Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposli.me: opis operacije

Kratek opis in ciljna skupinaESS

Program Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me se izvaja v sklopu ukrepov aktivne politike zaposlovanja, tako da na javnem povabilu izbrani delodajalci s pomočjo subvencije zaposlijo osebe, ki jih delodajalcu napoti Zavod. Osebe morajo biti zaposlene za vsaj 12 mesecev.

Zavod v program vključuje brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih kriterijev:

  • so starejše od 50 let ali
  • so dolgotrajno brezposelne osebe in stare 30 ali več let ali
  • so z izobrazbo pod ISCED 3 in stare 30 ali več let ali
  • so stare 30 ali več let in sodijo med morebitne druge ranljive skupine.

Ciljno skupino lahko Zavod skrči.
 

Finančna podpora

Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

Višina subvencije je odvisna od števila kriterijev, ki jih oseba izpolnjuje, in znaša za zaposlitev za 40 ur tedensko od 5.000 EUR do 7.000 EUR.

Za krajši delovni čas se lahko zaposlijo invalidi z ustrezno odločbo in dolgotrajno brezposelni. V tem primeru je delodajalec upravičen do sorazmerno nižje subvencije.

Cilj programa je v obdobju od leta 2016 do leta 2022 vključiti 21.016 oseb, od tega 60 % oseb s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Cilj je tudi, da bi vsaj 50 % vključenih oseb ohranilo zaposlitev tudi po 12 mesecih.

Načrtovana sredstva za planirane vključitve: 113,3 milijonov EUR.

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube