Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Usposabljanje na delovnem mestu za predvidoma 4.000 brezposelnih

Na Zavodu za zaposlovanje smo danes objavili javno povabilo za usposabljanje predvidoma 4.000 brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Brezposelni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo.

Za obdobje 2017/2018 je na voljo skoraj 7,37 milijona EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. 60  odstotkov celotne vrednosti je namenjene za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu lahko oddajo do razdelitve razpoložljivih sredstev, najkasneje do 30. 11. 2018 do 12. ure, ko se izteče končni rok za prijavo na povabilo. Ponudbo predložijo osebno ali po pošti v glavno pisarno  območne službe, ki je pristojna glede na njihov sedež. 

Za več informacij kliknite na:

Za brezposelne, ki težje najdejo zaposlitev

Brezposelne napotimo na usposabljanje k delodajalcem, katerih ponudbe so bile sprejete na javnem povabilu in so z nami sklenili pogodbo o izvedbi usposabljanja.

Tako želimo brezposelnim, ki težje najdejo zaposlitev, omogočiti usposabljanje na delovnem mestu, z namenom, da pridobijo nova znanja in izkušnje in si izboljšajo zaposlitvene možnosti. V usposabljanje vključujemo brezposelne, ki so starejši od 50 let in najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi, ravno tako  brezposelni, ki so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni med brezposelnimi (dolgotrajno brezposelni). Udeleženci usposabljanja so lahko tudi brezposelni v starosti 30 let in več, z največ končano ali nedokončano osnovno šolo, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi ter posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije. Delodajalci  lahko na tak način spoznajo nove kandidate in jih usposobijo za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Delodajalcem povrnemo upravičene stroške za izvedeno usposabljanje. Za dvomesečno usposabljanje, ki poteka na enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih delovnih mestih, povrnemo 370 evrov za udeleženca. Za trimesečno usposabljanje, ki se izvaja na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih, pa povrnemo 493 evrov za udeleženca. Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu lahko povrnemo samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeležencev.  

Usposabljanje brez delovnega razmerja

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja, pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in najmanj v predpisanem obsegu. Usposabljanje traja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih. Udeleženci so med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri nas. Za dejansko udeležbo na usposabljanju jim mesečno izplačamo dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost.  Pred začetkom usposabljanja morajo opraviti zdravniški pregled in z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program. Delodajalec jih mora za vsak mesec usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z zakonodajo. 

Več kot 70 % udeležencev usposabljanja se zaposli

Od leta 2010 se je na delovnem mestu usposabljalo skoraj 27.000 brezposelnih pri več kot 16.500 delodajalcih. Med usposabljanjem ali po njegovem zaključku se zaposli več kot 70 % udeležencev programa, skoraj 40 % se jih zaposli pri istem delodajalcu, kjer so se usposabljali.  Program Usposabljanje na delovnem mestu poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 8. prednostne osi (Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile), prednostne naložbe 8.1 (Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe) in specifičnega cilja 8.1.1 (Povečanje zaposlenosti brezposelnih).

Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

 

Evropski socialni sklad

 

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloUsposabljanje na delovnem mestu za predvidoma 4.000 brezposelnih

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube