Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Učne delavnice 2019 za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu

Tudi letos učne delavnice za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu. V šestmesečno praktično usposabljanje pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva bo letos vključenih približno 210 brezposelnih. Takšno delovno okolje prispeva k zagotovitvi njihove socialne vključenosti in izboljšanju zaposlitvenih možnosti.

Danes, v četrtek, 14. februarja 2019, smo objavili javno povabilo delodajalcem, na katerem socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri lahko ponovno kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev. To pomeni, da se izvajanje Učnih delavnic nadaljuje. Ciljna skupina je enaka, kot je bila v letu 2018, to pomeni, da je program namenjen dolgotrajno brezposelnim, invalidom, starejšim od 55 let, osebam brez izobrazbe itd.

Ponudbe na javno povabilo lahko delodajalci ponovno predložijo osebno ali po pošti v glavno pisarno naše centralne službe v Rožni dolini v Ljubljani, in sicer do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 27. 12. 2019, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb. Pri tem morajo izpolnjevati vse pogoje za prijavo, navedene v javnem povabilu. Med njimi sta tudi pogoja, da imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih in da so vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije kot zaposlitveni center oziroma imajo status socialnega ali invalidskega podjetja.

Na voljo je okvirno 1,45 milijona EUR, ki jih financirata Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobra polovica vseh sredstev (55 %) je namenjenih vzhodni kohezijski regiji, 45 % pa zahodni kohezijski regiji.

V šestmesečno praktično usposabljanje, ki bo potekalo v učnih delavnicah pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva, bo vključenih približno 210 brezposelnih. Ciljna skupina za vključevanje je enaka, kot je bila v letu 2018. Takšno delovno okolje bo osebam pomagalo zagotoviti socialno vključenost, izboljšati zaposlitvene možnosti ter ublažiti posledice dolgotrajnejše neaktivnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir.

Udeleženci se bodo vključili v delovni proces delodajalca (socialnega ali invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra), kjer se bodo praktično usposabljali z namenom pridobiti konkretna znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje. Cilj je, da so ob koncu učne delavnice pripravljeni na samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu, na katerem so se usposabljali.

Učna delavnica praviloma traja polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Praktično usposabljanje se izvaja brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja, ki ju zagotovi delodajalec. Notranji mentor lahko usposablja največ dve osebi. Udeleženci med usposabljanjem še naprej ostanejo prijavljeni pri nas. Za udeležbo v učnih delavnicah jim mesečno izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Delodajalcem povrnemo upravičene stroške za izvedene učne delavnice. Mesečni strošek praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR. V primerih, ki jih opredeljuje javno povabilo, delodajalcem povrnemo le strošek predhodnega zdravniškega pregleda osebe, napotene na praktično usposabljanje. Pred začetkom praktičnega usposabljanja morajo kandidati opraviti zdravniški pregled in z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program. Delodajalci pa morajo udeležence zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu.

Brezposelni se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Več informacij:

Učne delavnice 2019

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloUčne delavnice 2019 za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube