Preskoči do navigacije

Preskoči do vsebine

Omejimo širjenje okužbe

Začasno denarno nadomestilo po sedmem protikoronskem zakonu

31. decembra 2020, je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije (ZIUPOPDVE), ki prinaša nekatere novosti tudi za brezposelne.

Ena ključnih sprememb za brezposelne, prijavljene v evidenci Zavoda, je možnost pridobitve začasnega denarnega nadomestila

Preberite več...
 


Podaljšan ukrep subvencij za skrajšani polni delovni čas

Ukrep je s sklepom, ki je bil 17. 12. 2020 objavljen v Uradnem listu RS (190/2020), podaljšan do 30. 6. 2021.

V Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV, 38. člen) pa je še vedno veljavno določilo, da vloge za subvencijo sprejemamo samo do 10. 12. 2020.

Zato vas obveščamo, da bomo oddajo vlog znova omogočili takoj, ko bo to urejeno še z drugo potrebno zakonodajo. 
 


Prijava v evidenco in uveljavljanje denarnega nadomestila med epidemijo

Preverite, kako se v času epidemije lahko prijavite v evidenco brezposelnih ali iskalcev zaposlitve. Denarnega nadomestila ne morete uveljavljati, če se niste prijavili v evidenco brezposelnih.

Vaše vloge, ki jih prejmemo po elektronski pošti ali na spletnem portalu, so med veljavnostjo začasnih ukrepov zaradi epidemije popolne tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP).

Preberite več ...
 


Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za november

Od četrtka, 10. 12. 2020, lahko zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas oddate tudi za november.

Preberite več ...
 


Oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače za november

Od danes, 10. 12. 2020, je omogočena oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, karanteno in višjo silo na podlagi ZIUOPDVE (PKP6), ki je začel veljati 28. 11. 2020.

Preberite več ...
 


Programi javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19

Javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije za leto 2021 smo objavili 9. 12. 2020. Povabilo je odprto od 16. 12. 2020. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva.

Preberite več ...
 


Komuniciranje in poslovanje v času dodatnih omejitev zaradi epidemije

Zaradi resnosti razmer, dodatnih omejitev gibanja in zbiranja ljudi naše komuniciranje in poslovanje z vami poteka v prilagojeni obliki.

Od 16. 11. 2020 do nadaljnjega se ni možno naročiti za osebni obisk v naših prostorih. V navedenem obdobju smo vam na voljo izključno po telefonu, elektronski pošti in spletnih portalih.

Preberite več ...
 


Izobraževanja in usposabljanja zaposlenih

Vaši sodelavci, ki ste jih zaradi pomanjkanja dela napotili na začasno čakanje na delo ali razporedili na skrajšani polni delovni čas, lahko v tem obdobju izboljšajo svoja znanja in veščine.

Vključijo se lahko v neformalno izobraževanje in usposabljanje ali v preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali temeljnih kvalifikacij. Udeležba v programih je brezplačna za vas in vaše zaposlene. 

Preberite več ...
 


Podaljšana tri javna povabila za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih

V sredo, 11. 11. 2020, smo objavili spremembe treh javnih povabil, na katerih lahko delodajalci odslej kandidirajo do 31. 3. 2021: Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih (iz zahodne Slovenije) in Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa učnih delavnic.

V okviru javnega povabila Zaposli.me lahko delodajalci pridobijo subvencijo tudi za zaposlitev starejših od 30 let, ki so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer se prijavijo našo evidenco brezposelnih v obdobju od 13. 3. 2020 do 28. 2. 2021.

Preberite več ...
 


Kombinacija subvencije za skrajšani polni delovni čas in povračila nadomestila plače – karantena, višja sila

Ali vam je bila odobrena subvencija za skrajšani polni delovni čas? In vam je bila nato v tem obdobju odobrena tudi pravica do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok za posamezne zaposlene?

Če je tako, potem za čas prejemanja povračila nadomestila plače za navedene zaposlene ne morete uveljavljati subvencije za skrajšani polni delovni čas. 

Preberite več ...
 


Udeležba v programih izobraževanja in usposabljanja na daljavo med epidemijo

V času epidemije oziroma izrednih razmer se programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja od 28.10.2020 izvajajo tudi na daljavo.

Preverite možnosti udeležbe ...
 

Izvedba programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja na daljavo 

Vse izvajalce, ki izvajate programe na podlagi sklenjenih pogodb v skladu s postopki izbora izvajalcev po Zakonu o urejanju trga dela, obveščamo, da smo 27.10.2020 prejeli soglasje pristojnega ministrstva za izvedbo programov na daljavo v času razglašene epidemije.

Preberite več ...
 


Svetovalna obravnava in zaposlitveni razgovori v času epidemije

Prosimo vas, da počakate na naše obvestilo o terminu in načinu svetovalne obravnave. Če je le mogoče, z delodajalcem opravita zaposlitveni razgovor po telefonu ali videozvezi. Za zaposlitveni razgovor v drugi občini v skladu z novim odlokom potrebujete dokazilo in izpolnjeno izjavo.

Preberite več ...
 


Objava prostih delovnih mest v času epidemije

Zaradi zmanjševanja tveganj, povezanih s širjenjem okužbe, prosta delovna mesta začasno objavljamo zgolj na spletu. Do nadaljnjega torej ne zagotavljamo objav prostih delovnih mest na oglasnih deskah v naših prostorih in zunaj njih.

Preberite več ...
 


Spremljajte aktualne neuradne podatke o gibanju brezposelnosti po dnevih

Zaradi velikega zanimanja po spremljanju dnevnega gibanja brezposelnosti v času, ko se soočamo z epidemijo COVID-19 in njenimi posledicami, smo se znova odločili za objavo neuradnih podatkov o registrirani brezposelnosti po dnevih.

Preberite več ...
 


Vse obrazce dobite na spletu in nam jih posredujete elektronsko ali po pošti

Želimo vas znova opozoriti, da so vsi obrazci za brezposelne, iskalce zaposlitve in delodajalce dostopni na našem spletu. Posredujete nam jih lahko elektronsko, po navadni pošti ali oddate v naš poštni nabiralnik

Preberite več ...
 


Podaljšan čakalni čas za telefonske klice v našem Kontaktnem centru

Obveščamo vas, da imamo v našem Kontaktnem centru povečano število telefonskih klicev. Zato se lahko zgodi, da čakalni čas do prostega operaterja traja nekoliko dlje. Prosimo vas za potrpežljivost in razumevanje.

Preberite več ...
 


Ureditev zdravstvenega zavarovanja za brezposelne 

Predlagamo vam, da si takoj po prijavi pri našem Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) uredite obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Preberite več ...
 


Ravnanje delodajalca, ki delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Če delavcu odpoveste pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in mu ne ponudite nove pogodbe o zaposlitvi, na podlagi Zakona o delovnih razmerjih obvestite Zavod o začetku odpovednega roka. 

Preberite več ...
 


Pravice državljanov EU in slovenskih državljanov, ki ste izgubili zaposlitev v drugi državi članici

Državljani Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice, ki stalno prebivate v eni in delate v drugi državi članici, ob izgubi zaposlitve uveljavljate denarno nadomestilo za brezposelnost v državi članici stalnega prebivališča.

To velja na primer za državljane Hrvaške, ki izgubite zaposlitev v Sloveniji. Ravno tako velja za slovenske državljane, ki izgubite zaposlitev v Avstriji ali Italiji, če vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši volji ali krivdi. 

Preberite več ...
 

Skip Navigation LinksDomovOmejimo širjenje okužbe