Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Študij

Študij - visokošolsko izobraževanje

Študij poteka na javnih visokošolskih zavodih: univerzah, fakultetah, umetniških akademijah, visokih strokovnih šolah ter na samostojnih visokošolskih zavodih. V Sloveniji so univerze (javni visokošolski zavodi) v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici.

Razpis za vpis na visokošolske zavode je praviloma objavljen 31. januarja. Informacije o razpisanih prostih mestih in pogojih lahko dobite na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, in šport.

Prijavna roka sta dvaspomladanski in jesenski. Če tudi po izteku jesenskega roka ostanejo prosta mesta, se kandidati lahko vpisujejo še v tretjem roku (do 10. oktobra). Prijavljajo se na posamezne fakultete.

Ob omejitvi vpisa se upošteva uspeh v srednji šoli (v 3. in 4. letniku in pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu), preverja pa se tudi posebne sposobnosti, če so za študij pomembne. Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.

Za državljane iz držav nečlanic Evropske unije je praviloma razpisanih dodatnih 5 % vpisnih mest glede na število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU.

Tuji državljani, ki imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste sami oziroma so vaši starši/skrbniki davčni zavezanci RS, kandidirate na mesta za državljane Republike Slovenije in državljane iz držav EU.

Tujci, državljani držav nečlanic EU, plačujete šolnino, razen če:

  • je tako določeno z meddržavnimi ali mednarodnimi sporazumi in pogodbami;
  • ste štipendisti ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, oziroma pooblaščenega izvajalca tega štipendiranja;
  • ste študenti izmenjalnih programov med visokošolskimi zavodi v programu Vseživljenjsko učenje;
  • ste tuji državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ste sami ali vaši starši ali skrbniki davčni zavezanci v Republiki Sloveniji.

Seznam pomembnejših visokošolskih ustanov:

Več informacij na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube