Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Diskriminacija na delovnem mestu

Bodite pozorni na vedenje svojega delodajalca in sodelavcev. Delodajalec vam mora na delovnem mestu zagotoviti enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno ali socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero in prepričanje, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali druge okoliščine. Omenjeni razlogi ne smejo biti razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Neprimerno vedenje delodajalca, ki je povezano z nosečnostjo ali starševskim dopustom, je prav tako diskriminacija. Prepovedano je nadlegovanje. Prepovedano je trpinčenje. Začasna odsotnost delavca zaradi bolezni, nege družinskega člana ali težje prizadetega invalida ne sme biti kriterij za določanje presežnih delavcev.

Če ste zaposleni na podlagi delovnega dovoljenja oziroma soglasja, imate vse pravice in obveznosti v skladu z nacionalno zakonodajo, predvsem z Zakonom o delovnih razmerjih, npr. plača, delovni čas, odmor, počitek, varstvo pri delu in druge pravice.

Če menite, da delodajalec krši vaše pravice, se lahko obrnete na Inšpektorat RS za delo, ki je pristojen za nadzor delovnopravne zakonodaje: 

Inšpektorat RS za delo,
naslov: Štukljeva cesta 44, Ljubljana,
telefon: 01/ 280 36 60,
ePošta: gp.irsd@gov.si.

Skip Navigation LinksDomovTujciDelo v SlovenijiPravice delavcevDiskriminacija na delovnem mestu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube