Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Spremembe, ki jih za delodajalce prinaša sedmi protikoronski zakon

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije (ZIUPOPDVE), ki je bil 30. decembra 2020 objavljen v Uradnem listu RS (203/2020), je začel veljati danes, 31. decembra 2020.

Izpostavljamo nekaj ključnih sprememb oziroma novosti:

 • Povračilo nadomestila plače zaposlenim iz razloga odrejene karantene in nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej, ne sme biti nižje od slovenske minimalne plače. Spremenjena višina se uporablja že od 1. 12. 2020.
   
 • Novost je tudi ta, da morate vlogi za povračilo nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju na delo med drugim priložiti izjavo, s katero potrjujete, da imate plačane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev, predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let ter da ste zaposlenim na dan oddaje vloge poravnali vsa nadomestila plače. Naš Zavod ima vsa pooblastila za preverjanje resničnosti podanih izjav. 
   
 • Delodajalci lahko posameznemu zaposlenemu, s katerim imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredite delo s skrajšanim delovnim časom, in sicer do 30. 6. 2021. Vlogo za dodelitev subvencije lahko oddate najpozneje do 10. 6. 2021. Po novem morate k vlogi za skrajšani delovni čas priložiti tudi izjavo, s katero potrjujete, da ste zaposlenim izplačali plačo oziroma nadomestilo plače. Vlogo od danes, 31. 12. 2020, lahko oddate na portalu za delodajalce
   
 • Delodajalec lahko zaposlenemu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga in z odpovednim rokom 60 dni, če zaposelni izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje (65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe oziroma 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa). Zaposleni ima v primeru odpovedi pravico do odpravnine.
   
Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloSpremembe, ki jih za delodajalce prinaša sedmi protikoronski zakon

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube