Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Spremembe dveh javnih povabil za praktično usposabljanje brezposelnih

Danes, v četrtek, 19. novembra, smo objavili spremembe dveh javnih povabil: Delovni preizkus 2020 in Usposabljam.se 2020 za usposabljanje na delovnem mestu.

V programa Usposabljanje na delovnem mestu in Delovni preizkus 30 plus (ki se med ostalimi programi izvajata v okviru navedenih javnih povabil) se lahko vključijo tudi:

  • brezposelni, starejši od 30 let, ki so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19 in so se v evidenco brezposelnih prijavili v času med 13. 3. 2020 in 28. 2. 2021.

Na javni povabili se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo, navedene v javnih povabilih. Ponudbe za delovni preizkus ali usposabljanje na delovnem mestu predložijo elektronsko na našem portalu za delodajalce

Pri usposabljanju na delovnem mestu Usposabljam.se povrnemo delodajalcem standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa samo dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca. Standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, na podlagi ocenjene vrednosti stroškov, znaša 732,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece, ali 526,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca. 

Pri delovnem preizkusu povrnemo delodajalcem standardni strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov znaša 278,00 EUR, ali pa samo dejansko nastali strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.

Če se predvideno usposabljanje ali delovni preizkus nista mogla izvesti zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda, ki ga je delodajalec plačal, ali ker se oseba kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu v usposabljanje ali delovni preizkus ni vključila, je delodajalec upravičen do povrnitve dejanskega stroška predhodnega zdravniškega pregleda. 

Delodajalcem iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom kot upravičeni strošek povrnemo le dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca. Pod posebnimi pogoji je delodajalec iz navedenih sektorjev izjemoma upravičen do standardnega stroška izvedbe usposabljanja ali delovnega preizkusa. 

Delovni preizkus in usposabljanje na delovnem mestu potekata brez delovnega razmerja. V tem času udeležence vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja. Za njihovo dejansko udeležbo v programu jim mesečno za pretekli mesec izplačamo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz. 

Usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti).
 

Poglejte več o javnih povabilih: 


Dve novi javni povabili ...

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloSpremembe dveh javnih povabil za praktično usposabljanje brezposelnih

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube