Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Sklepe o povračilu izplačanih nadomestil plače prejelo 25.631 delodajalcev

Do vključno 29. aprila smo prejeli 36.542 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače, medtem ko je sklepe o povračilu izplačanih nadomestil plače prejelo 25.631 delodajalcev. Rešena je bila 31.001 vloga. Gre za različno velike delodajalce iz vseh regij. Prva izplačila po interventnih zakonih bodo 11. maja.

Po neuradnih, začasnih podatkih smo pri Zavodu do včeraj, 29. 4. 2020, prejeli skupaj 36.542 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za več kot 321.000 zaposlenih na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP). 

Ocenjujemo, da bo končno število vsaj za desetino nižje zaradi velikega števila večkrat oddanih vlog, vendar pa bo to znano šele po obravnavi vsake posamezne vloge. 

Po ZIUZEOP lahko delodajalci uveljavljajo povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki so jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, in za tiste, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, to pomeni zaradi obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja. Po tem zakonu smo prejeli skupaj 27.459 vlog za skoraj 269.000 zaposlenih, medtem ko po ZIUPPP lahko delodajalci uveljavljajo povračilo nadomestila plače tudi za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene obvezne karantene po odločbi ministra za zdravje Republike Slovenije. Pri Zavodu smo na podlagi tega zakona do sedaj prejeli 9.083 vlog za začasno čakanje na delo in odrejeno karanteno za nekaj več kot 52.000 zaposlenih.


Okrepili time naših sodelavcev

Zaradi velikega števila prejetih vlog in ker imamo po ZIUZEOP le 8 dni časa za odločanje o popolnih vlogah, je bilo nujno okrepiti time naših sodelavcev tako na področju obravnave vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi začasnega čakanja na delo in odsotnosti iz razlogov višje sile kot tudi na področju obveščanja in pomoči pri registraciji podjetij. Prav tako smo organizirali delo ob sobotah in ob nekaterih prazničnih dneh. 

Od začetka razglasitve epidemije do 29. 4. 2020 je samo naš Kontaktni center prejel več kot 27. 600 klicev in skoraj 24.000 elektronskih sporočil. Približno 18.500 delodajalcev se je registriralo na naš portal, pomagali pa smo vsem, ki so potrebovali pomoč pri registraciji ali oddaje vloge.
 

Največ delodajalcev iz gostinstva

Prve sklepe o povračilu izplačanih nadomestil plače smo začeli izdajati sredi aprila, tako da so delodajalci do sedaj prejeli 25.631 sklepov. Gre za različno velike delodajalce iz vseh regij, največ jih je iz občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj itd. Največ delodajalcev je iz dejavnosti gostinstva, sledijo trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil, nato dejavnost prometa in skladiščenja itd. 

V tem času, odkar je začel veljati ZIUZEOP, je bilo tudi 2.886 odstopov delodajalcev od vlog, predvsem zaradi njihove podvojenosti, negativnih sklepov pa je bilo 2.484.

Načrtujemo, da bodo prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih lahko izvedena 11. 5. 2020. Predvideva se mesečno izplačevanje povračil nadomestila plače, in sicer 10. v mesecu za izplačana nadomestila zaposlenim iz predhodnega meseca (če 10. v mesecu ni delovni dan, se izplačilo opravi prvi naslednji delovni dan). Naslednje izplačilo bo predvidoma 10. 6. 2020.


Sklepe o povračilu izplačanih nadomestil plače prejelo 25.631 delodajalcev

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloSklepe o povračilu izplačanih nadomestil plače prejelo 25.631 delodajalcev

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube