Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja


 

Kaj pomeni koordinacija socialne varnosti?

Vsaka država svobodno odloča o tem, kdo se lahko zavaruje po njeni zakonodaji, katere pravice izhajajo iz zavarovanja in pod kakšnimi pogoji. Evropska unija določa skupne predpise, po katerih so socialne pravice delavcev zaščitene (v državah članicah EU, EGP in Švica). Pri tem sledi načelom: uporaba zakonodaje ene države, načelo enakega obravnavanja (nediskriminacije), načelo seštevanja zavarovalnih obdobij, načelo prenosljivosti pravic (npr. izvoz denarnega nadomestila), izračuna nadomestil.

Pravno-formalna podlaga za ohranjanje pravic med državami članicami EU sta novi posodobljeni Uredbi (Uredba 883/2004 in Uredba 987/2009), ki sta se začeli uporabljati s 1. majem 2010 in sta nasledili Uredbo 1408/71. Posodobljeni uredbi prinašata tudi nove obrazce. To so Prenosljivi dokumenti, ki nadomeščajo prejšnje E obrazce. Za primer brezposelnosti se uporabljajo prenosljivi dokumenti U (prej obrazci serije E300).


 

Kakšne informacije lahko dobimo pri svetovalcu EURES?

Svetovalci EURES svetujejo in nudijo informacije o stanju na trgu delovne sile in možnostih ter postopkih pridobitve ustreznega kadra iz držav EU, EGP in Švice.

Na vašo željo vas lahko svetovalci EURES zastopajo na zaposlitvenih sejmih v državah EU/EGP.

Pri večjem povpraševanju po specifičnih kadrih se svetovalci EURES povezujejo neposredno s svetovalci EURES v želenih državah, kjer se potreba objavlja neposredno na njihovih nacionalnih spletnih straneh.
 

Smo slovensko podjetje, ki želi opravljati storitve v državah članicah EU in Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Kakšen je postopek?

Slovenski delodajalci lahko prosto izvajate storitve v drugih evropskih državah.

Postopki evidentiranja izvajanja storitev v državah EU se od države do države razlikujejo. V vsaki državi deluje Urad za zvezo, kjer lahko dobite informacije o postopkih.

Pogoje za izvajanje storitev najdete pri enotnih kontaktnih točkah na spletnih straneh Evropske komisije.

Napotenim delavcem morajo biti zagotovljeni minimalni pogoji za delo in zaposlitev, kot so urejeni v državi, kjer se delo opravlja.

Informacije o ureditvi zdravstvenega zavarovanja za napotene delavce so na razpolago na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Informacije o začasni napotitivi delavcev na delo v drugo državo članico EU v skladu s pogodbo o zaposlitvi so vam na voljo tudi na spletni strani: www.napotenidelavci.si.

Kaj je EURES?


EURES je kratica za “EURopean Employment Services”, kar pomeni omrežje evropskih javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev. EURES deluje na območju držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija in Lihtenštajn) ter Švice.

Cilj omrežja EURES je podpora pri uresničevanju prostega pretoka delavcev ter spodbujanje mednarodne delovne mobilnosti v državah članicah.
 

 

Ali mi lahko EURES poišče poslovnega partnerja v tujini?

Pri iskanju poslovnih partnerjev v tujini vam lahko pomaga Mreža Enterprise Europe Network.

Enterprise Europe Network pomaga malim in srednje velikim podjetjem,

  • da čim bolje izkoristite prednosti evropskega trga;
  • pri razvoju vašega poslovanja na novih trgih, pri prenosu novih tehnologij in
  • pri dostopanju do evropskih virov financiranja.

Mreža povezuje približno 580 lokalnih poslovnih organizacij v Evropi in svetu.

Kaj je pomembno po zaposlitvi delavca iz držav članic EU, EGP in Švice?

Vaš sodelavec se bo hitreje vključil v novo okolje, če mu boste ob prihodu v Slovenijo ponudili:

  • osnovne informacije o prevozu na delo, prometnih povezavah ter lokalnem okolju;
  • pomoč pri vključevanju v delovno in socialno okolje;
  • mentorstvo in usposabljanje ter pomoč pri učenju slovenskega jezika.

Sodelavec si sam pridobi davčno številko pri Finančnem uradu ter pri banki odpre bančni račun.

Kaj so zaposlitveni sejmi in kako se prijavimo?

Nekatere države članice EU organizirajo zaposlitvene sejme, na katerih ima delodajalec možnost neposrednega srečanja z iskalci zaposlitve iz te države. Če se želite udeležiti zaposlitvenega sejma, stopite v stik z najbližjimsvetovalcem EURES, ki vam bo posredoval informacijo o sejmu. Obisk sejma v tujini je na lastne stroške.

V primeru, da se sejma ne morete udeležiti, vas lahko po predhodnem dogovoru zastopa svetovalec EURES.

Seznam zaposlitvenih sejmov in različnih dogodkov EURES najdete na Evropskem zaposlitvenem portalu.

Obiščite tudi Evropske spletne zaposlitvene dneve. To so dinamični zaposlitveni dogodki, ki po spletu povezujejo iskalce zaposlitve in delodajalce.

Skip Navigation LinksDomovPogosta vprašanja in odgovori

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube