Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delo v Sloveniji

Delovna dovoljenja še naprej izdajamo za državljane BiH in za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni. 

Tako določa novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki se je začel uporabljati 1. 9. 2015. 
 


Enotno dovoljenje:

Enotno dovoljenje tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. S tem je prosilcem za dovoljenje omogočen enostavnejši postopek pri upravni enoti po načelu: vse na enem mestu.

Tujci, ki v Slovenijo pridejo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, torej ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj. Enotno dovoljenje združuje in nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga prej izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki smo ga izdajali na zavodu za zaposlovanje.

Do 31. 8. 2015 so se vloge za zaposlitev ali delo tujcev oddajale pri našem zavodu za zaposlovanje na prejšnjih obrazcih, po prejšnjih predpisih in postopkih. Te vloge se obravnava in o njih odloča enako kot doslej, torej na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Delovna dovoljenja, ki so bila izdana v skladu z omenjenim zakonom, ostanejo veljavna do izteka njihove veljavnosti.

S 1. 9. 2015 pa so upravne enote začele sprejemati vloge za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev. Te vloge se obravnavajo po novih predpisih in postopkih, na podlagi Zakona o tujcih ter Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. 

Prosilci lahko vlogo za enotno dovoljenje oddajo na upravni enoti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi. V postopku za enotno dovoljenje, ki ga vodi upravna enota, na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k temu dovoljenju, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja. Postopek izdaje soglasja se začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote.

To pomeni, da prosilcem za enotno dovoljenje po oddaji vloge ni potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju. Upravna enota po uradni dolžnosti sama začne postopek pridobitve soglasja pri našem Zavodu.

Soglasje k enotnemu dovoljenju lahko izdamo za:

  • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
  • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
  • modro karto EU,
  • napotene delavce,
  • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
  • individualne storitve tujcev,
  • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
  • sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.
NE PREZRITE:


Vse prosilce za enotno dovoljenje opozarjamo, da mora imeti delodajalec, s katerim ste sklenili pogodbo o zaposlitvi, na podlagi katere zaprosite za enotno dovoljenje, poravnane vse davčne obveznosti na dan oddaje vloge za enotno dovoljenje. Drugače izdaja soglasja in enotnega dovoljenja ni možna.

Za izdajo enotnega dovoljenja za samozaposlitev tujca ni potrebno soglasje. Tujci se lahko samozaposlijo po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ni potreben, če je tujec vpisan v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.
 


Delovna dovoljenja:

Delovna dovoljenja, ki jih izdajamo na zavodu za zaposlovanje, so še naprej potrebna:


Prijava storitev in kratkotrajnega dela zastopnika:

Podjetja iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice, ki v Sloveniji izvajajo storitve z napotenimi delavci, ter podjetja iz tretjih držav, ki v Sloveniji z napotenimi delavci izvajajo kratkotrajne storitve dobave blaga ali servisiranja, morajo začetek izvajanja teh storitev prijaviti pri našem zavodu za zaposlovanje. 

Enako morajo začetek dela prijaviti vsi tujci, ki opravljajo kratkotrajno delo zastopnika do 90 dni v posameznem koledarskem letu. Takšni tujci morajo biti vpisani v sodni register Slovenije kot zastopniki pravne osebe.
 


Prost dostop na slovenski trg dela:

Nekatere skupine tujcev imajo tudi po 1. 9. 2015 pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela. To pomeni, da lahko opravljajo delo, se zaposlijo ali samozaposlijo brez dovoljenja. Ta pravica vsekakor ostaja za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. 

Nova zakonodaja glede zaposlovanja tujcev


Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev


Poglejte si prošnjo za enotno dovoljenje (izdaja ali podaljšanje).

POMEMBNO:

Prošnjo za enotno dovoljenje oddate na upravni enoti (oziroma na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi).

Na zavodu za zaposlovanje ne sprejemamo prošenj za enotno dovoljenje. V postopku izdaje enotnega dovoljenja dajemo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote). 

Skip Navigation LinksDomovTujciDelo v Sloveniji

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube