Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja


 

Kje plačujem davke, če sem zaposlen v tujini?

Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine po t.i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse dohodke, ki so jih dosegli v in izven Slovenije. Nerezidenti v Sloveniji plačujejo dohodnino od dohodkov, ki so nastali v Sloveniji, ter od premoženja, ki se nahaja v Sloveniji.

V izogib dvojne obdavčitve fizičnih oseb je zelo pomembna uporaba mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja. S sklepanjem mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, se predvsem omogoča odprava mednarodnega dvojnega obdavčenja istega dohodka in premoženja, preprečuje davčne utaje in davčna diskriminacija ter omogoča reševanje davčnih sporov.

Pri obdavčitvi slovenskega rezidenta, ki je dosegel dohodke iz zaposlitve v tujini je glede določitve pravice do obdavčitve pomembno, kje se zaposlitev dejansko izvaja:

 • če se zaposlitev izvaja v državi vira (tuja država), so takšni dohodki praviloma že obdavčeni v tujini – na viru, zato se v Sloveniji uporabi ustrezna metoda odprave dvojne obdavčitve, ki je določena s posamezno mednarodno pogodbo,
 • če pa se zaposlitev izvaja v Sloveniji, ima Slovenija kot država rezidentstva izključno pravico do obdavčitve takšnega dohodka, zato se dohodek vključi v davčno osnovo v Sloveniji, brez upoštevanja v tujini plačanega davka (in brez upoštevanja metode za odpravo dvojne obdavčitve).

Več informacij o mednarodnem obdavčevanju dobite pri Finančni upravi RS .

Kako je s priznavanjem izobrazbe in kvalifikacij v drugih državah članicah EU/EGP?

Prost pretok oseb vključuje poleg prostega gibanja delavcev, koordinacije sistemov socialnih varnosti in državljanskih pravic tudi vzajemno priznavanje kvalifikacij. Kontaktna točka za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij je v Sloveniji Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Oglejte si tudi seznam kontaktnih točk v drugih državah članicah  ter spletno stran Evropske komisije.

Glede priznavanja in vrednotenja izobrazbe pridobljene v tujini za primer zaposlitve ali nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji obiščete spletne strani mreže ENIC/ NARIC (European Network of Information Centres) / (National Academic Recognition Information Centres), ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kjer boste našli vse potrebne informacije o priznavanju spričeval ali diplom ter kontaktne centre v tujini.

Kaj pomeni koordinacija socialne varnosti?

Vsaka država svobodno odloča o tem, kdo se lahko zavaruje po njeni zakonodaji, katere pravice izhajajo iz zavarovanja in pod kakšnimi pogoji. Evropska unija določa skupne predpise, po katerih so vaše socialne pravice zaščitene v Evropi (v državah članicah EU, EGP in Švica). Pri tem sledi načelom: uporaba zakonodaje ene države,
načelo enakega obravnavanja (nediskriminacije), načelo seštevanja zavarovalnih obdobij, načelo prenosljivosti pravic (npr. izvoz denarnega nadomestila), izračuna nadomestil.

Pravno-formalna podlaga za ohranjanje pravic med državami članicami EU sta novi posodobljeni Uredbi (Uredba 883/2004 in Uredba 987/2009), ki sta se začeli uporabljati s 1. majem 2010 in sta nasledili Uredbo 1408/71. Posodobljeni uredbi prinašata tudi nove obrazce. To so Prenosljivi dokumenti, ki nadomeščajo prejšnje E obrazce. Za primer brezposelnosti se uporabljajo prenosljivi dokumenti U (prej obrazci E300).
 

Kako naj iščem delo v tujini?

Na portalu EURES, je v rubriki »Iskalci zaposlitve«, dostopen seznam prostih delovnih mest, ki jih lahko pregledujete glede na želen poklic in državo, kjer bi se želeli zaposliti.

Lahko obiščete tudi seminarje in delavnice EURES, ki se izvajajo prek spleta ali po območnih službah Zavoda po vsej Sloveniji.

Na Območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje ali prek naše spletne strani se lahko naročite na razgovor pri svetovalcu EURES . Nudijo vam informacije o življenju in delu v evropskih državah, možnost simulacije zapslitvenega razgovora, pregledajo vaš življenjepis in vam pomagajo pri iskanju zaposlitvenih oglasov. Svetovalci EURES nudijo informacije iskalcem zaposlitve, delodajalcem in širši javnosti.

Stopite v kontakt s svetovalcem EURES iz države, kjer iščete zaposlitev. Svetoval vam bo o možnostih zaposlovanja v svoji državi.

 

Katere informacije lahko najdem na Evropskem zaposlitvenem portalu?

Na portalu EURES lahko pregledujete prosta delovna mesta s kontaktnimi podatki delodajalcev in kratkim opisom posameznega delovnega mesta, vpišete lahko vaš življenjepis ter preverite delovne in življenjske pogoje v državah članicah EU/EGP in Švici.

Poleg tega najdete na portalu tudi informacije o možnostih izobraževanja v tujini ter kontaktne podatke svetovalcev EURES iz drugih držav.

Veliko informacij je dostopnih tudi v slovenskem jeziku.  

Ali lahko nadomestilo za brezposelnost priznano v Sloveniji prenesem v tujino?

Seveda, vendar pod določenimi pogoji ter za omejen čas.

Zavod za zaposlovanje vam izda obrazec Prenosljivi dokument U2 (oziroma E-303 za Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico do uvedbe uporabe posodobljenih obrazcev), če ste brezposelni in ste prejemnik denarnega nadomestila ter nameravate v drugi državi aktivno iskati zaposlitev.

Če želite izvoziti vašo pravico do denarnega nadomestila, morate biti prijavljeni na zavodu vsaj štiri tedne do dneva odhoda v tujino. Nadomestilo lahko v tuji državi prejemate od tri do največ šest mesecev( po treh mesecih zaprosite za podaljšanje pravice)

Z obrazcem Prenosljivi dokument U2 (E-303) se morate v sedmih dneh po odhodu iz matične države prijaviti na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer boste iskali delo. Za vas bodo potem veljali obveznosti in postopki tamkajšnjega zavoda.

Če zaposlitve ne najdete in želite po vrnitvi v matično državo uveljavljati preostanek pravice do denarnega nadomestila, se morate vrniti pred zaključkom obdobja, ki je navedeno v dokumentu U2. Če se boste vrnili po koncu tega obdobja, boste izgubili pravico do preostanka denarnega nadomestila.
 

Kaj je potrebno storiti pred odhodom v tujino?

Na  portalu EURES je v rubriki »Pogoji življenja in dela« dostopen seznam »Pred in po prihodu v novo državo« kjer so navedeni potrebni dokumenti in postopki za vsako državo.

Pred odhodom v tujino si oglejte delovne in življenjske pogoje na portalu EURES ter kontaktirajte svetovalca EURES države, v kateri bi se zaposlili.

Seveda si morate zagotoviti tudi zadostna sredstva za preživljanje v tujini, pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da so življenjski stroški v nekaterih državah članicah precej višji kot v Sloveniji. Odsvetujemo odhod v tujino brez predhodnega dogovora o zaposlitvi.

V državi EU gostiteljici boste morali izpolniti nekatere formalnosti (v zvezi z vstopom, bivanjem, delom, življenjem, nastanitvijo). Seznam koristnih dokumentov, ki jih pridobite v matični državi pred odhodom v tujino:

 •  veljavna osebna izkaznica in/ali veljaven potni list,
 • rojstni list na mednarodnem obrazcu,
 • originalne diplomske listine, ki ste jih pridobili v matični državi ali drugi državi (za namene študija ali zaposlitve),
 • spričevala, ki potrjujejo vaše poklicne kvalifikacije,
 • priporočila prejšnjih delodajalcev,
 • evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • dokazila o vaših pravicah (delovna doba in socialno zavarovanje, pravica do izplačila dajatev iz socialne varnosti),
 • zadnje zdravniško spričevalo ali osebni zdravstveni karton (da bi se tujemu zdravniku olajšalo delo), kadar je to primerno in potrebno ter
 • vozniško dovoljenje.

Stopite v stik s svetovalcem EURES za možnost vključitve v delavnico za pripravo na odhod v tujino ali se prijavite prek naše spletne strani.      

Kako naj napišem življenjepis?

Napišite jasen in strukturiran življenjepis. Evropska unija je sprejela evropski standardni življenjepis (European Standard Curriculum Vitae - EUROPASS).

Na portalu EURES v rubriki Življenje in delo najdete nasvete glede iskanja zaposlitve po posameznih državah. Preberite tudi publikacijo »Pripravljeni na selitev?« o različnih načinih kadrovanja po Evropi.

Stopite v stik s svetovalcem EURES za možnost vključitve v delavnico za pripravo mednarodnega življenjepisa ali se prijavite prek naše spletne strani.


 

Skip Navigation LinksDomovPogosta vprašanja in odgovori

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube