Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Starejši od 50 let in tisti s končano največ osnovno šolo se lahko takoj vključijo v Zaposli.me

Odslej se starejši od 50 let ter tisti, ki imajo zaključeno največ osnovno šolo in so stari najmanj 30 let, že takoj po prijavi med brezposelne lahko vključijo v program Zaposli.me. Za njihovo zaposlitev dodelimo delodajalcem subvencijo 5.000 do 7.000 EUR na podlagi javnega povabila, ki je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31.7.2019.

Glavni namen je spodbuditi zaposlovanje oseb iz omenjene ciljne skupine, izboljšati dostop do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter poskrbeti za boljšo socialno vključenost ter enake možnosti na trgu dela. Hkrati s programom prispevamo k zmanjšanju neskladij med ponudbo in  povpraševanjem na trgu dela. 

V program bomo vključevali brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so starejše od 50 let;
  • so dopolnile najmanj 30 let in so vsaj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih;
  • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo in so dopolnile najmanj 30 let;
  • so dopolnile 30 let ali več in so po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova dejavne na trgu dela.  

Višina subvencije za zaposlitev je odvisna  od števila kriterijev, ki so določeni glede na  ciljno skupino in jih izpolnjuje posamezni kandidat za zaposlitev:

  • 5.000 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;
  • 6.000 EUR, če ustreza 2 kriterijema;
  • 7.000 EUR, če ustreza 3 ali več kriterijem.

Delovno razmerje mora trajati najmanj leto dni za polni delovni čas (40 ur na teden) oz.  za krajši delovni čas (v skladu z odločbo o invalidnosti).

Subvencija se izplača v dveh delih:

  • prvi po zaposlitvi,
  • drugi po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. 

Delodajalci oddajo ponudbe za subvencionirano zaposlitev elektronsko, na našem portalu za delodajalce. Oddaja ponudb bo možna najkasneje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok javnega povabila, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storijo elektronsko na portalu za delodajalce. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je opredeljeno v javnem povabilu.

Brezposelni se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Poglejte si:

Program Zaposli.me poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 8. prednostne osi (Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile), prednostne naložbe 8.1 (Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe) in specifičnega cilja 8.1.1 (Povečanje zaposlenosti brezposelnih).

Preberite več o kohezijski politiki EU: www.eu-skladi.si.

Zaposli.me

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloStarejši od 50 let in tisti s končano največ osnovno šolo se lahko takoj vključijo v Zaposli.me

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube