Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Spodbujanje ženskega podjetništva

Ste brez zaposlitve, imate najmanj višješolsko izobrazbo in zanimivo poslovno idejo? Uresničite jo s pomočjo programa spodbujanja ženskega podjetništva. Po zaključenem podjetniškem usposabljanju lahko pridobite subvencijo za samozaposlitev.

Kaj vam omogoča program?

Pridobitev subvencije za samozaposlitev v višini 5.000 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo začeti vašo samostojno dejavnost in uresničiti vašo poslovno idejo.

Sredstva za subvencije zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izplačamo pa jih na zavodu za zaposlovanje.

Subvencijo lahko pridobite po uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju, na katerega vas predhodno napotimo z Zavoda, če izpolnjujete še vse druge pogoje.

V podjetniško usposabljanje bo v letu 2018 vključenih 450 žensk, ki imate najmanj višješolsko izobrazbo in ste najmanj tri mesece prijavljene med brezposelnimi.
 

Kako poteka usposabljanje?

Traja 100 ur (dvakrat ali največ trikrat na teden po 6 pedagoških ur). Izvaja v dveh terminih: spomladi in jeseni 2018. V sodelovanju z nami ga organizira javna agencija SPIRIT Slovenija, financira pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Če se želite vključiti v usposabljanje, se obrnete na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo.

Pred vključitvijo v usposabljanje morate izpolniti vprašalnik, s katerim se presoja o možnosti vaše vključitve v program. Obrazec prejmete pri osebnem svetovalcu ali svetovalki, ga izpolnite, podpišete in vrnete na naslov pristojne območne službe (osebno, po redni ali elektronski pošti). 

Za udeležbo na jesenskem usposabljanju bomo upoštevali vprašalnike, prejete do 17. 8. 2018. 
 

Spodbujanje ženskega podjetništva


Kdo lahko uveljavlja subvencijo?

Subvencijo za samozaposlitev lahko uveljavljate ženske, ki:

 • imate podpisan ustrezen zaposlitveni načrt,
 • ste dosegle najmanj višjo strokovno izobrazbo (to pomeni VI. raven izobrazbe ali več),
 • ste bile pred vključitvijo v podjetniško usposabljanje najmanj 3 mesece prijavljene med brezposelnimi,
 • ste prejele certifikat o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju ter
 • imate zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev.


Kaj še morate izpolnjevati za pridobitev subvencije?

Za pridobitev subvencije morate ustrezati tudi naslednjim pogojem:

 • da se samozaposlite v novoustanovljenem poslovnem subjektu na območju Slovenije, za polni delovni čas (oziroma za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti);
 • da se ne samozaposlite na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeli subvencija);
 • da v zadnjih 5 letih od nas niste prejele subvencije za samozaposlitev;
 • da v zadnjih 3 letih niste bile vključene v program Podjetno v svet podjetništva;
 • da v zadnjih 12 mesecih niste bile:  

  • samostojne podjetnice posameznice (s. p.),
  • osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost,
  • večinske družbenice gospodarskih družb (z lastniškim deležem 50 % ali več),
  • direktorice oziroma poslovodne osebe (družbenice v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komplementarke v komanditni družbi, edine ali večinske družbenice družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali ustanoviteljice zavoda).

Za katere oblike samozaposlitve velja subvencija?

Do subvencije za samozaposlitev je upravičen poslovni subjekt, ki ga ustanovite še v času brezposelnosti, če se v njem samozaposlite kot:

 • direktorica in lastnica ali solastnica v novoustanovljeni gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga 040),
 • samostojna podjetnica posameznica – s. p. (zavarovalna podlaga 005) ali
 • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost – na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019). 


Roki za pridobitev subvencije:

 • Po uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju in izdanem certifikatu o uspešnem zaključku registrirate novoustanovljeni poslovni subjekt.
 • Popolno vlogo za subvencijo za samozaposlitev oddate po registrirani samozaposlitvi (to je po registraciji samostojne dejavnosti z vpisom v poslovni oziroma drug predpisan register in prijavi v obvezna socialna zavarovanja). Vlogo morate oddati v 90 dneh po izdaji certifikata o uspešno zaključenem usposabljanju. To pomeni, da v navedenem obdobju 90 dni registrirate dejavnost in predložite vlogo za subvencijo.


Izplačilo subvencije:

Subvencijo za samozaposlitev vam izplačamo v enkratnem znesku. Izplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. 

Zahtevek za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

 • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
 • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Poglejte si tudi pripomoček za vnos številke pogodbe v eRačun.


Ne pozabite:

Če prejmete subvencijo za samozaposlitev, morate ohraniti samozaposlitev neprekinjeno najmanj 2 leti (24 mesecev). 


Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Preberite več o prijavi pri Zavodu.

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloSpodbujanje ženskega podjetništva

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube