Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja


 

Kdo se lahko prijavi v evidenco brezposelnih?

V evidenco brezposelnih vas uvrstimo, če ste stari od 15 do 65 let, ste zmožni za delo, aktivno iščete zaposlitev in ste pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki vam jo ponudi Zavod (ali drug izvajalec posredovanja zaposlitve), ter:

 • niste v delovnem razmerju;
 • niste samozaposleni;
 • niste družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi;
 • niste ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;
 • niste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje;
 • niste upokojenci;
 • nimate statusa dijaka, vajenca ali študenta;
 • nimate statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

V evidenco brezposelnih vas uvrstimo tudi:

 • če imate status dijaka, vajenca , študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let in se prijavite pri Zavodu zaradi uveljavitve pravice do denarnega nadomestila,  boste vključeni v evidenco brezposelnih oseb do poteka prejemanja denarnega nadomestila;
 • če imate status udeleženca izobraževanja odraslih in ne izpolnjujete pogojev za pridobitev denarnega nadomestila, vendar ste starejši od 26 let;
 • če ste državljan države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švice; 
 • če ste tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švice, in imate po zakonu prost dostop na slovenski trg dela na podlagi:

  stalnega prebivanja v Sloveniji;

  ⇒ začasnega prebivanja v Sloveniji zaradi združitve družine s slovenskim državljanom, prebivanja za tujca slovenskega rodu, prebivanja kot žrtev trgovine z ljudmi ali kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;

  priznane pravice do mednarodne zaščite (prost dostop na slovenski trg dela imajo po zakonu tudi vaši družinski člani, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine);

   priznanega statusa osebe z začasno zaščito.

  Pravico do prostega dostopa na trg dela ohranite tudi v času, ko v Sloveniji prebivate na podlagi potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.

Kako prijaviti prosto delovno mesto?

Prosto delovno mesto prijavite z obrazcem PDM-1 – Sporočilo o prostem delovnem mestu.

Obrazec lahko: 

 • izpolnite prek našega spletnega portala Za delodajalce,
 • natisnete z naših spletnih strani,
 • izpolnite prek spletnega portala eVEM, s pomočjo referentov na vstopnih točkah eVEM in notarjev, lahko pa tudi sami z uporabo digitalnega potrdila.  

Izpolnjen obrazec oddate na najbližjem uradu za delo ali pošljete po pošti. Na Zavodu za zaposlovanje vam bomo obrazec potrdili in vam ga posredovali. Če pa oddajate obrazec prek spletnega portala, dobite potrjen obrazec na vaš elektronski naslov.

Potrjen obrazec boste potrebovali ob prijavi delavca v obvezna zavarovanja.

Prijavi sledi objava prostega delovnega mesta. Na vašo željo lahko prosta delovna mesta javno objavimo v naših uradnih prostorih in na naših spletnih straneh, če želite, pa tudi v drugih medijih.

Objava prostih delovnih mest v medijih in na spletnih straneh je brezplačna.

Če javne objave Zavoda ne želite, si jo boste morali zagotoviti sami v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v vaših javno dostopnih poslovnih prostorih.
 

Ali moramo prijaviti prosto delovno mesto, če imamo delavca že izbranega?

Zavodu RS za zaposlovanje morate prijaviti vsa prosta delovna mesta, za katera je po Zakonu o delovnih razmerjih potrebna javna objava. Prosta delovna mesta Zavod na vašo željo objavi v svojih uradnih prostorih ali v dogovoru z vami na spletnih straneh in v medijih.

Če javne objave Zavoda ne želite, si jo morate zagotoviti sami v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v vaših javno dostopnih poslovnih prostorih.

Izjeme, za katere objava ni potrebna, so navedene v 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, 21/2013).

Poglejte si primere, v katerih objava prostega delovnega mesta ni potrebna.

Za dodatno razlago zakonskih določil se obrnite na Ministrstvo za delo.

Kako je urejeno zaposlovanje delavcev iz Evropske unije v Sloveniji?

Državljani EU, EGP in Švice za delo v Sloveniji ne potrebujejo delovnega dovoljenja. Zaposlovanje evropskih državljanov je izenačeno z zaposlovanjem slovenskih državljanov.
Z delavcem sklenete delovno razmerje skladno s slovensko delovno pravno zakonodajo. Z njim sklenete pogodbo o zaposlitvi ter ga prijavite v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Prepovedana je vsaka diskriminacija na podlagi državljanstva glede dela, plačila in drugih pogojev dela.

 

Kako je s priznavanjem in vrednotenjem izobrazbe pri zaposlitvi delavca iz držav članic EU, EGP in Švice?

Pri zaposlovanju tujega delavca bodite pozorni na to, kakšni so v Sloveniji pogoji za priznavanje poklicnih kvalifikacij za delavca, ki ga nameravate zaposliti. Slovenija ima veliko reguliranih poklicev, pri katerih so predpisani posebni pogoji za opravljanje poklica. Za priznavanje kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Glede priznavanja in vrednotenja izobrazbe pridobljene v tujini za primer zaposlitve ali nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji lahko vaš bodoči delavec obišče spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V okviru Ministrstva deluje mreža ENIC/ NARIC  (European Network of Information Centres) / (National Academic Recognition Information Centres), ki nudi vse potrebne informacije o priznavanju spričeval ali diplom ter kontaktne centre v tujini.

Kakšen je postopek iskanja delavcev iz Evropske Unije s pomočjo omrežja EURES?

Prosto delovno mesto sporočite Zavodu RS za zaposlovanje. Oddate Sporočilo o prostem delovnem mestu po pošti, osebno ali preko spletne strani Zavoda RS za zaposlovanje  v rubriki eStoritve za delodajalce.

Na prijavi označite, da nameravate zaposliti delavca iz držav članic EU in EGP. Če želite storitve svetovalcev EURES, izberite možnost, da želite pomoč pri posredovanju kandidatov iz Evrope ter navedite države, iz katerih želite pridobiti kandidate. Navedite tudi okvirno plačo. Iskanje ustreznih kandidatov bo lažje, če boste natančneje opisali prosto delovno mesto in posredovali prevod vsaj v enega od glavnih evropskih jezikov. Določite daljši rok za prijavo kandidatov - priporočamo vsaj 30 dnevni rok prijave.

Zavod RS za zaposlovanje poskrbi, da se potreba po delavcu objavi na spletnih straneh EURES, kjer je na voljo iskalcem zaposlitve po vsej Evropi. Na tej spletni strani lahko delodajalci tudi sami iščete ustrezne kandidate v bazi življenjepisov iskalcev zaposlitve.

V dogovoru z vami lahko EURES opravi še:

 • vašo potrebo po delavcu prevede in jo posreduje v objavo na spletnih straneh nacionalnih zavodov za zaposlovanje v želenih državah;
 • se s svetovalci EURES v drugih državah dogovori o izvedbi zaposlitvenih intervjujev z vami in z iskalci zaposlitve;
 • vam posreduje informacije o zaposlitvenih sejmih v drugih državah ter nudi podporo (zastopanje) v primeru udeležbe na zaposlitvenem sejmu;
 • izvede projekt posredovanja delavcev v primeru večjega števila potreb enega ali več slovenskih delodajalcev, v sodelovanju z EURES-om iz druge države.

Postopek posredovanja je lahko hitrejši, če nam posredujete prevod opisa delovnega mesta v angleškem jeziku.

Skip Navigation LinksDomovPogosta vprašanja in odgovori

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube