Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja


 

Kako uveljavljam pravico do nadomestila za brezposelnost, če sem drugi čezmejni delavec?

Drugi čezmejni delavci so osebe, zaposlene v eni državi članici in s stalnim prebivališčem v drugi državi članici, v katero se vračajo redkeje kot obmejni delavci ( redkeje kot enkrat tedensko). Kljub temu se še vedno obravnavajo, kot da kraj njihovega stalnega prebivališča (središče njihovih osebnih interesov) ni v državi članici, kjer so zaposleni.

V primeru brezposelnosti imate dve možnosti;

 • lahko se prijavite na zavodu za zaposlovanje in zaprosite za nadomestilo za brezposelnost v državi svoje zadnje zaposlitve ali
 • se vrnete v državo svojega stalnega prebivališča ter tam iščete zaposlitev in prejemate nadomestilo za brezposelnost.

Sem obmejni delavec, kako uveljavljam pravico do nadomestila za brezposelnost?

Obmejni delavci so osebe, zaposlene ali samozaposlene v eni državi članici in s stalnim prebivališčem v drugi državi članici, v katero se praviloma vračajo vsak dan ali vsaj enkrat tedensko.

V primeru brezposelnosti uveljavljate dajatve za brezposelnost na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer prebivate. Če želite iskati zaposlitev tudi v državi svoje zadnje zaposlitve, se lahko tudi tam prijavite na zavodu za zaposlovanje, vendar morate izpolnjevati postopke nadzora in obveznosti obeh držav članic.

Ali mi bo delovna doba pridobljena v tujini priznana v Sloveniji?

Da, na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer ste bili zaposleni, zaprosite za Prenosljivi dokument U1 (E-301). Zavod, na katerem uveljavljate pravico do nadomestila, bo na podlagi tega dokumenta upošteval vašo delovno oziroma zavarovalno dobo v drugih državah EU.

Za Prenosljivi dokument U1 lahko zaprosite tudi ob vložitvi zahtevka za denarno nadomestilo .
 

Ali potrebujem dovoljenje za prebivanje v drugi državi članici EU/EGP?

Če bo vaše bivanje v tuji državi krajše od treh mesecev, je potrebno opraviti postopke registracije pri ustrezni instituciji.

Pri bivanju daljšem od treh mesecev, potrebujete dovoljenje za prebivanje, ki si ga uredite na za to pristojnem organu v državi, kjer bivate. Dovoljenje za prebivanje vam bo izdano, če boste imeli urejeno zdravstveno zavarovanje ter dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (to najlažje dokažete s pogodbo o zaposlitvi).
 

Kaj je EURES in katere so članice omrežja Eures?

EURES je kratica od “EURopean Employment Services”, kar pomeni omrežje javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev. Iskalci zaposlitve in delodajalci imajo v Evropski uniji dostop do mreže več kot 750 EURES svetovalcev, ki delodajalcem, iskalcem zaposlitve pa tudi drugim državljanom, ki iščejo svojo priložnost za dosego osebnih in poslovnih ciljev na evropskem trgu delovne sile, nudijo tri osnovne storitve: informiranje in svetovanje o možnostih dela, zaposlovanja in življenja v državah članicah Evropske unije ter posredovanje zaposlitev. Veliko informacij v slovenskem in glavnih evropskih jezikih ter aplikacije za iskanje prostih delovnih mest, kandidatov za prosta delovna mesta in možnostih izobraževanja je dostopnih na EURES portalu.
 

Koliko časa smem ostati v drugi državi EU?

Če ste državljan Slovenije, smete v tuji državi ostati brez kakršnihkoli dovoljenj največ tri mesece od vstopa v državo. V tem času potrebujete samo veljavni potni list oziroma osebno izkaznico. Če pa želite v državi ostati dlje kot tri mesece, potrebujete dovoljenje za prebivanje, ki si ga uredite na upravni enoti oziroma za to pristojnem organu v državi, kjer bivate. Dovoljenje za prebivanje vam bo izdano, če boste imeli urejeno zdravstveno zavarovanje ter dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje. To najlažje dokažete s pogodbo o zaposlitvi.

Več informacij o dovoljenju za prebivanje in dokumentih, ki jih potrebujete v posamezni državi EU/EGP najdete na EURES spletni strani , v rubriki Življenje in delo.
 

Kakšno plačo bom prejemal v tujini?

Vaš dohodek je odvisen od zakonodaje države, v kateri ste se zaposlili. Ko podpišete pogodbo o zaposlitvi, pridobite enake pravice in obveznosti, kot bi jih na istem delovnem mestu imel državljan te države. Plača torej ne sme biti nižja zato, ker niste državljan države, v kateri delate.

Plače so v posameznih državah EU/EGP različne, saj so odvisne od življenjskega standarda in so določene z nacionalnimi zakoni in davčno zakonodajo. Če trajanje zaposlitve presega polovico davčnega leta, si v državi zaposlitve uredite status rezidenta, saj vam bodo pri izplačilu plače priznane različne davčne olajšave in bo s tem  izplačilo neto plače višje.


Plača je včasih odvisna tudi od individualnih faktorjev, kot so: starost, izobrazba, delovne izkušnje. V tujini delodajalci plače objavljajo v bruto zneskih na uro, mesec ali leto, izplačujejo pa se različno, ponavadi enkrat tedensko ali enkrat mesečno. O vseh elementih plačila (višini bruto/neto zneska, številu letnih izplačil, obveznih zavarovanjih, plačilnem dnevu) se običajno dogovorite z delodajalcem pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 

Kako se lahko oseba odjavi iz evidence brezposelnih?

Oseba se lahko odjavi tako, da:

 • po pošti pošljete izpolnjen obrazec Odjava iz evidence brezposelnih ali napišete dopis, ki vsebuje ime, priimek, EMŠO, razlog in datum odjave ter vaš lastnoročni podpis. Odjavo po pošti naslovite na urad za delo, kjer ste prijavljeni;
 • osebno na uradu za delo, kjer ste prijavljeni;
 • po pooblaščencu oziroma osebi, ki ste jo pooblastili za določena dejanja oziroma postopke.
POMEMBNO:
 

Odjava po ePošti do nadaljnjega ni možna, saj mora biti v skladu s 107. členom Uredbe o upravnem poslovanju vloga za odjavo iz evidence Zavoda varno elektronsko podpisana in overjena s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Na Zavodu pa v svojem informacijskem sistemu za zdaj še ne zagotavljamo varnega elektronskega podpisa. 

Katere stroške, ki nastanejo zaradi aktivnega iskanja zaposlitve in dela, lahko Zavod povrne brezposelni osebi?

Brezposelni osebi se povrne potne in poštne stroške, ki nastanejo pri aktivnem iskanju zaposlitve na ozemlju Slovenije. 

1. Brezposelna oseba lahko uveljavlja nadomestilo potnih stroškov zaradi:

 • odziva na napotnico ali udeležbe na zaposlitvenih razgovorih na vabilo Zavoda ali koncesionarja;
 • udeležbe na zaposlitvenih razgovorih za ustrezno ali primerno zaposlitev (opredeljeno v zaposlitvenem načrtu) na vabilo delodajalca ali Zavoda; 
 • drugih aktivnosti, povezanih z iskanjem zaposlitve, ki so bile predhodno dogovorjene v zaposlitvenem načrtu.

Brezposelna oseba lahko uveljavlja nadomestilo potnih stroškov v zgoraj navedenih primerih, če je kraj njenega stalnega ali začasnega prebivališča oddaljen od kraja aktivnosti najmanj 1 kilometer v eno smer. 

Višina nadomestila potnih stroškov se izračuna na podlagi oddaljenosti od kraja prebivališča do kraja aktivnosti v kilometrih – kot najkrajša razdalja med obema krajema. Za izračun razdalje se uporablja Telefonski imenik Slovenije. 

Zavod lahko izplača potne stroške na podlagi zahtevka in ustreznih dokazil o opravljenih aktivnostih (navedenih zgoraj), ki jih predloži brezposelna oseba ali zagotovi Zavod po uradni dolžnosti. V zahtevku ni potrebno računati višine potnih stroškov, zadostuje, če se vnese število kilometrov. 

2. Brezposelna oseba lahko uveljavlja nadomestilo poštnih stroškov zaradi: 

 • poslanih priporočenih poštnih pošiljk za prijavo na ustrezno ali primerno zaposlitev (ob predložitvi potrdila pošte in kopije pravočasne prijave, ki je bila poslana delodajalcu).

Zavod izplača nadomestila potnih in poštnih stroškov dvakrat na mesec – za stroške, ki jih brezposelna oseba uveljavlja:

 • do 5. dne v tekočem mesecu – Zavod izplača stroške do 30. dne v tekočem mesecu;
 • do 20. dne v tekočem mesecu – Zavod izplača stroške do 15. dne v naslednjem mesecu z nakazilom na transakcijski račun osebe.

Navedene stroške je možno uveljavljati:

 • osebno na uradu za delo, kjer je oseba prijavljena,
 • po pošti – izpolnjen obrazec zahtevek za nadomestilo stroškov se pošlje na naslov urada za delo, kjer je oseba prijavljena.
Skip Navigation LinksDomovPogosta vprašanja in odgovori

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube