Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delo v Sloveniji

Če se želite zaposliti v Sloveniji, je prvi korak, da poiščete delodajalca. 

>> Poglejte si objave prostih delovnih mest.

Izpis prostih delovnih mest si lahko pripravite glede na raven svoje izobrazbe, poklic in krajevno območje, kjer bi se želeli zaposliti.

Ko dobite delodajalca, ki vas je pripravljen zaposliti, lahko oddate vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. 
 


Enotno dovoljenje:

Enotno dovoljenje tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Slovenijii po načelu: vse na enem mestu. 

Vlogo za enotno dovoljenje se odda na upravni enoti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi. V postopku za enotno dovoljenje, ki ga vodi upravna enota, na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k temu dovoljenju, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja. Postopek izdaje soglasja se začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote.

To pomeni, da prosilcem za enotno dovoljenje po oddaji vloge ni potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju. Upravna enota po uradni dolžnosti sama začne postopek pridobitve soglasja pri našem Zavodu.

Soglasje k enotnemu dovoljenju lahko izdamo za:

  • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
  • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
  • modro karto EU,
  • napotene delavce,
  • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
  • individualne storitve tujcev,
  • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
  • sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Preverite, kateri zakonski pogoji morajo biti izpolnjeni za posamezno vrsto soglasja k enotnemu dovoljenju, v naši rubriki za delodajalce: Zaposlovanje in delo tujcev > Vrste soglasja in zakonski pogoji.
 

Ne prezrite!:

Za izdajo enotnega dovoljenja za samozaposlitev tujca ne potrebujete soglasja. Tujci se lahko samozaposlite po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ni potreben, če ste vpisani v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost. 
 


Delovna dovoljenja:

Delovna dovoljenja, ki jih izdajamo na zavodu za zaposlovanje, so potrebna za:

Delovno dovoljenjo za zaposlitev državljanov BiH in Srbije, ki ga izdamo na slovenskem zavodu za zaposlovanje, se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota v Sloveniji.
 


Prijava storitev in kratkotrajnega dela zastopnika:

Podjetja iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice, ki v Sloveniji izvajajo storitve z napotenimi delavci, ter podjetja iz tretjih držav, ki v Sloveniji z napotenimi delavci izvajajo kratkotrajne storitve dobave blaga ali servisiranja, morajo začetek izvajanja teh storitev prijaviti pri našem zavodu za zaposlovanje. 

Enako morate začetek dela prijaviti vsi tujci, ki opravljate kratkotrajno delo zastopnika do 90 dni v posameznem koledarskem letu. Takšni tujci morate biti vpisani v sodni register Slovenije kot zastopniki pravne osebe.
 


Prost dostop na slovenski trg dela:

Nekatere skupine tujcev imate pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela. To pomeni, da lahko opravljate delo, se zaposlite ali samozaposlite brez dovoljenja. Ta pravica vsekakor ostaja za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. 

Skip Navigation LinksDomovTujciDelo v Sloveniji

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube