Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja


 

Katere dokumente moram predložiti ob prijavi?

Ob prijavi morate predložiti

 • veljaven osebni dokument,
 • izpolnjen in podpisan obrazec prijave.

Zaradi pridobitve podatkov o delovni in zavarovalni dobi vas Zavod lahko zaprosi tudi za predložitev delovne knjižice ali spričevala oziroma diplome o pridobljeni izobrazbi.

Če ste iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, je ob prijavi potrebno predložiti tudi:

 • redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali
 • pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Kdaj se oseba, ki je na bolniškem dopustu in ji je prenehalo delovno razmerje, prijavi pri Zavodu?

Oseba, ki ji je prenehalo delovno razmerje med trajanjem začasne nezmožnosti za delo oziroma med bolniško, se lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja. Obveznosti brezposelne osebe ji v času bolniške mirujejo.

Po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju osebi na bolniški pripada nadomestilo plače še največ 30 dni po prenehanju delovnega razmerja.

Če je bolniška posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ima oseba pravico do nadomestila plače vse dokler ni ponovno zmožna za delo.

V času prejemanja nadomestila je vključena v vsa 4 obvezna zavarovanja, enako kot če bi bila v delovnem razmerju.

Čas prejemanja nadomestila plače se upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja minimalnih pogojev za pridobitev in za odmero trajanja denarnega nadomestila

Pravico do denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti brezposelna oseba lahko uveljavi z naslednjim dnem po prenehanju bolniškega nadomestila, če se prijavi v evidenco brezposelnih oseb in vloži zahtevo za denarno nadomestilo najkasneje v 30 dneh po prenehanju bolniškega nadomestila.
 

Se lahko prijavi pri Zavodu oseba, ki je zaposlena za polovični delovni čas?

Ta oseba je zaposlena in se ne more prijaviti v evidenco brezposelnih oseb, lahko pa se prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve

V kolikor pa se oseba, ki se že vodi v evidenci brezposelnih oseb, med prejemanjem denarnega nadomestila zaposli za krajši delovni čas od polnega in uveljavi pravico do izplačevanja sorazmernega dela denarnega nadomestila po 66. členu ZUTD, se ne preneha voditi v evidenci Zavoda dokler se ji izplačuje denarno nadomestilo in dokler aktivno išče zaposlitev do polnega delovnega časa ali s polnim delovnim časom. 

 

Kaj se šteje kot ustrezna in kaj kot primerna zaposlitev?

Ustrezna zaposlitev je:

 • zaposlitev za nedoločen ali določen čas s polnim delovnim časom oziroma krajšim delovnim časom od polnega (po zakonu o delovnih razmerjih),
 • ustreza vrsti in ravni vaše dokončane izobrazbe, če ste iskalec prve zaposlitve,
 • če ponovno iščete zaposlitev pa ustreza vrsti in ravni zahtevane izobrazbe, ki ste jo potrebovali za opravljanje dela na delovnem mestu, ki ste ga opravljali večino časa v zadnjih 12 mesecih pred nastankom brezposelnosti,

in se določi z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu, pri določanju katerih se upoštevajo še vaše delovne izkušnje, dodatna znanja in zmožnosti ter možnosti na trgu dela.


Primerna zaposlitev je:

 • zaposlitev za nedoločen ali določen čas z najmanj polovičnim delovnim časom,
 • ki ustreza vrsti in največ eno raven nižji izobrazbi glede na opredeljeno ustrezno zaposlitev v zaposlitvenem načrtu,

in se določi z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu najkasneje v štirih mesecih od vpisa v evidenco brezposelnih oseb.


Pri opredeljevanju ustreznih ali primerenih zaposlitvenih ciljev oziroma zaposlitve, si lahko pomagate s pripomočkom eSvetovanje, kjer lahko v rubriki Trg dela pogledate, katere poklice lahko opravljate z izobrazbo, ki jo imate.

Kakšne so obveznosti brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih?

Obveznosti osebe, ki je prijavljena pri Zavodu v evidenci brezposelnih in evidenci iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, so:

 • redno spremljanje objav prostih delovnih mest in pravočasno prijavljanje nanje,
 • ustrezno odzivanje na vabila in napotnice zavoda oz. koncesionarjev,
 • udeležba na zaposlitvenih razgovorih na vabilo delodajalca, zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov,
 • v kolikor niste prejeli vabila na naslednji svetovalni razgovor, javljanje zavodu v 15 dneh po poteku roka za izvedbo zadnje dogovorjene aktivnosti, določene v zaposlitvenem načrtu
 • uresničevanje vseh dogovorjenih aktivnosti v zaposlitvenem načrtu,
 • vključevanje v ukrepe na trgu dela zaradi povečanja zaposlitvenih možnosti,
 • sprejemanje zaposlitve in prizadevanje za pridobitev zaposlitve na razgovoru za zaposlitev,
 • sporočanje resničnih podatkov in njihovih sprememb najkasneje v 3 dneh od nastanka spremembe,
 • predhodni dogovor z osebnim svetovalcem o oprostitvi obveznosti iskanja zaposlitve in obveščanje zavoda v roku 8 dni, kadar predhodni dogovor ni mogoč,
 • uresničevanje drugih dogovorjenih aktivnosti v zaposlitvenem načrtu.

Kdaj se lahko v evidenco brezposelnih prijavi oseba, ki ima status dijaka, oziroma oseba, ki ima status študenta, in obema v tekočem letu omenjeni status preneha?

Dijaki in študenti se lahko prijavijo v evidenco brezposelnih po prenehanju statusa.

 • Dijakom zaključnih letnikov status preneha 30 dni po izteku šolskega leta.

  Šolsko leto za dijake, ki so ga začeli s 1. septembrom, traja do 31. avgusta naslednje leto, za dijake, ki so ga začeli s 1. marcem, pa do 28. februarja naslednje leto.
   
 • Za študente se študijsko leto zaključi  30. septembra, zato se lahko pri Zavodu prijavijo s 1. oktobrom.
   

Koliko časa se rešuje zahtevek za denarno nadomestilo in kdaj je izplačano?

O pravici do denarnega nadomestila Zavod odloča v upravnem postopku. Rok za odločbo je torej 30 dni po popolnosti vloge za enostaven postopek oziroma 60 dni za posebni ugotovitveni postopek.

Denarna nadomestila se izplačajo za pretekli mesec, in sicer praviloma 15. v mesecu

Prvo izplačilo po odločbah, izdanih kasneje, se izplača zadnji delovni dan v mesecu.

Skip Navigation LinksDomovPogosta vprašanja in odgovori

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube