Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Skupaj ustvarjamo zaposlitvene priložnosti na Evropskem dnevu delodajalcev

Skupaj ustvarjamo zaposlitvene priložnosti: Odkrijmo in uporabimo vse talente je osrednje vodilo posveta, na katerem se je včeraj, v četrtek, 23. novembra, na Brdu pri Kranju srečalo približno 200 predstavnikov podjetij, delodajalskih organizacij in drugih partnerjev, s katerimi želimo v prihodnje še okrepiti sodelovanje.

Dogodek je potekal v okviru Evropskega dneva delodajalcev in Evropskega tedna poklicnih veščin. Organizirali smo ga z namenom, da dvignemo ozaveščenost delodajalcev o možnostih zaposlovanja brezposelnih iz ranljivih skupin, kot so na primer starejši, invalidi, dolgotrajno brezposelni in prosilci za azil. Aktualnost potrebe, da bolje uporabimo vse razpoložljive talente na trgu dela, narekujejo tudi demografska gibanja v povezavi s staranjem prebivalstva.

Razmere na trgu dela se s krepitvijo gospodarstva precej spreminjajo. Brezposelnost upada, hkrati pa se spreminja njena struktura, kar prispeva k večanju vrzeli med kadrovskimi potrebami delodajalcev in ponudbo iskalcev zaposlitve, hkrati pa se že soočamo s primanjkljaji na trgu dela. Na posvetu, ki so se ga udeležili tudi gostje iz Avstrije, so bile predstavljene možnosti za zajezitev naraščanja omenjenih vrzeli in nekatere pozitivne izkušnje, ki jih imajo delodajalci pri zaposlovanju prej omenjenih skupin.

Prav tako smo prikazali možne oblike sodelovanja z mladimi v obdobju izobraževanja s pomočjo vajeništva in pomen usposabljanja brezposelnih za zmanjševanje primanjkljajev na trgu dela. Poudarili smo prednosti zaposlovanja starejših in dobre prakse družbeno odgovornih podjetij pri zaposlovanju.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je uvodoma pozdravila vse navzoče in pohvalila delo zavoda za zaposlovanje. Pri tem je poudarila, da je za naš skupni uspeh ključno dobro sodelovanje vseh deležnikov na trgu dela. Povabila je delodajalce, naj čim bolj uveljavijo spodbude, ki jih na področju zaposlovanja in razvoja kariere zagotavlja država.

Ministrica Anja Kopač Mrak na Evropskem dnevu delodajalcev 2017 Generalna direktorica ZRSZ Mavricija Batič, Evropski dan delodajalcev 2017

Po delovni aktivnosti starejših na repu Evrope

Kot je v uvodnem nagovoru poudarila generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Mavricija Batič, je naša država po stopnji delovne aktivnosti starejših od 55 let (43,5 %) globoko pod evropskim povprečjem (57,1 %), med zadnjimi v Evropi. Nanizala je nekatere vzroke za primanjkljaje na trgu dela in aktivnosti, ki jih za njihovo zmanjševanje izvajamo na Zavodu (skupinske predstavitve prostih delovnih mest in predizbori motiviranih kandidatov, minizaposlitveni sejmi, potrebam delodajalcev prilagojeni programi usposabljanja, delovni preizkus, usposabljanje na delovnem mestu ipd.).

Zaradi intenzivnega staranja prebivalstva v Sloveniji hitro narašča delež starejših delavcev med vsemi zaposlenimi. Daljše ostajanje v zaposlitvi mora tako postati eden od pomembnejših ukrepov ekonomskih politik naše države – na Švedskem, denimo, živijo v povprečju samo dobro leto dlje kot v Sloveniji, delajo pa okrog sedem let dlje. Tako lahko povzamemo predstavitev prof. dr. Jožeta Sambta iz Ekonomske fakultete v Ljubljani o demografskih izzivih na trgu dela.

prof. dr. Jože Sambt, Ekonomska fakulteta, Ljubljana MAHLE Letrika

Demografske spremembe tukaj in zdaj

Podjetje MAHLE Letrika, ki je najpomembnejši zaposlovalec v regij in eden izmed petnajstih svetovno priznanih dobaviteljev v avtomobilski industriji, zaposluje tudi starejše – s posredovanjem zavoda za zaposlovanje ali neposredno s trga dela. Peter Jan, vodja področja za kadrovanje in razvoj ljudi, je med drugim spregovoril o pomislekih in predsodkih pri zaposlovanju starejših, njihovem odpravljanju in priložnostih, ki jih starejši lahko prinesejo podjetju. Pri tem je navedel pozitivno izkušnjo z zaposlitvijo nove sodelavke, starejše od 55 let, ki se je uspešno vključila v delovno okolje.

Premoščanje vrzeli na trgu dela

Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), je v svojem pogledu na demografske spremembe izpostavila tri ključne izzive, ki jim bomo morali v prihodnje posvetiti več pozornosti, če želimo zmanjšati primanjkljaje na trgu dela: okrepiti vlogo karierne orientacije po celotni vertikali izobraževalnega sistema, od predšolske vzgoje navzgor, vzpostavitev sistema dolgoročnejšega napovedovanja potreb na trgu dela in zagotavljanje dodatnega usposabljanja visoko izobraženih družboslovcev glede na potrebe gospodarstva.

Matej Pečnik z Instituta za varilstvo v Mariboru je predstavil različne možnosti izobraževanja in usposabljanja s področja varjenja, ki pripomorejo k zmanjševanju kadrovskih primanjkljajev in boljšemu prilagajanju potrebam delodajalcev. Omenil je uspešno sodelovanje z delodajalci in zavodom za zaposlovanje pri izvedbi programov neformalnega izobraževanja varilcev na podlagi registra zunanjih izvajalcev, ravno tako pa tudi pozitiven primer zaposlitve štirih brezposelnih migrantov na področju varilstva z napotitvijo, posredovanjem in pomočjo Zavoda.

Matej Pečnik, Institut za varilstvo MB Andreja Sever, GZS, na Evropskem dnevu delodajalcev, 2017, uvajanje vajeništva

Vajeništvo za hitrejši vstop mladih v delovno okolje

Poskusno uvajanje sistema vajeništva v Sloveniji, ki je prepoznano kot ena od rešitev za zmanjševnje primanjkljajev na trgu dela, sta predstavila Elido Bandelj, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje, in Andreja Sever s področja razvoja kadrov in izobraževanja pri Gospodarski zbornici Slovenije. Več informacij o tem vam je na voljo na spletnem naslovu: https://www.gzs.si/vajenistvo.

Mitja Gregorič iz domžalskega Mlinostroja, katerega dejavnost je usmerjena v projektiranje, proizvodnjo, montažo in vzdrževanje različnih industrijskih naprav, je predstavil izvajanje praktičnega pouka dijakov in po novem tudi tri konkretne primere izvajanja vajeništva v njihovem podjetju. Kot je poudaril, pričakujejo, da bodo s tem pripomogli k ponovni uvedbi vajeniškega programa, koga od vajencev kasneje tudi zaposlili ter spodbudili izmenjavo idej in znanja med starejšimi in mlajšimi sodelavci v podjetju.

Mlinostroj, EED 2017, vajeništvo Kovinarstvo Bučar, EED 2017

Družbena odgovornost podjetij pri zaposlovanju

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, predsednik strokovnega sveta IRDO in predsednik odbora nagrade HORUS, je opisal celoten koncept družbene odgovornosti posameznikov in organizacij, njegove ključne vsebine (med njimi delovna razmerja, upravljanje organizacij in vključevanje v družbo), dolgoročnejše koristi in dva skupna pogoja (celovitost in soodvisnost). Predstavil je temeljna načela in model za uresničitev družbene odgovornosti pri zaposlovanju ter ekonomske kazalce družbene odgovornosti.

Kovinarstvo Bučar, družinsko podjetje iz Miklavža na Dravskem polju, ki se že več kot petdeset let ukvarja s proizvodnjo in prodajo kleparskih in krovskih izdelkov, na področju zaposlovanja sodeluje z zavodom za zaposlovanje, Inštitutom Soča, fakultetama za strojništvo in logistiko mariborske univerze, Tehniškim šolskim centrom Maribor ter Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom. Direktor Primož Bučar je povedal, da v podjetju omogočajo izvajanje šolske in študijske prakse, programa usposabljanja na delovnem mestu in poklicne rehabilitacije. Ravno tako imajo zaposlene štiri invalide s III. kategorijo invalidnosti, med prednostmi takšnega zaposlovanja pa izpostavljajo njihovo visoko motivacijo za delo, pozitiven odnos do dela, socialno vključenost in družbeno odgovornost podjetja.

Drago Dervarič, direktor Saubermacher Komunale Murska Sobota, je predstavil usmeritve in aktivnosti v podjetju, ki bi jih lahko uvrstili v okvir družbene odgovornosti, tudi na področju zaposlovanja in odnosa do zaposlenih.

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej Evropski dan delodajalcev 2017, Skupaj ustvarjamo zaposlitvene priložnosti, organizator Zavod RS za zaposlovanje

Izkušnje pri zaposlovanju ranljivih skupin

Dva gosta iz Avstrije sta predstavila dobre prakse pri vključevanju ranljivih skupin na trg dela.

Mag. Wolfgang Pucher iz koroške podružnice Federacije avstrijskih industrij je spregovoril o pilotnem projektu zagotavljanja vajeništva v avstrijskih podjetjih za skupino brezposelnih priseljencev in beguncev. Pojasnil je potek projekta, v katerem je sodeloval tudi avstrijski zavod za zaposlovanje AMS, dosežene rezultate in pridobljene izkušnje.

Thomas Höbart, direktor iz podjetja ABC Service & Produktion z avstrijske Koroške, je predstavil avstrijski sistem podjetij za integracijo ranljivih skupin na trg dela in še posebej primer njihovega neprofitnega podjetja, v katerem je 80 % zaposlenih invalidov, pri njihovem zaposlovanju in vključevanju v delovno okolje pa ravno tako sodelujejo z avstrijskim zavodom za zaposlovanje.

Avstrijske izkušnje pri zaposlovanju migrantov Avstrijske izkušnje pri zaposlovanju invalidov

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloSkupaj ustvarjamo zaposlitvene priložnosti na Evropskem dnevu delodajalcev

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube