Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja


 

Ali se lahko v evidenco brezposelnih prijavi študent, ki pavzira, izredni študent?

Če ima oseba status študenta, se v evidenco brezposelnih ne more prijaviti, razen če uveljavlja denarno nadomestilo

Če oseba nima statusa študenta, kar je razvidno iz ustreznega dokumenta (npr. indeks), se lahko prijavi v evidenco brezposelnih. V času, ko je vodena v evidenci Zavoda, mora izpolnjevati obveznosti brezposelne osebe.

Izredni študent se ne more prijaviti v evidenco brezposelnih, razen če mu je prenehalo delovno razmerje in lahko pridobi pravico do denarnega nadomestila. Prijavi pa se lahko v evidenco iskalcev zaposlitve.
 

Kaj pomeni aktivno iskanje zaposlitve?

Aktivno iskanje zaposlitve po predpisih, ki urejajo trg dela, pomeni:

 • redno spremljanje objav prostih delovnih mest in pravočasno prijavljanje nanje v skladu z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu,
 • ustrezno odzivanje na napotnice Zavoda in drugih izvajalcev ukrepov po tem zakonu,
 • udeleževanje zaposlitvenih razgovorov na vabilo delodajalca, zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov,
 • obveznost dogovora z Zavodom za novi termin obiska oziroma svetovalnega razgovora najkasneje v roku 15 dni po poteku datuma zadnje dogovorjene aktivnosti,
 • uresničevanje vseh drugih aktivnosti v zaposlitvenem načrtu
   

Katere dokumente potrebujem, če želim uveljaviti pravico do denarnega nadomestila?

1. Za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila morate pri našem uradu za delo vložiti zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila. 

Obrazec zahtevka lahko dobite: na uradu za delo, ga natisnete z naših spletnih strani ali ga oddate elektronsko na naši spletni strani.

2. Zahtevku je treba priložiti pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma drugo listino, iz katere je razviden razlog prenehanja delovnega razmerja.

3. Če ste v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače zaradi bolezni, porodniške ali invalidnosti, je treba zahtevku priložiti tudi potrdilo o povprečno prejeti plači.

Mlajši od 30 let, ki ste bili zavarovani najmanj 6 mesecev, predložite potrdilo o povprečno prejeti plači v zadnjih 5 mesecih. 

Obrazec potrdila si lahko natisnete s spletne strani Zavoda ali ga dobite na uradih za delo.

V kakšni višini se izplačuje denarno nadomestilo?

Če se je postopek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila začel 12.4.2013, ko se je uveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), se bo denarno nadomestilo prve tri mesece izplačevalo v višini 80% od osnove za odmero denarnega nadomestila, v nadaljnjih devetih mesecih pa v višini 60% od osnove. Po izteku tega obdobja, to je po 12 mesecih, se bo denarno nadomestilo izplačevalo v višini 50% od osnove. Ob upoštevanju predpisane zgornje in spodnje omejitve višine denarnega nadomestila pa to ne bo moglo biti nižje od 350 eurov bruto in ne višje od 892,50 eurov bruto.

Za zavarovance, ki so do uveljavitve ZUJF (31.5.2012) že pridobili pravico do nadomestila, in tiste, ki so postopek za njegovo priznanje začeli do uveljavitve ZUJF, pa se bo denarno nadomestilo izplačevalo v višini, ki je veljala do uveljavitve ZUJF: za prve 3 mesece v višini 80 % , v naslednjih mesecih pa v višini 60 % od osnove za odmero nadomestila ob upoštevanju, da nadomestilo ne more biti manjše od 350 eurov bruto in ne višje od 1.050 eurov bruto.

 

Ali lahko ob prijavi v evidenco brezposelnih oseba uredi pravico do denarnega nadomestila?

Lahko, vendar je treba zahtevku za priznanje pravice do denarnega nadomestila predložiti še druge dokumente:

 • pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali 
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma
 • drugo listino, iz katere je razviden razlog prenehanja delovnega razmerja.

Če ste v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače zaradi bolezni, porodniške ali invalidnosti, je treba zahtevku priložiti tudi potrdilo o povprečno prejeti plači.

Mlajši od 30 let, ki ste bili zavarovani najmanj 6 mesecev, predložite potrdilo o povprečno prejeti plači v zadnjih 5 mesecih. 

Obrazec potrdila si lahko natisnete s spletne strani Zavoda ali ga dobite na uradih za delo.

Koliko časa lahko oseba prejema denarno nadomestilo?

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:

 • 2 meseca za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece za zavarovanje od devet mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
 • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za zavarovanje nad 25 let,
 • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovanje nad 25 let.

Več informacij o denarnem nadomestilu.
 

Kdo se lahko prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve?

V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite, če ste:

 • zaposleni,
 • samozaposleni,
 • gospodinjec,
 • dijak ali študent ali
 • drugače delovno neaktivni,

  pa potrebujete informacije o trgu dela in zaposlovanju ter pomoč pri iskanju zaposlitve.
   

Ali pričakujete odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti?

Potem se v 3 delovnih dneh po vročeni odpovedi prijavite pri Zavodu. Uvrstili vas bomo v evidenco iskalcev zaposlitve.

V 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja se ravno tako nujno prijavite pri Zavodu. Uvrstili vas bomo v evidenco brezposelnih, saj je to podlaga za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila. Vlogo za denarno nadomestilo predložite ob prijavi.
 

Katere dokumente moram predložiti ob prijavi?

Ob prijavi morate predložiti

 • veljaven osebni dokument,
 • izpolnjen in podpisan obrazec prijave.

Zaradi pridobitve podatkov o delovni in zavarovalni dobi vas Zavod lahko zaprosi tudi za predložitev delovne knjižice ali spričevala oziroma diplome o pridobljeni izobrazbi.

Če ste iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, je ob prijavi potrebno predložiti tudi:

 • redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali
 • pogodbo o zaposlitvi za določen čas.
Skip Navigation LinksDomovPogosta vprašanja in odgovori

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube