Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Vračilo sredstev po interventni zakonodaji

V prihodnjih dneh bo Finančna uprava (FURS) pričela izdajo odločb za vračilo sredstev na podlagi izjav za vračilo, ki ste jih delodajalci predložili za interventne ukrepe na portalu eDavki.

1. Začasno čakanje na delo

2. Skrajšani polni delovni čas

3. Obročno vračilo in pritožba

 


1. Začasno čakanje na delo

1.1 Delodajalci, ki ste uveljavili povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo (po ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP ali ZDUOP) in naknadno ugotovite, da ne izpolnjujete pogoja upada prihodkov, o tem obvestite FURS:

 • najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma
 • do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020.

Znesek prejete pomoči morate vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

1.2 Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2021, obvestite FURS:

 • najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma
 • do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

Po poteku roka za plačilo, do plačila, se vam obračunavajo zakonske zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Uradni list RS, 11/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

1.3 Delodajalci, ki ste prejeli povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo po ZDUOP, pri čemer je od 1. 2. 2021 prišlo do:

 • izplačila dobička,
 • nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,
 • izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021,

morate o tem obvestiti FURS najpozneje v dveh mesecih po izplačilu.

Prejeta sredstva morate vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po ZPOMZO-1, ki tečejo od dneva prejema delnega povračila nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju na delo do dneva vračila.

Pravne podlage:

 • 89. člen Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, Uradni list RS, 203/2020, 15/21 – ZDUOP in 82/21 – ZNB-C) ter
 • 39. in 47. člen Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 ((ZDUOP, Uradni list RS, 15/2021).

 


2. Skrajšani polni delovni čas

2.1 Delodajalci, ki ste prejeli subvencijo na podlagi ZIUOOPE, pri čemer je od uveljavitve tega zakona prišlo do:

 • izplačila dobička,
 • nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,
 • izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020,

s tem seznaniti FURS.

Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi po ZPOMZO-1, ki tečejo od dneva prejema subvencije do dneva vračila.

2.2 Delodajalci, ki ste prejeli subvencijo skrajšanja polnega delovnega časa, pri čemer je od 1. 1. 2021 prišlo do:

 • izplačila dobička,
 • nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,
 • izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021,

morate s tem seznaniti FURS najpozneje v dveh mesecih po izplačilu (na podlagi 19. člena ZDUOP). 

Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi po ZPOMZO-1, ki tečejo od dneva prejema subvencije do dneva vračila.

Prejeta sredstva morate vrniti na naš račun: Zavod RS za zaposlovanje, SI56 0110 0603 0264 217, sklic davčna številka zavezanca, najkasneje v 30 dneh po vročitvi odločbe. Če ste nam že vrnili del sredstev, morate plačati le še razliko. 

Pravne podlage:

 • 7. odstavek 18. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE, Uradni list RS, 80/2020, 152/2020 – ZZUOOP, 175/2020 – ZIUOPDVE, 203/2020 – ZIUPOPDVE in 15/2021 – ZDUOP) ter
 • 1. odstavek 19. člena ZDUOP.

 


3. Obročno vračilo pomoči in pritožba zoper odločbo

► Oddate lahko Vlogo za obročno vračilo prejetih sredstev interventne zakonodaje,

v skladu z 90. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 in 52. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19).

Pritožbo zoper prejeto odločbo lahko vložite pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem finančnem uradu v 15 dneh od vročitve odločbe.

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloVračilo sredstev po interventni zakonodaji

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube