Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Združitev javne uprave pod eno streho

Od letošnjega marca v prenovljenih prostorih v objektu Dom na Vidmu, Gregorčičeva cesta 2 v Ilirski Bistrici delujejo: Upravna enota Ilirska Bistrica, Center za socialno delo Primorsko – Notranjska, enota Ilirska Bistrica ter Zavod RS za zaposlovanje, Urad za delo Ilirska Bistrica.

Prenovljeni prostori, ki so bili slavnostno odprti v četrtek, 4. aprila 2019,  so za uporabnike še prijaznejši, saj  pod isto streho združujejo različne organe javne uprave, ter tako omogočajo vsem krajanom, državljanom, katerim je naše delo namenjeno, da na enem mestu lahko uredijo obisk upravne enote, centra za socialno delo ali urada za delo Ilirska Bistrica. Pri tem velja izpostaviti tudi to, da sodobnejši prostori omogočajo dostop  gibalno oviranim osebam, kar pomeni lažjo uporabo objekta v javni rabi. 

Upravna enote Ilirska Bistrica je ena od 58 upravnih enot v Republiki Sloveniji, ki na lokalni ravni izvršuje nekatere upravne naloge iz državne pristojnosti in s tem predstavlja vez med državo in posameznikom. 

Podatki za leto 2018 kažejo, da je upravna enota reševala kar 19.501 upravnih zadev in drugih upravnih nalog.  Delovna področja na upravni enoti so zelo različna, v prvih treh mesecih 2019 je večino zaznamoval velik obseg dela na področju kmetijstva (promet kmetijskih zemljišč in urejanje GERK), gradbenih zadev, prometa (vozniška dovoljenja in registracije vozil), urejanja statusa tujcev in orožja, izdaje osebnih dokumentov in potrjevanja obrazcev o živetju strankam, ki pridobivajo pokojnino iz tujine. 

Med letošnje ključne naloge upravne enote še naprej ostajajo ukrepi za izboljšanje kakovosti storitev, to pomeni, da bo delo enote še bolj usmerjeno  v hitro in strokovno reševanje zadev,  veliko pozornosti bo namenjeno tudi pomoči strankam pri urejanju upravnih zadev iz pristojnosti upravne enote in sprotnem obveščanju javnosti. 

Center za socialno delo Primorsko – Notranjska, enota Ilirska Bistrica je bil osnovan oktobra lani na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, ko je bila izvedena reorganizacija centrov za socialno delo. Na tej podlagi je omenjeni center za socialno delo postal eden od treh enot novega Centra za socialno delo Primorsko - Notranjska. Reorganizacija  je pomenila statusno spremembo delovanja centra, kar pa ni vplivalo na izvajanje storitev do uporabnikov.

Center za socialno delo Primorsko-Notranjska opravlja vse naloge, ki so centrom za socialno delo poverjene kot javna pooblastila ter jih nalagajo drugi predpisi, prav tako izvaja socialno varstvene storitve in programe (socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom in pomoč družini na domu).
 
Aprila 2019  bo enota v Ilirski Bistrici  implementirala nov dokumentacijski sistem, ki bo pomenil popolno elektronsko poslovanje in arhiviranje, s čimer bodo optimizirali proces obdelave dokumentarnega in arhivskega gradiva. Letos bodo pričeli tudi z izvajanjem novih nalog, ki  jih določa Družinski zakonik, to pomeni, da bo center razbremenjen vloge odločevalca v družinskih razmerjih in bodo zaposleni lahko večjo pozornost namenili podpori uporabnikom storitev, ki to potrebujejo. Omenjena zakonodaja bo namreč  pomembno vplivala na nadaljnje delo CSD, tako da se bodo v prihodnje lahko še bolj osredotočili na korist  uporabnikov. 

UD Ilirska Bistrica  je eden izmed 58 uradov za delo, ki jih ima naš Zavod po vsej Sloveniji in kjer z neposredno povezavo zagotavljamo uporabnikom pravice s področja posredovanja zaposlitve in dela, zaposlitvenega svetovanja, uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega svetovanja mladini in odraslim.

Na UD Ilirska Bistrica je bilo konec marca 2019 prijavljenih 416 brezposelnih oseb, kar je 2,6 % manj kot v februarju in 4,8 % manj kot marca 2018. Na novo se je prijavilo 25 brezposelnih oseb, večina predvsem zaradi izteka zaposlitev za določen čas. Stopnja registrirane brezposelnosti je januarja znašala 7,2 %, medtem ko je za OS Koper, kamor omenjeni urad sodi, višja: 8, 2 %.

Značilne skupine brezposelnih oseb na UD Ilirska Bistrica v primerjavi z OS Koper in Slovenijo

Značilne skupine brezposelnih oseb na UD Ilirska Bistrica v primerjavi z OS Koper in Slovenijo 
 


Slavnostni trak, s katerim smo simbolno odprli prenovljene prostore, so prerezali: Rudi Medved, minister za javno upravo, Breda Božnik, državna sekretarka na ministrstvu za delo, Mirjana Valenčič, načelnica UE Ilirska Bistrica, Kristina Zadel Škrabolje,  v.d. direktorice CSD Primorsko – Notranjska, enota Ilirska Bistrica ter Nevenka Bandelj, direktorica OS Koper Zavoda RS za zaposlovanje.

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloZdružitev javne uprave pod eno streho

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube