Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaživela spletna Multifaktorska baterija testov sposobnosti za zaključne razrede osnovne šole

Pred kratkim je zaživela dolgo pričakovana spletna Multifaktorska baterija testov sposobnosti – eMFBT. Ta dragoceni pripomoček na področju karierne orientacije učencem v zaključnih razredih osnovne šole olajša proces odločanja o nadaljnjem šolanju in kasneje pri izbiri poklica.

eMFBT smo v sodelovanju s Centrom za psihodiagnostična sredstva priredili v okviru projekta Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in nadaljnja krepitev Nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo. Rezultati testiranja prispevajo k spoznavanju svojih sposobnosti in pomagajo graditi realistično podobo o sebi.

eMFBT je psihološki test, zato testiranje in interpretacijo rezultatov izvede usposobljen psiholog. Nova elektronska različica testa se še vedno izvaja nadzorovano, torej ob prisotnosti psihologa, vendar v celoti poteka na računalniku. Dostop do aplikacije eMFBT je brezplačen, ravno tako je njena uporaba brezplačna za učence oziroma njihove starše. 

Rezultati eMFBT predstavljajo oceno učenčevih splošnih in specifičnih spoznavnih sposobnosti. S kombinacijo rezultatov iz sedmih sklopov nalog ter z upoštevanjem časa, tempa in doslednosti reševanja dobimo šest sestavljenih lestvic (hitrost razumevanja besed, računska sposobnost, prostorska sposobnost, hitrost obdelave podatkov, koncentracija in skupna lestvica, ki vključuje rezultate vseh testov).

Kakovostna povratna informacija učencem ponuja vpogled v njihove potenciale za uspešnost na določeni ravni oziroma smeri izobraževanja, kasneje pa na določenem poklicnem področju. Rezultati testa sposobnosti so košček v mozaiku kariernega svetovanja, saj jih je treba povezati še z drugimi lastnostmi učencev, interesi, osebnostnimi lastnostmi, učnimi navadami in motiviranostjo. 

Papirna različica Multifaktorske baterije testov (MFBT) je bila dolga leta pomemben del karierne orientacije v osnovni šoli. Njene temelje predstavlja skupek mednarodno priznanih ameriških testov General Aptitude Test Battery (GATB, po slovensko Splošna baterija testov sposobnosti), ki smo jih leta 1978 priredili na Zavodu RS za zaposlovanje.

Vse do šolskega leta 2012/2013 je testiranje potekalo generacijsko, za vse učence predzadnjega razreda osnovne šole v Sloveniji. Do šolskega leta 2007/2008 so bili rezultati testa MFBT tudi podlaga za podeljevanje Zoisovih štipendij za nadarjene učence.

Od leta 2013 smo sicer omogočali brezplačno izposojo testnega materiala, vendar so se za nadaljevanje testiranja odločali le posamezni psihologi na šolah. Z zavedanjem, da so učenci, njihovi starši in svetovalni delavci izgubili pomemben del informacij, ki so jim bile v pomoč pri kariernem odločanju oziroma svetovanju, smo si dolga leta prizadevali, da bi bilo testiranje znova dostopno čim širši populaciji.

V letu 2014 smo s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada, v sodelovanju s Centrom za psihodiagnostična sredstva, pripravili standardizacijo MFBT za odrasle (MFBT-OD), nato pa v letu 2017 še razvoj elektronske Multifaktorske baterije testov (eMFBT) za učence 8. in 9. razredov osnovne šole. Pri standardizaciji je sodelovalo več kot 40 psihologov in 1800 osmošolcev in devetošolcev po Sloveniji.

Več o eMFBT si poglejte na spletnem mestu projekta NKT-VKO: Vem, kam grem ...


Spletna Multifaktorska baterija testov sposobnosti – eMFBT. Dragoceni pripomoček na področju karierne orientacije, ki učencem v zaključnih razredih osnovne šole olajša proces odločanja o nadaljnjem šolanju in kasneje pri izbiri poklica.

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloZaživela spletna Multifaktorska baterija testov sposobnosti za zaključne razrede osnovne šole

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube