Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Sprejet Poslovni načrt Zavoda za leto 2021

Svet Zavoda RS za zaposlovanje je na 5. redni seji, na kateri se je sestal v ponedeljek, 1. februarja 2021, sprejel Poslovni načrt Zavoda za leto 2021, skupaj s finančnim in kadrovskim načrtom.

V letu 2021 Zavod še naprej ostaja ključni izvajalec interventnih ukrepov, povezanih s trgom dela. To pomeni, da bomo na Zavodu intenzivno nadaljevali izvajanje interventne zakonodaje, katere glavni namen je pomagati gospodarstvu za čim večjo ohranitev delovnih mest. V letu 2020 smo prejeli več kot 200.000 vlog delodajalcev (za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, zaradi odrejene karantene ali višje sile ter za subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa).

V letu 2021 do konca aprila pričakujemo še okrog 60.000 vlog s področja interventnih ukrepov. Prav zato, da bi omogočili čim hitrejšo in učinkovitejšo izvedbo interventne zakonodaje, bo ena prednostnih nalog Zavoda v letu 2021 nadaljnja digitalizacija in avtomatizacija postopkov na portalu za delodajalce.

S ciljem, da bi prispevali h čim prejšnjemu vključevanju brezposelnih v delovno okolje in okrevanju slovenskega gospodarstva po umiritvi razmer zaradi epidemije, bodo naša prizadevanja v letu 2021 prednostno usmerjena tudi v zagotavljanje aktivne podpore brezposelnim in iskalcem zaposlitve, preprečevanje nastajanja dolgotrajne brezposelnosti ter kritje potreb delodajalcev iz vseh razpoložljivih virov (kot so registrirani brezposelni, iskalci zaposlitve, usposabljanje brezposelnih za potrebe delodajalcev, zaposlovanje tujcev ipd.).

Predvidena je zaposlitev 62.000 registriranih brezposelnih. V povezavi s tem bomo posebno pozornost v letu 2021 posvetili povečevanju deleža brezposelnih, ki z nami poslujejo digitalno, ter usposabljanju naših zaposlenih za nove veščine in orodja za delo z brezposelnimi, iskalci zaposlitve in delodajalci.

Planirana sredstva za leto 2021 v Zavodu znašajo skupaj 643,7 milijona EUR, pri čemer bo veliko večino sredstev zagotovilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot neposredni proračunski uporabnik. Skoraj 340 milijonov EUR bo namenjenih blaženju posledic epidemije Covid-19, dobrih 80 milijonov EUR pa udeležbi brezposelnih v ukrepih aktivne politike zaposlovanja.  

Člani Sveta Zavoda so se seznanili s predstavitvijo razmer na trgu dela v letu 2020 in napovedmi za leto 2021. Od januarja do decembra 2020 se je na novo prijavilo 98.244 brezposelnih, kar je dobrih 31 % več kot v letu 2019. Pri tem je spodbudno, da se je v letu 2020 zaposlilo 14,5 % več brezposelnih, ob koncu decembra 2020 pa je bilo brezposelnih 87.283 oseb, kar je skoraj 16 % več kot ob koncu decembra 2019. »Brez interventne zakonodaje bi bila registrirana brezposelnost še bistveno višja,« je v predstavitvi poudaril generalni direktor Mitja Bobnar. 

Povečanje negotovosti je pripomoglo k temu, da so prijave v brezposelnost najbolj narasle aprila 2020 (14.419 novoprijavljenih), predvsem zaradi nepodaljševanja pogodb o zaposlitvi za določen čas. Kriza zaradi epidemije Covid-19 je najbolj prizadela zahodno Slovenijo (Primorsko in Gorenjsko), na vzhodu pa širše območje Ptuja. Glede na december 2019 je število brezposelnih naraslo za več kot tretjino v poklicnih skupinah natakarjev, kuharjev in kuhinjskih pomočnikov, voznikov osebnih vozil in težkih tovornjakov ter prodajalcev.  

V letu 2021 ne pričakujemo bistvenega izboljšanja razmer na trgu dela, saj epidemija še traja. Tako se bo registrirana brezposelnost verjetno še nekoliko povečala, preden bi se leta 2022 lahko znova zmanjšala. Ocenjujemo, da bo ob zaključku leta 2021 registriranih približno 95.000 brezposelnih. Brezposelnost bo višja predvidoma v devetih območnih službah, najbolj v Mariboru, Kopru in Novi Gorici. 

Člani Sveta so soglašali s predlogom za odpis 39 terjatev z naslova socialne varnosti in aktivne politike zaposlovanja v skupni višini 85.458,79 EUR. Predlog za odpis bo posredovan Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo podalo svojo odločitev o odpisu dolga v soglasju z Ministrstvom za finance. 

 

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloSprejet Poslovni načrt Zavoda za leto 2021

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube