikor izpolnjujete pogoje, vam bo upravna enota izdala potrdilo, s katerim se boste zglasili pri izbranem izvajalcu programa.

Zahtevki za udeležbo v programih in seznam izbranih izvajalcev so dostopni tudi na spletnem portalu Ministrstva za notranje zadeve: Informacije za tujce.

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube