Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja


 

Kaj pomeni koordinacija socialne varnosti?

Vsaka država svobodno odloča o tem, kdo se lahko zavaruje po njeni zakonodaji, katere pravice izhajajo iz zavarovanja in pod kakšnimi pogoji. Evropska unija določa skupne predpise, po katerih so vaše socialne pravice zaščitene v Evropi (v državah članicah EU, EGP in Švica). Pri tem sledi načelom: uporaba zakonodaje ene države,
načelo enakega obravnavanja (nediskriminacije), načelo seštevanja zavarovalnih obdobij, načelo prenosljivosti pravic (npr izvoz denarnega nadomestila), izračuna nadomestil.

Pravno-formalna podlaga za ohranjanje pravic med državami članicami EU sta novi posodobljeni Uredbi (Uredba 883/2004 in Uredba 987/2009), ki sta se začeli uporabljati s 1. majem 2010 in sta nasledili Uredbo 1408/71. Posodobljeni uredbi prinašata tudi nove obrazce. To so Prenosljivi dokumenti, ki nadomeščajo prejšnje E obrazce. Za primer brezposelnosti se uporabljajo prenosljivi dokumenti U (prej obrazci E300).
 

Kako naj iščem delo v tujini?

Na portalu EURES, je v rubriki »Iskalci zaposlitve«, dostopen seznam prostih delovnih mest, ki jih lahko pregledujete glede na želen poklic in državo, kjer bi se želeli zaposliti.

Lahko obiščete tudi EURES seminar , ki ga izvajajo svetovalci EURES po vsej Sloveniji.

Na Območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje se lahko naročite na razgovor pri svetovalcu EURES . Nudijo vam informacije o življenju in delu v evropskih državah, pregledajo vaš življenjepis in vam pomagajo pri iskanju zaposlitvenih oglasov. Svetovalci EURES nudijo informacije iskalcem zaposlitve, delodajalcem in širši javnosti.

Stopite v kontakt s svetovalcem EURES iz države, kjer iščete zaposlitev. Svetoval vam bo o možnostih zaposlovanja v svoji državi.

 

Katere informacije lahko najdem na Evropskem zaposlitvenem portalu?

Na portalu EURES lahko pregledujete prosta delovna mesta s kontaktnimi podatki delodajalcev in kratkim opisom posameznega delovnega mesta, vpišete lahko vaš življenjepis ter preverite delovne in življenjske pogoje v državah članicah EU/EGP in Švici.

Poleg tega najdete na portalu tudi informacije o možnostih izobraževanja v tujini ter kontaktne podatke svetovalcev EURES iz drugih držav.

Veliko informacij je dostopnih tudi v slovenskem jeziku.  

Ali lahko nadomestilo za brezposelnost priznano v Sloveniji prenesem v tujino?

Seveda, vendar pod določenimi pogoji ter za omejen čas.

Zavod za zaposlovanje vam izda obrazec Prenosljivi dokument U2 (oziroma E-303 za Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico do uvedbe uporabe posodobljenih obrazcev), če ste brezposelni in ste prejemnik denarnega nadomestila ter nameravate v drugi državi aktivno iskati zaposlitev.

Če želite izvoziti vašo pravico do denarnega nadomestila, morate biti prijavljeni na zavodu vsaj štiri tedne do dneva odhoda v tujino. Nadomestilo lahko v tuji državi prejemate od tri do največ šest mesecev( po treh mesecih zaprosite za podaljšanje pravice)

Z obrazcem Prenosljivi dokument U2 (E-303) se morate v sedmih dneh po odhodu iz matične države prijaviti na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer boste iskali delo. Za vas bodo potem veljali obveznosti in postopki tamkajšnjega zavoda.

Če zaposlitve ne najdete in želite po vrnitvi v matično državo uveljavljati preostanek pravice do denarnega nadomestila, se morate vrniti pred zaključkom obdobja, ki je navedeno v dokumentu U2. Če se boste vrnili po koncu tega obdobja, boste izgubili pravico do preostanka denarnega nadomestila.
 

Kaj je potrebno storiti pred odhodom v tujino?

Na  portalu EURES je v rubriki »Pogoji življenja in dela« dostopen seznam »Pred in po prihodu v novo državo« kjer so navedeni potrebni dokumenti in postopki za vsako državo.

Pred odhodom v tujino si oglejte delovne in življenjske pogoje na portalu EURES ter kontaktirajte svetovalca EURES države, v kateri bi se zaposlili.

Seveda si morate zagotoviti tudi zadostna sredstva za preživljanje v tujini, pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da so življenjski stroški v nekaterih državah članicah precej višji kot v Sloveniji. Odsvetujemo odhod v tujino brez predhodnega dogovora o zaposlitvi.

V državi EU gostiteljici boste morali izpolniti nekatere formalnosti (v zvezi z vstopom, bivanjem, delom, življenjem, nastanitvijo). Seznam koristnih dokumentov, ki jih pridobite v matični državi pred odhodom v tujino:

  •  veljavna osebna izkaznica in/ali veljaven potni list,
  • rojstni list na mednarodnem obrazcu,
  • originalne diplomske listine, ki ste jih pridobili v matični državi ali drugi državi (za namene študija ali zaposlitve),
  • spričevala, ki potrjujejo vaše poklicne kvalifikacije,
  • priporočila prejšnjih delodajalcev,
  • evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja,
  • dokazila o vaših pravicah (delovna doba in socialno zavarovanje, pravica do izplačila dajatev iz socialne varnosti),
  • zadnje zdravniško spričevalo ali osebni zdravstveni karton (da bi se tujemu zdravniku olajšalo delo), kadar je to primerno in potrebno ter
  • vozniško dovoljenje.

Stopite v stik s svetovalcem EURES za možnost vključitve v delavnico za pripravo na odhod v tujino.      

Kako naj napišem življenjepis?

Napišite jasen in strukturiran življenjepis. Evropska unija je sprejela evropski standardni življenjepis (European Standard Curriculum Vitae - EUROPASS).

Na portalu EURES v rubriki Življenje in delo  najdete nasvete glede iskanja zaposlitve po posameznih državah. Preberite tudi publikacijo »Pripravljeni na selitev?« o različnih načinih kadrovanja po Evropi. Stopite v stik s svetovalcem EURES za možnost vključitve v delavnico za pripravo mednarodnega življenjepisa..


 

Kaj je potrebno storiti po prihodu v drugo državo?

Na portalu EURES je v rubriki »Pogoji življenja in dela« dostopen seznam Pred in po prihodu v novo državo, kjer so navedeni potrebni dokumenti in postopki za vsako državo. Stopite v kontakt s svetovalcem EURES v državi in regiji, kamor se selite, ki vam lahko razloži, kakšni so postopki za ureditev bivanja, morebitno prijavo zaposlitve ter pridobitev različnih dokumentov (npr. zavarovalnih, davčnih številk).
 

Kje dobim evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in kaj mi omogoča?

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja omogoča državljanom EU, EGP in Švice lažji dostop do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini.

Kartica vam zagotavlja enak dostop do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sektorju (npr. pri zdravnikih, v lekarnah, bolnišnicah ali zdravstvenih domovih), kot ga imajo državljani države, kjer začasno bivate. Osnovni namen kartice je zagotoviti vso potrebno zdravniško oskrbo, ki vam omogoči, da lahko bivanje v državi nadaljujete. Evropska zdravstvena kartica je brezplačna in jo dobite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 

Kaj je EURES in katere so članice omrežja Eures?

EURES je kratica za “EURopean Employment Services”, kar pomeni omrežje evropskih javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev.

EURES deluje na območju držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija in Lihtenštajn) ter Švice. Cilj omrežja EURES je podpora pri uresničevanju prostega pretoka delavcev ter spodbujanje mednarodne delovne mobilnosti v državah članicah.
 

Skip Navigation LinksDomovPogosta vprašanja in odgovori

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube