Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Znanja za opravljanje poklicev, ki jih na trgu dela primanjkuje

Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja (NIU), ki jih izvajamo na zavodu za zaposlovanje, dajejo dobre rezultate. Podatki namreč kažejo, da se skoraj 65 % brezposelnih, ki se udeležijo omenjenih programov, po zaključku izobraževanja in usposabljanja tudi zaposli. Izmed 3.830 vključenih v letih 2016 in 2017 jih je 2.476 dobilo zaposlitev v 12 mesecih po zaključku programa.

Spodbudni rezultati

Še spodbudnejši so rezultati pri tistih neformalnih izobraževanjih in usposabljanjih, ki brezposelnim omogočajo pridobitev poklicnih znanj, po katerih najbolj povprašujejo delodajalci. Zaposli se kar 73 % udeležencev takšnih programov. To pomeni, da je zaposlitev v 12 mesecih po zaključku programa dobilo 1.445 od 1.983 brezposelnih, ki so bili vključeni v usposabljanja in izobraževanja s področja strojništva in obdelave kovin, socialnega dela (socialni oskrbovalec na domu), gostinstva (pomočnik kuharja), transporta (vozniki tovornih vozil, viličarji) in varovanja oseb (varnostniki). 

Razmere na trgu dela razkrivajo, da pomanjkanje kadrov postaja vse pomembnejši omejitveni dejavnik poslovanja podjetij. Ocenjuje se, da bo v prihodnjih letih težava še vedno aktualna, zato je potrebno že danes razmišljati o pridobitvi znanj in veščin, ki bodo zanimive za delodajalce. Usmeriti se je smiselno v poklice, po katerih je že zdaj veliko povpraševanja in ga bo tudi še v prihodnje. 

Poleg formalne izobrazbe se dandanes v ospredje vse bolj postavljajo neformalno pridobljena znanja in izkušnje, ki imajo čedalje večjo vrednost še posebej v obrtniških poklicih. Spretnost, prizadevnost in želja po opravljanju konkretnega dela so marsikdaj že odskočna deska, ki pomembno prispeva k hitrejši zaposlitvi. Z vključitvijo v programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja lahko brezposelni pridobijo prav to – nova znanja, spretnosti in veščine za opravljanje del in nalog v poklicih, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih. 

Zaposlitev takoj po praksi

Elena Ujčič je ena tistih, ki si je pot do zaposlitve odprla s pomočjo neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Za podrobnosti o programu, ki se je imenoval Osnove tehniškega risanja z materiali in CNC ter ga je izvajal Šolski center Postojna, je izvedela med pogovorom z osebno svetovalko, nato se je vanj tudi vključila. Po zaključku je pridobila še javno veljavno listino − certifikat NPK Operater ali operaterka na CNC-stroju, praktično usposabljanje je nato opravljala pri podjetju Kern.

»Dodeljena sem bila na oddelek mehanskega brušenja, opravljala sem razna ročna dela, pa tudi lažjih strojnih se nisem branila. Najtežje od vsega mi je bilo merjenje izdelkov in uporaba merilnih sredstev,« pojasni in nadaljuje: »Resnično ne vem, zakaj je v tem poklicu tako malo žensk. Tudi sama ne bi bila danes, kjer sem, če bi se odločala na podlagi ogleda delovnega procesa v podjetju pred vstopom v program,« iskreno prizna. Elena še pravi, da ji je vključitev v program neformalnega izobraževanja in usposabljanja prinesla nova znanja, nove sodelavce, nove prijatelje, predvsem pa to, da je sebi dokazala, da zmore.

Cilji programov NIU, ki so financirani iz Evropskega socialnega sklada in slovenskega proračuna, so usmerjeni v zmanjšanje brezposelnost, izboljšanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih, opremljanje kandidatov z novimi praktičnimi znanji ter spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju. 

Neformalno izobraževanje in usposabljanje združuje programe za pridobitev splošnih kompetenc (računalniški tečaji, tuji jeziki in podobno) in programe za pridobitev poklicno specifičnih kompetenc (znanj in spretnosti). Brezpeselni naj se pozanimajo, kje na trgu dela primanjkuje usposobljenih kandidatov, kakšnih si želijo delodajalci in kakšna znanja od njih pričakujejo. Vključitev v program jim pomaga, da pridobijo neformalna znanja in izkušnje in se izkažejo na poklicnih področjih, kjer imajo večje možnosti za zaposlitev. Sedaj je veliko povpraševanja po kuharjih, natakarjih in upravljavcih CNC-strojev, ravno za opravljanje teh poklicev pa lahko brezposelnih pridobijo potrebna znanja v programih NIU.  

Kdo se lahko vključi?

Program poteka tako, da se brezposelni vključijo v proces izobraževanja in usposabljanja pri izbranem izvajalcu, ki izvaja določen izbran program neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Udeleženci pridobijo znanje in v nekaterih programih tudi praktične izkušnje na konkretnem delovnem področju, ob zaključku programa pa pridobijo potrdilo o uspešnosti v programu, z opisom pridobljenih znanj in spretnosti, kar posledično pomeni, da se jim izboljšajo zaposlitvene možnosti. 

Pogoj je prijava v evidenci brezposelnih pri zavodu za zaposlovanje, seveda pa sta dobrodošli tudi želja po napredovanju, osebni rasti in učenju ter motiviranost za pridobitev nove zaposlitve. Brezposelni se z osebnim svetovalcem na uradu za delo, kjer so prijavljeni, lahko pogovorijo o postopku vključitve in konkretnih možnostih, ki so jim na voljo v okviru programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Udeležencem, ki jih napotimo v programe k izvajalcem, povrnemo upravičene stroške udeležbe (dodatka za prevoz in aktivnost).
 

Vključeni v programe NIU na deficitarnih področjih v letih 2016 in 2017,
zaposlitev v 12 mesecih po zaključku programa,
najkasneje do konca decembra 2018

Programi Vključeni Izhod v zaposlitev % zaposlenih
Strojništvo in obdelava kovin 404  295  73,02
Socialno delo in svetovanje 190  139 73,16
Hotelirstvo in gostinstvo 73  40  54,79
Transportne storitve 791  543  68,65
Varovanje oseb in premoženja  525  428  81,52
Skupaj 1.983  1.445  72,87

 

Neformalno izobraževanje in usposabljanje

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloZnanja za opravljanje poklicev, ki jih na trgu dela primanjkuje

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube