Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Skupaj prejeli 250.000 vlog

Do zdaj smo rešili praktično vse vloge do PKP7, intenzivno in sproti se rešujejo vloge po PKP8.

Od razglasitve 1. vala epidemije marca 2020 smo na Zavodu v letu dni izvajali pet ukrepov za omilitev posledic epidemije, in sicer: 

  • povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo, 
  • povračilo nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela zaradi karantene/višje sile, 
  • izplačilo subvencije za skrajšanje polnega delovnega časa, 
  • izplačilo začasnega denarnega nadomestila in 
  • solidarnostnega dodatka za brezposelne.

Skupaj  smo od začetka izvajanja interventne zakonodaje prejeli več kot 235.000 vlog delodajalcev za približno tretjino delovno aktivnega prebivalstva in skoraj 15.000 vlog za ukrepe, namenjene brezposelnim.

Januarja in februarja 2021 smo prejeli več kot 61.000 vlog delodajalcev po interventni zakonodaji. Samo februarja smo izdali več kot 50.000 odločb, sklepov in pogodb. To pomeni, da vloge delodajalcev rešujemo sproti kljub njihovemu velikemu številu. Do zdaj smo rešili praktično vse vloge do PKP7, intenzivno in sproti rešujemo vloge po PKP8. 

Poleg tega smo na Zavodu prejeli več kot 13.500 vlog za izplačilo začasnega denarnega nadomestila in 11.230 vlog brezposelnih za solidarnostni dodatek. Do sedaj smo izvedli že več izplačil začasnega denarnega nadomestila, medtem ko se bo solidarnostni dodatek izplačal predvidoma konec marca. 

Zaradi učinkovite in hitre organizacije dela in dobre prilagodljivosti procesov in zaposlenih so vloge rešene brez večjih napak in v razumnih rokih, kar tudi ni zanemarljivo, saj si želimo, da delodajalci čim prej pridejo do potrebne finančne pomoči. O tem pričajo tudi podatki glede pritožb: teh je le 2,3 % od vseh vlog, od tega je že skoraj 90 % pritožb v postopku reševanja.

Prav tako smo izvedli tudi več izplačil, kot jih določa zakonodaja. To pomeni, da ta potekajo vsak četrtek v tednu za različne ukrepe. Skupaj smo na Zavodu po posameznih mesecih v zadnjem letu dni izplačali že skoraj 508 milijonov EUR 36.625 delodajalcem za 248.171 zaposlenih. Največ (60 %) izplačil je bilo za čakanje na delo, 10 % za skrajšani polni delovni čas in 30 % za karanteno. 

Klub epidemiji in slabšim gospodarskim razmeram, kar se kaže tudi v večjem številu brezposelnih in spremenjeni strukturi na trgu dela, se je v letu 2020 zaradi zaposlitve iz evidence Zavoda odjavilo kar 14,5 % oseb več kot leta 2019. Januarja in februarja 2021 se je zaposlilo 11.268 brezposelnih, 7 % več kot v enakem obdobju lani. Predvsem pa je spodbudno, da se je februarja zaposlilo kar 44,4 % več brezposelnih kot januarja in 14,1 % več kot pred letom, kar kaže tudi na veliko intenzivnost našega rednega dela.

Po naši oceni se je na račun izvajanja interventne zakonodaje ohranilo več kot 200.000 delovnih mest, zaradi tega je tudi manjše število brezposelnih. Vsi, ki izgubijo zaposlitev, se ne prijavijo pri Zavodu, nekateri od njih se zaposlijo na drugih delovnih mestih oziroma področjih, nekateri postanejo neaktivni ipd. Po zadnjih uradnih podatkih je bilo februarja 2021 registriranih 88.051 brezposelnih, včeraj, 11. 3. 2021, pa je bilo po naših začasnih podatkih 85.159 brezposelnih.

 

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloSkupaj prejeli 250.000 vlog

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube