Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposli.me: opis operacije

Kratek opis in ciljna skupinaESS

Program Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me se izvaja v sklopu ukrepov aktivne politike zaposlovanja, tako da na javnem povabilu izbrani delodajalci s pomočjo subvencije zaposlijo osebe, ki jih delodajalcu napoti Zavod. Osebe morajo biti zaposlene za vsaj 12 mesecev.

Zavod v program vključuje brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih kriterijev:

  • so starejše od 50 let ali
  • so stare 30 ali več let in so dolgotrajno brezposelne ali
  • so stare 30 ali več let z izobrazbo pod ISCED 3 ali
  • so stare 30 ali več let, ki se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela ali
  • so stare 30 ali več let in so prejemnice denarne socialne pomoči ali
  • so stare 30 ali več let, pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa Javnih del še ni poteklo 12 mesecev.

Ciljno skupino lahko Zavod skrči.
 

Finančna podpora

Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

Višina subvencije je odvisna od števila kriterijev, ki jih oseba izpolnjuje, in znaša za zaposlitev za 40 ur tedensko od 416 EUR do 666 EUR.

Za krajši delovni čas se lahko zaposlijo invalidi, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden in dolgotrajno brezposelne osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Cilj programa je v obdobju od leta 2016 do leta 2023 vključiti 24.097 oseb, od tega približno 60 % oseb s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Cilj je tudi, da bi vsaj 50 % vključenih oseb ohranilo zaposlitev tudi po 12 mesecih.

Načrtovana sredstva za planirane vključitve: 135,7 milijonov EUR.

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube