Preskoči do navigacije

Preskoči do vsebine

Omejimo širjenje okužbe

Možnost delnega povračila nadomestila plače podaljšana do konca avgusta

Vlada RS je do konca avgusta podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo. To pomeni, da delodajalci odslej lahko uveljavljate delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje na delo v obdobju do 31.8.2020.

Vlogo za delno povračilo oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih.

Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 7. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v avgustu, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite s 1. 8. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 8. 2020.

Preberite več ...
 


Zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za čakanje na delo ali višjo silo

Predvidoma 10. 8. 2020 bomo izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo ali odsotnost zaradi višje sile v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020. Upoštevajo se obrazci REK, oddani do 20. 7. 2020.

Preberite več ...
 


Izdajo sklepov za skrajšani polni delovni čas bomo pričeli v prihodnjih dneh

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je prejšnji teden kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala odločitev o finančni podpori za program COVID19 – Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa.

Trenutno je v postopku sklepanje pogodbe o financiranju skrajšanja polnega delovnega časa med zavodom za zaposlovanje in ministrstvom za delo. Podrobnejših informacij glede dinamike izplačil v prihodnjih mesecih še ne moremo podati. Izdajo sklepov in sklepanje pogodb z delodajalci bomo lahko pričeli v prihodnjih dneh.

Preberite več ...
 


Povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo v juniju

Delodajalci, ki ste v juniju uveljavljali povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, lahko odslej na portalu za delodajalce vložite zahtevek za povrnitev izplačanih nadomestil plače.

Vsi delodajalci, ki boste oddali zahtevek na portalu do 26. 7. 2020 in REK-obrazce na FURS, boste 10. 8. 2020 prejeli povračilo za junijsko čakanje na delo.
 


Novosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) je pričel veljati 11.7.2020. 

Prinaša tudi nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce v obdobju od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom:

  • obveznost obveščanja v 3 delovnih dneh od odreditve,
  • posredovanje pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve,
  • oddaja vloge za subvencijo v 15 dneh od odreditve,
  • predhodno obveščanje o napotitvi na polni delovni čas,
  • posredovanje novih pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve.

Preberite več ...
 


Oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo in višjo silo

Od 1. 7. 2020 je na portalu za delodajalce omogočena oddaja končnih poročil v skladu z izdanimi sklepi, s katerimi vam je bila priznana pravica do povračila nadomestila plače zaposlenih v času med 13. 3. 2020 in 31. 5. 2020.

Preberite več ...
 


Razporejanje skrajšanega polnega delovnega časa

Tedenski obseg zagotovljenega dela s pisno odredbo zaposlenega je lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalci uveljavljate subvencijo za skrajšani polni delovni čas.

Preberite več ...
 


Kakšne so napovedi delodajalcev za drugo polovico leta 2020?

Glede na aktualne razmere delodajalci napovedujejo 0,2-odstotni upad zaposlenosti do konca leta, najbolj v prometu in skladiščenju, kmetijstvu in predelovalnih dejavnostih.

Tako je pokazala raziskava Napovednik zaposlovanja, v kateri je tokrat sodelovalo 2.186 delodajalcev iz vse Slovenije.

Največ jih ocenjuje, da bi se v primeru ponovne epidemije in podobnih ukrepov kot spomladi njihovo poslovanje skrčilo v manjšem obsegu, zaposlenost pa ostala nespremenjena.

Oglejte si infografiko in preberite več ...
 


Podaljšan čakalni čas za telefonske klice v našem Kontaktnem centru

Obveščamo vas, da imamo v našem Kontaktnem centru povečano število telefonskih klicev. Zato se lahko zgodi, da čakalni čas za prostega operaterja traja do 5 minut. Prosimo vas za potrpežljivost in razumevanje.

Preberite več ...
 


Ureditev zdravstvenega zavarovanja za brezposelne po izteku epidemije

Predlagamo vam, da si takoj po prijavi pri našem Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) uredite obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Preberite več ...
 


Prijava v evidenco in uveljavljanje denarnega nadomestila

Glede na iztek začasnih ukrepov 31. 5. 2020 se roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki so se iztekli v času izvajanja začasnih ukrepov (epidemije), iztečejo 8. dan od prenehanja začasnih ukrepov, to je 8. 6. 2020.

Preverite, ali izpolnjujete pogoje za prijavo v našo evidenco in kako oddate vlogo?

Ravno tako preverite, ali izpolnjujete pogoje za denarno nadomestilo za brezposelnost in kako ga uveljavljate?

Preberite več ...
 


Vse obrazce dobite na spletu in nam jih posredujete elektronsko ali po pošti

Želimo vas znova opozoriti, da so vsi obrazci za brezposelne, iskalce zaposlitve in delodajalce dostopni na našem spletu. Posredujete nam jih lahko na portalih, po navadni pošti ali oddate v naš poštni nabiralnik.

Zaradi izteka začasnih ukrepov ni več možna oddaja obrazcev po elektronski pošti.

Če obrazca ne morete oddati drugače in nujno potrebujete osebni stik, se za obisk v naših prostorih predhodno dogovorite po telefonu ali elektronski pošti.

Preberite več ...
 


Prosimo vas, da počakate na obvestilo o terminu in načinu svetovalne obravnave

Če ste prijavljeni v naši evidenci, vas po telefonu, navadni ali elektronski pošti obveščamo o terminu in načinu priprave zaposlitvenega načrta in drugih svetovalnih obravnav po izteku epidemije. Vljudno vas prosimo, da počakate na omenjeno obvestilo in da naše prostore do nadaljnjega obiskujete samo po predhodnem dogovoru s svetovalci. 

Ravno tako vas želimo spomniti, da vam po izteku začasnih ukrepov, od 1. 6. 2020, ne mirujejo več obveznosti javljanja in poročanja o aktivnostih iskanja zaposlitve.

Preberite več ...
 


Prenehanje začasnih ukrepov pri izdaji delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem

Obveščamo vas, da s 1. 6. 2020 znova začnejo teči roki v upravnih zadevah za opravljanje procesnih dejanj strank in upravnih organov tudi na področju zaposlovanja in dela tujcev v postopkih izdaje delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem.

Preberite več ...
 


Preverjanje višine prejetih povračil nadomestila plače

Na našem Portalu za delodajalce vam je od začetka tega tedna na voljo nova aplikacija. Omogoča vam preverjanje, koliko sredstev ste prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP).

Prosimo vas, da preverite pravilnost svojih podatkov, ki ste jih navedli v vlogi, in jih primerjate z istimi podatki na oddanih Obrazcih iRek 1004. Če ste se pri tem zmotili, prosimo, da podatke ustrezno popravite.

Preberite več ...
 


Ravnanje delodajalca, ki delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Če delavcu odpoveste pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in mu ne ponudite nove pogodbe o zaposlitvi, na podlagi Zakona o delovnih razmerjih obvestite Zavod o začetku odpovednega roka. 

Preberite več ...
 


Pravice državljanov EU in slovenskih državljanov, ki ste izgubili zaposlitev v drugi državi članici

Državljani Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice, ki stalno prebivate v eni in delate v drugi državi članici, ob izgubi zaposlitve uveljavljate denarno nadomestilo za brezposelnost v državi članici stalnega prebivališča.

To velja na primer za državljane Hrvaške, ki izgubite zaposlitev v Sloveniji. Ravno tako velja za slovenske državljane, ki izgubite zaposlitev v Avstriji ali Italiji, če vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši volji ali krivdi. 

Preberite več ...
 


Prednostna komunikacija s svetovalci Eures po telefonu, elektronski pošti ali spletnem klepetu

Predlagamo vam, da za komunikacijo s svetovalci EURES še naprej prednostno uporabljate telefon, elektronsko pošto ali spletni klepet.

Če ne gre drugače in nujno potrebujete osebni stik, se predhodno dogovorite za obisk.

Preberite več ...

Skip Navigation LinksDomovOmejimo širjenje okužbe

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube