Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja


 

Kaj je potrebno storiti po prihodu v drugo državo?

Na portalu EURES je v rubriki »Pogoji življenja in dela« dostopen seznam Pred in po prihodu v novo državo, kjer so navedeni potrebni dokumenti in postopki za vsako državo. Stopite v kontakt s svetovalcem EURES v državi in regiji, kamor se selite, ki vam lahko razloži, kakšni so postopki za ureditev bivanja, morebitno prijavo zaposlitve ter pridobitev različnih dokumentov (npr. zavarovalnih, davčnih številk).
 

Kje dobim evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in kaj mi omogoča?

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja omogoča državljanom EU, EGP in Švice lažji dostop do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini.

Kartica vam zagotavlja enak dostop do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sektorju (npr. pri zdravnikih, v lekarnah, bolnišnicah ali zdravstvenih domovih), kot ga imajo državljani države, kjer začasno bivate. Osnovni namen kartice je zagotoviti vso potrebno zdravniško oskrbo, ki vam omogoči, da lahko bivanje v državi nadaljujete. Evropska zdravstvena kartica je brezplačna in jo dobite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 

Kaj je EURES in katere so članice omrežja EURES?

EURES je kratica za “EURopean Employment Services”, kar pomeni omrežje evropskih javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev.

EURES deluje na območju držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija in Lihtenštajn) ter Švice. 
Cilj omrežja EURES je podpora pri uresničevanju prostega pretoka delavcev ter spodbujanje mednarodne delovne mobilnosti v državah članicah.

Kako uveljavljam pravico do nadomestila za brezposelnost, če sem drugi čezmejni delavec?

Drugi čezmejni delavci so osebe, zaposlene v eni državi članici in s stalnim prebivališčem v drugi državi članici, v katero se vračajo redkeje kot obmejni delavci (redkeje kot enkrat tedensko). Kljub temu se še vedno obravnavajo, kot da kraj njihovega stalnega prebivališča (središče njihovih osebnih interesov) ni v državi članici, kjer so zaposleni.

V primeru brezposelnosti imate dve možnosti;

  • lahko se prijavite na zavodu za zaposlovanje in zaprosite za nadomestilo za brezposelnost v državi svoje zadnje zaposlitve ali
  • se vrnete v državo svojega stalnega prebivališča ter tam iščete zaposlitev in prejemate nadomestilo za brezposelnost.

Sem obmejni delavec, kako uveljavljam pravico do nadomestila za brezposelnost?

Obmejni delavci so osebe, zaposlene ali samozaposlene v eni državi članici in s stalnim prebivališčem v drugi državi članici, v katero se praviloma vračajo vsak dan ali vsaj enkrat tedensko.

V primeru brezposelnosti uveljavljate dajatve za brezposelnost na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer prebivate. Več informacij o uveljavljanju denarnega nadomestila najdete na tej povezavi.

Če želite iskati zaposlitev tudi v državi svoje zadnje zaposlitve, se lahko tudi tam prijavite na zavodu za zaposlovanje, vendar morate izpolnjevati postopke nadzora in obveznosti obeh držav članic.

Ali mi bo delovna doba pridobljena v tujini priznana v Sloveniji?

Da, na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer ste bili zaposleni, zaprosite za Prenosljivi dokument U1 (E-301). Zavod, na katerem uveljavljate pravico do nadomestila, bo na podlagi tega dokumenta upošteval vašo delovno oziroma zavarovalno dobo v drugih državah EU.

Za Prenosljivi dokument U1 lahko zaprosite tudi ob vložitvi zahtevka za denarno nadomestilo.
 

Ali potrebujem dovoljenje za prebivanje v drugi državi članici EU/EGP?

Če bo vaše bivanje v tuji državi krajše od treh mesecev, je potrebno opraviti postopke registracije pri ustrezni instituciji.

Pri bivanju daljšem od treh mesecev, potrebujete dovoljenje za prebivanje, ki si ga uredite na za to pristojnem organu v državi, kjer bivate. Dovoljenje za prebivanje vam bo izdano, če boste imeli urejeno zdravstveno zavarovanje ter dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (to najlažje dokažete s pogodbo o zaposlitvi).
 

Kaj je EURES in katere so članice omrežja Eures?

EURES je kratica od “EURopean Employment Services”, kar pomeni omrežje javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev. Iskalci zaposlitve in delodajalci imajo v Evropski uniji dostop do mreže več kot 750 EURES svetovalcev, ki delodajalcem, iskalcem zaposlitve pa tudi drugim državljanom, ki iščejo svojo priložnost za dosego osebnih in poslovnih ciljev na evropskem trgu delovne sile, nudijo tri osnovne storitve: informiranje in svetovanje o možnostih dela, zaposlovanja in življenja v državah članicah Evropske unije ter posredovanje zaposlitev. Veliko informacij v slovenskem in glavnih evropskih jezikih ter aplikacije za iskanje prostih delovnih mest, kandidatov za prosta delovna mesta in možnostih izobraževanja je dostopnih na EURES portalu.
 

Kako se lahko oseba odjavi iz evidence brezposelnih?

Oseba se lahko odjavi tako, da:

  • po pošti pošljete izpolnjen obrazec Odjava iz evidence ali napišete dopis, ki vsebuje ime, priimek, EMŠO, razlog in datum odjave ter vaš lastnoročni podpis. Odjavo po pošti naslovite na urad za delo, kjer ste prijavljeni;
  • osebno na uradu za delo, kjer ste prijavljeni;
  • po pooblaščencu oziroma osebi, ki ste jo pooblastili za določena dejanja oziroma postopke.
POMEMBNO:
 

Odjava po ePošti do nadaljnjega ni možna, saj mora biti v skladu s 107. členom Uredbe o upravnem poslovanju vloga za odjavo iz evidence Zavoda varno elektronsko podpisana in overjena s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Na Zavodu pa v svojem informacijskem sistemu za zdaj še ne zagotavljamo varnega elektronskega podpisa. 

Skip Navigation LinksDomovPogosta vprašanja in odgovori

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube