Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja


 

Kakšne informacije lahko dobimo pri svetovalcu EURES ?

Svetovalci EURES svetujejo in nudijo informacije o stanju na trgu delovne sile in možnostih ter postopkih pridobitve ustreznega kadra iz držav EU, EGP in Švice.

Na vašo željo, vas lahko svetovalci EURES zastopajo na zaposlitvenih sejmih v državah EU/EGP.

Pri večjem povpraševanju po specifičnih kadrih se svetovalci EURES povezujejo neposredno s svetovalci EURES v želenih državah, kjer se potreba objavlja neposredno na njihovih nacionalnih spletnih straneh.
 

Smo slovensko podjetje, ki želi opravljati storitve v državah članicah EU in Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Kakšen je postopek?

Slovenski delodajalci lahko prosto izvajate storitve v drugih evropskih državah.

Postopki evidentiranja izvajanja storitev v državah EU se od države do države razlikujejo. V vsaki državi deluje Urad za zvezo, kjer lahko dobite informacije o postopkih.

Pogoje za izvajanje storitev najdete pri enotnih kontaktnih točkah na spletnih straneh Evropske komisije.

Napotenim delavcem morajo biti zagotovljeni minimalni pogoji za delo in zaposlitev, kot so urejeni v državi, kjer se delo opravlja.

Informacije o ureditvi zdravstvenega zavarovanja za napotene delavce so na razpolago na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Informacije o začasni napotitivi delavcev na delo v drugo državo članico EU v skladu s pogodbo o zaposlitvi so vam na voljo tudi na spletni strani: www.napotenidelavci.si.

Kaj je EURES?

EURES je kratica za “EURopean Employment Services” in pomeni omrežje evropskih javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev. EURES deluje na območju držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija in Lihtenštajn) ter Švice.

Cilj omrežja EURES je podpora pri uresničevanju prostega pretoka delavcev ter spodbujanje mednarodne delovne mobilnosti v državah članicah .
 

Ali mi lahko EURES poišče poslovnega partnerja v tujini?

Pri iskanju poslovnih partnerjev v tujini vam lahko pomaga Mreža Enterprise Europe Network.

Enterprise Europe Network pomaga malim in srednje velikim podjetjem,

  • da čim bolje izkoristite prednosti evropskega trga;
  • pri razvoju vašega poslovanja na novih trgih, pri prenosu novih tehnologij in
  • pri dostopanju do evropskih virov financiranja.

Mreža povezuje približno 580 lokalnih poslovnih organizacij v Evropi in svetu.

Kaj je pomembno po zaposlitvi delavca iz držav članic EU, EGP in Švice?

Vaš sodelavec se bo hitreje vključil v novo okolje, če mu boste ob prihodu v Slovenijo ponudili:

  • osnovne informacije o prevozu na delo, prometnih povezavah ter lokalnem okolju;
  • pomoč pri vključevanju v delovno in socialno okolje;
  • mentorstvo in usposabljanje ter pomoč pri učenju slovenskega jezika.

Sodelavec si sam pridobi davčno številko pri Finančnem uradu ter pri banki odpre bančni račun.

Kaj so zaposlitveni sejmi in kako se prijavimo?

Nekatere države članice EU organizirajo zaposlitvene sejme, na katerih ima delodajalec možnost neposrednega srečanja z iskalci zaposlitve iz te države. Če se želite udeležiti zaposlitvenega sejma, stopite v stik z najbližjimsvetovalcem EURES, ki vam bo posredoval informacijo o sejmu. Obisk sejma v tujini je na lastne stroške.

V primeru, da se sejma ne morete udeležiti, vas lahko po predhodnem dogovoru zastopa svetovalec EURES.

Seznam zaposlitvenih sejmov in različnih dogodkov EURES najdete na Evropskem zaposlitvenem portalu.

Obiščite tudi Evropske spletne zaposlitvene dneve. To so dinamični zaposlitveni dogodki, ki po spletu povezujejo iskalce zaposlitve in delodajalce.

Kje plačujem davke, če sem zaposlen v tujini?

Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine po t.i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse dohodke, ki so jih dosegli v in izven Slovenije. Nerezidenti v Sloveniji plačujejo dohodnino od dohodkov, ki so nastali v Sloveniji, ter od premoženja, ki se nahaja v Sloveniji.

V izogib dvojne obdavčitve fizičnih oseb je zelo pomembna uporaba mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja. S sklepanjem mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, se predvsem omogoča odprava mednarodnega dvojnega obdavčenja istega dohodka in premoženja, preprečuje davčne utaje in davčna diskriminacija ter omogoča reševanje davčnih sporov.

Pri obdavčitvi slovenskega rezidenta, ki je dosegel dohodke iz zaposlitve v tujini je glede določitve pravice do obdavčitve pomembno, kje se zaposlitev dejansko izvaja:

  • če se zaposlitev izvaja v državi vira (tuja država), so takšni dohodki praviloma že obdavčeni v tujini – na viru, zato se v Sloveniji uporabi ustrezna metoda odprave dvojne obdavčitve, ki je določena s posamezno mednarodno pogodbo,
  • če pa se zaposlitev izvaja v Sloveniji, ima Slovenija kot država rezidentstva izključno pravico do obdavčitve takšnega dohodka, zato se dohodek vključi v davčno osnovo v Sloveniji, brez upoštevanja v tujini plačanega davka (in brez upoštevanja metode za odpravo dvojne obdavčitve).

Več informacij o mednarodnem obdavčevanju dobite pri Finančni upravi RS .

Kako je s priznavanjem izobrazbe in kvalifikacij v drugih državah članicah EU/EGP?

Prost pretok oseb vključuje poleg prostega gibanja delavcev, koordinacije sistemov socialnih varnosti in državljanskih pravic tudi vzajemno priznavanje kvalifikacij. Kontaktna točka za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij je v Sloveniji Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Oglejte si tudi seznam kontaktnih točk v drugih državah članicah  ter spletno stran Evropske komisije.

Glede priznavanja in vrednotenja izobrazbe pridobljene v tujini za primer zaposlitve ali nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji obiščete spletne strani mreže ENIC/ NARIC (European Network of Information Centres) / (National Academic Recognition Information Centres), ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kjer boste našli vse potrebne informacije o priznavanju spričeval ali diplom ter kontaktne centre v tujini.

Skip Navigation LinksDomovPogosta vprašanja in odgovori

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube