Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Prost dostop na trg dela

Prosti pretok oseb je poleg prostega pretoka blaga, kapitala in storitev ena temeljnih svoboščin notranjega trga EU. Pravica do prostega gibanja v EU se nanaša na delavce, študente, upokojence, skratka, na vse državljane EU in njihove družinske člane (ne glede na državljanstvo).

Državljani EU, EGP in Švice

  1. Državljani držav EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice imate prost dostop na slovenski trg dela, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače.
  2. Družinski člani državljanov EU, EGP ali Švice imate prost dostop na slovenski trg dela, če imate dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače. Za družinskega člana se štejejo tudi tujci tretjih držav.

Tujci iz tretjih držav

Po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev imate pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela:

  1. tujci, ki v Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine s slovenskim državljanom;
  2. tujci, ki v Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje;
  3. tujci, ki v Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu;
  4. tujci, ki v Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev trgovine z ljudmi;
  5. tujci, ki v Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;
  6. tujci, ki vam je v Sloveniji priznana pravica do mednarodne zaščite, in vaši družinski člani, ki v naši državi prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine;
  7. tujci, ki vam je v Sloveniji prizan status osebe z začasno zaščito, kar dokazujete z ustrezno izkaznico;
  8. tujci, katerih istovetnost je nesporno ugotovljena in imate v Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, in sicer po devetih mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, če vam v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati vam (izpolnjevanje navedenih pogojev dokazujete s potrdilom ministrstva za notranje zadeve).

Navedene skupine tujcev imate pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela tudi v času, ko pri nas prebivate na podlagi potrdila o pravočasno predloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.

Skip Navigation LinksDomovTujciDelo v SlovenijiProst dostop na trg dela

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube