Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

UDM: opis operacije

Dodana vrednost programa je v njegovem prispevku k pozitivni naravnanosti vključenih oseb do odgovornega reševanja svojega zaposlitvenega položaja, in sicer s pomočjo pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih delovnih področjih, širjenju socialne mreže ipd., ki vključenim osebam povečujejo zaposlitvene možnosti.
 

Kratek opis in ciljna skupina

Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) se izvaja pri delodajalcih na konkretnem delovnem mestu, saj se  brezposelne osebe, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, tako vključijo v delovni proces delodajalca. Pod strokovnim vodstvom mentorja opravljajo naloge, določene v izbranem programu usposabljanja.

Posamezne programe usposabljanja prijavi delodajalec, in sicer tako, da odda ponudbo na objavljeno javno povabilo. Osebe se vključijo v usposabljanje na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.

V usposabljanje na delovnem mestu se vključujejo brezposelne osebe, ki so:

  • starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih,
  • stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne oziroma so v evidenci brezposelnih prijavljene vsaj 12 mesecev,
  • stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) ter so prijavljene v evidenci brezposelnih,
  • stare 30 let in več, ki se po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirajo na trgu dela oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopani v evidenci brezposelnih.

Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma traja 2 meseca, kadar tako odloči Zavod na podlagi prejete ponudbe delodajalca.

Po zaključenem usposabljanju delodajalec pripravi poročilo o uspešnosti, z opisom pridobljenih veščin, znanj in spretnosti, en izvod izroči tudi udeležencu.
 

Finančna podpora

Program Usposabljanje na delovnem mestu sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

Za usposabljanja je na voljo 11.904.496,87 EUR, od katerih:

  • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
  • je 46 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 54 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.     

Predvidena je vključitev 6.098 brezposelnih v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije, med njimi 3.081 oseb iz kohezijske regije vzhodna Slovenija in 3.017 oseb iz kohezijske regije zahodna Slovenija.

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube