Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Sprejet rebalans Poslovnega načrta Zavoda za 2019

Po oceni Zavoda naj bi bilo konec decembra registriranih približno 70 tisoč brezposelnih, to je skoraj 11-% zmanjšanje brezposelnosti v primerjavi s koncem leta 2018

27. maja so se  na 14. seji sešli člani Sveta Zavoda, ki so naprej obravnavali Letno poročilo za leto 2018. To zajema poslovni in računovodski del, saj je Svet Zavoda  pristojen za sprejem zaključnega računa in letnega poročila za preteklo leto. V tokratnem letnem poročilu so izpostavljene ugodnejše gospodarske razmere, kar se pozitivno odraža tudi na trgu dela, medtem ko Poslovno poročilo prikazuje, kako je Zavod dosegal cilje, predvidene s Poslovnim načrtom za leto 2018, v računovodskem poročilu pa so predstavljeni računovodski izkazi ter  pojasnila k računovodskim izkazom. Svet Zavoda je Po razpravi, v kateri je bilo izpostavljeno, da spodbudne razmere za zaposlovanje prinašajo naraščanje potreb delodajalcev po delavcih, to pa pomeni soočanje izzivom, kako zagotoviti delavce z določenimi znanji in poklici, ki jih primanjkuje, je Svet zavoda sprejel Letno poročilo Zavoda za minulo leto. 

Svet Zavoda je prav tako obravnaval in sprejel predlog Rebalansa poslovnega načrta Zavoda za 2019. Razmere na trgu dela so se z okrevanjem gospodarstva precej izboljšale in skladno s tem so se spremenile tudi ocene makroekonomskih gibanj. Glede na to je UMAR podal novo oceno povprečne registrirane brezposelnosti za leto 2019 – ta naj bi bila nižja za 5,9 % - novo oceno pa je v rebalansu Poslovnega načrta upošteval tudi Zavod. Predvidevamo, da se bo v letu 2019 prijavilo  73 tisoč brezposelnih, odjavilo pa 81.500, to pomeni, da naj bi bilo konec decembra registriranih približno 70 tisoč brezposelnih, to je skoraj 11-% zmanjšanje brezposelnosti v primerjavi s koncem leta 2018. Skladno s tem smo popravili tudi poglavitne cilje za leto 2019: delež mladih do 29. leta, starejših od 50 let, nizko izobraženih ter prejemnikov denarnega nadomestila, ki jih želimo, da se hitreje aktivirajo na trg dela, naj bi po novem bil 50 % (v prejšnjem načrtu 46 %). Kljub čedalje večjemu razkoraku med ponudbo brezposelnih in potrebami delodajalcev smo si zadali ambicioznejši načrt tudi glede učinkovitosti posredovanja v zaposlitev, kar bo mogoče doseči z nadaljnjo krepitvijo digitalnega poslovanja, s katerim bomo učinkoviteje usklajevali ponudbo in povpraševanje med brezposelnimi in iskalci na eni strani ter delodajalci na drugi strani, obenem bo to podprlo razvoj novih in izboljšanje obstoječih storitev in procesov, ki jih izvajamo na Zavodu. Ena od zelo pomembnih aktivnosti Zavoda v letu 2019  pa je tudi  ozaveščanje partnerjev o strukturi brezposelnih in o  njihovih kompetencah z namenom, da skupaj poiščemo možnosti, da čim več brezposelnih in iskalcev zaposlitve najde priložnost na trgu dela.    

Članom je bilo predstavljeno tudi  zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Zavoda, ki ga merimo z dvema anketoma pri naših ključnih uporabnikih: delodajalcih in brezposelnih. Delodajalci  so na lestvici od 1 do 5 zadovoljstvo s storitvami Zavoda ocenili z oceno 4,05 (v letu 2017 je to bila ocena 3,85). K skupni oceni so največ prispevali svetovalci v pisarnah za delodajalce, saj imajo največ neposrednih povezav z delodajalci. Na osnovi rezultatov ankete  smo lahko zaključili, da delodajalci Zavod ocenjujejo kot zanesljivega partnerja in eno izmed ključnih ustanov na trgu dela. Z našim delom so bili zadovoljni tudi brezposelni, saj so splošno zadovoljstvo ocenili z oceno 3,73 (lani 3,60). V največji meri so na splošno zadovoljstvo vplivali svetovalci, ki po mnenju sodelujočih v anketi nudijo potrebno pomoč pri reševanju posameznih težav, prav tako dajejo tudi ustrezne informacije. Čeprav uporabniki ocenjujejo naše spletne strani kot relativno dobre, pa po drugi strani tudi menijo, da bo moral Zavod v prihodnje temu področju posvetiti še več pozornosti, da bi bile v obdobju IKT objavljene informacije za uporabnike še prijaznejše in lažje dostopne.

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloSprejet rebalans Poslovnega načrta Zavoda za 2019

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube