Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Danes, v petek, 15. junija, smo objavili novo javno povabilo, s pomočjo katerega se bo zaposlilo 480 brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v učnih delavnicah. Delodajalci za njihovo najmanj polletno zaposlitev prejmejo subvencijo 4.000 EUR in za najmanj enoletno zaposlitev 8.000 EUR.

Za subvencionirane zaposlitve v letih 2018 in 2019 je na voljo dobre 3 milijone EUR, ki jih financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%) in Republika Slovenija iz slovenskega proračurna (20 % celotne vrednosti). Petinpetdeset odstotkov sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 45 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Novo javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa. Njegov namen je spodbuditi delodajalce k zaposlovanju brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Tako se prispeva k njihovi hitrejši socialni in delovni vključenosti in izboljšanju zaposlitvenih možnosti, kar pripomore tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v naši evidenci in so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj dvanajst mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Subvencija za najmaj šestmesečno zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 4.000 EUR. Sorazmerno nižja subvencija se izplača za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (vendar ne manj kot 36 ur na teden), in za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas (vendar ne manj kot 20 ur na teden).

Če delodajalci podaljšajo ali ohranijo zaposlitev iste osebe še za najmanj šest mesecev brez prekinitve, so upravičeni do druge subvencije v enaki višini (4.000 EUR), skupaj torej največ 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev. 

Javno povabilo Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 27. 12. 2019 do 11.00, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. Delodajalci lahko ponudbo oddajo samo elektronsko, na našem Portalu za delodajalce, kjer se je pred prvo uporabo treba registrirati.   

Pred oddajo ponudbe morajo delodajalci pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storijo tudi elektronsko na Portalu za delodajalce. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na javno povabilo. 

Brezposelni iz ciljne skupine javnega povabila se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Poglejte si:

Učne delavnice, Spodbude za zaposlitev

Program poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 9. prednostne osi (Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine), prednostne naložbe 9.4 (Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve) in specifičnega cilja 9.4.1 (Povečati obseg dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva).

Preberite več o kohezijski politiki EU: www.eu-skladi.si.

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloSpodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube