Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje državljanov Srbije

Če se želite zaposliti v Sloveniji, je prvi korak, da poiščete delodajalca. 

>> Poglejte si objave prostih delovnih mest.

Izpis prostih delovnih mest si lahko pripravite glede na raven svoje izobrazbe, poklic in krajevno območje, kjer bi se želeli zaposliti.

Ko dobite delodajalca, ki vas je pripravljen zaposliti, lahko oddate vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. 
 


Kaj določa sporazum?

Državljani Srbije se lahko zaposlite v Sloveniji, če:

 • ste prijavljeni pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v Republiki Srbiji kot brezposelni in ste starejši od 18 let,
 • na trgu dela v Sloveniji ni ustreznih domačih kandidatov za ponujeno prosto delovno mesto,
 • delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za zaposlitev tujca.

Sporazum se za vas ne uporablja:

 • če ste na dan uveljavitve sporazuma (1.9.2019) zakonito zaposleni pri slovenskem delodajalcu (v državi zaposlitve). Sporazum se uporablja za delavce iz Republie Srbije, ki šele prihajate na delo v Slovenijo. Sporazum se ne uporablja za delavce, ki imate v Sloveniji urejeno prebivanje;
 • za sezonske zaposlitve,
 • če ste zastopnik ali samostojni podjetnih posameznik v svoji gospodarski družbi,
 • če ste zaposleni oziroma prostovoljno delate zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja na področju medicine,
 • če imate v Sloveniji veljavno dovoljenje za stalno prebivanje oziroma dovoljenje za prebivanje na podlagi združevanja družine ali na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito,
 • če imate priznan status raziskovalca,
 • če ste zaključili visoko šolanje v Sloveniji in izpolnili pogoj za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja,
 • če ste v Sloveniji zaradi visokokvalificirane zaposlitve – vlagate vlogo za pridobitev modre karte.

Sporazum se ne uporablja za vse tiste, ki imate na dan uveljavitve (1.9.2019) že veljavno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji.
 

Kako do delovnega dovoljenja po sporazumu?

Če ne sodite k zgoraj naštetim izjemam, lahko za zaposlitev v Sloveniji kandidirate kot brezposelna oseba, prijavljena pri zavodu za zaposlovanje v Srbiji. Tam bodo objavljena prosta delovna mesta slovenskih delodajalcev, ki nameravajo zaposliti delavce iz Srbije in za katera pri slovenskem zavodu za zaposlovanje v svojih evidencah nimamo ustreznih kandidatov.

Če boste glede na svoje izkušnje, izobrazbo in interes delodajalca izpolnjevali razpisane pogoje, boste prišli na seznam predlaganih kandidatov. Glede na željo delodajalca boste bodisi povabljeni na razgovor bodisi bo izbor narejen le na podlagi življenjepisa. Pomembno je torej, da se pri pisanju tega potrudite.

Delodajalca si lahko tudi poiščete sami. >> Poglejte si objave prostih delovnih mest.

Če vas bo delodajalec izbral na podlagi zaposlitvenega razgovora, boste pogodbo o zaposlitvi lahko podpisali takoj, drugače pa jo bo delodajalec poslal zavodu za zaposlovanje v Srbiji, kjer jo boste podpisali.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za dobo najmanj enega leta.

Nacionalna služba za zaposlovanje Republike Srbije sklenjeno pogodbo skupaj s potrebno dokumentacijo pošlje delodajalcu in našemu Zavodu. Delodajalec vloži vlogo za izdajo dovoljenja pri slovenskem Zavodu na obrazcu TUJ-SRB-1.
 

Dovoljenje za prebivanje

Po pridobitvi delovnega dovoljenja si lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi uredite še enotno dovoljenje za prebivanje in delo. To lahko uredi tudi delodajalec z vašim pooblastilom na upravni enoti. Vlogi priložite fotokopijo delovnega dovoljenja, ki v tem postopku velja kot soglasje našega Zavoda. Delodajalec vas mora v 15 dneh od vročitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo prijaviti v obvezna socialna zavarovanja, drugače vam bomo pri slovenskem Zavodu razveljavili delovno dovoljenje.

Posebnosti delovnega dovoljenja na podlagi sporazuma

Dovoljenje se izda z veljavnostjo treh let. Prvo leto zaposlitve morate biti zaposleni pri delodajalcu, ki je za vas pridobil delovno dovoljenje oziroma pri njegovem pravnem nasledniku. V preostalem obdobju veljavnosti dovoljenja pa se lahko zaposlite pri drugih delodajalcih, saj imate prost dostop na slovenski trg dela.

Po treh letih boste lahko svoje dovoljenje podaljšali za nadaljnja tri leta pod pogoji, določenimi v Sporazumu.

Dovoljenje dobi delodajalec in po prihodu v Slovenijo tudi delavec migrant.

Če boste po prvem letu zaposlitve brez svoje krivde izgubili zaposlitev, imate pravico, da se prijavite pri slovenskem Zavodu za zaposlovanje in uveljavite pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost in druge pravice, ki vam pripadajo po slovenski zakonodaji.
 

Kako podaljšate delovno dovoljenje?

Pred iztekom dovoljenja na podlagi Sporazuma lahko kot delavec migrant zaprosite za podaljšanje dovoljenja.

Vlogo za podaljšanje dovoljenja vložite pri slovenskem Zavodu na obrazcu TUJ-SRB-2Priložite pogodbo o zaposlitvi, ki sta jo podpisala z delodajalcem, in potrdilo o plačilu takse za delovno dovoljenje.

Dovoljenje se lahko podaljša za nadaljnja 3 leta, če izpolnjujete enega od navedenih pogojev: 

 • imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še najmanj za 1 leto in vam je bila v državi zaposlitve priznana pravica do združevanja družine v skladu z zakonodajo; 
 • ste bili pred potekom veljavnosti dovoljenja najmanj 1 leto zaposleni in imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še najmanj za 1 leto; 
 • ste med veljavnostjo dovoljenja opravljali strokovno zaposlitev najmanj 1 leto in imate sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še najmanj za 1 leto; 
 • ste med veljavnostjo dovoljenja pridobili dodatna znanja oziroma poklicne kvalifikacije in na podlagi tega opravljali strokovno zaposlitev najmanj 6 mesecev ter imate sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še najmanj za 1 leto. 
   

Vrnitev delavca migranta

Če vam delovnega dovoljenja po njegovem izteku ne bo uspelo ali ga ne boste želeli podaljšati, se morate vrniti v Srbijo in svojo vrnitev prijaviti zavodu za zaposlovanje v Srbiji.

V Republiko Slovenijo se lahko znova vrnete po najmanj šestmesečni prekinitvi zakonitega prebivanja.

Celotno besedilo Sporazuma je objavljeno v Uradnem listu. 

Poglejte si več informacij v zvezi z izvajanjem Sporazuma.
   

Pomembno!

 • Stroški postopka predstavljajo upravne takse in gredo v primeru pridobitve dovoljenja za zaposlitev v Sloveniji v breme delodajalca.
 • Delovno dovoljenje za zaposlitev državljanov Srbije, ki ga izdamo na slovenskem zavodu za zaposlovanje, se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.
 • Poleg življenjepisa poskrbite še za uradni prevod svojih spričeval in diplom ter za veljavnost svojih osebnih dokumentov.
   
Skip Navigation LinksDomovTujciDelo v SlovenijiZaposlovanje državljanov Srbije

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube